• Gymplovarka

      Gymnázium v Topoľčanoch je škola, ktorá pripravuje žiakov nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na praktický život. Preto vznikla jedinečná myšlienka vytvoriť vlastnú kuchársku knihu.

      Možno je to niečo, čo je pre gymnázium netypické, ale práve o to nám vytvorením našej kuchárskej knihy išlo. Byť originálny, odlíšiť sa od iných, ponúknuť niečo naviac a neformálnym spôsobom zaujať pozornosť žiakov, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti.

    • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH
     • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH

      Tento rok si pripomíname 85. výročie založenia Gymnázia v Topoľčanoch. Budova gymnázia sa nachádza v centre mesta. Celkový príjemný dojem dotvára okolitá školská záhrada. V súčasnosti sa v škole vzdeláva do šesťsto žiakov. Od roku 1936 jej bránou prešlo viac ako 10 000 absolventov.

      Gymnázium je všeobecne vzdelávacou inštitúciou a žiaci počas štúdia majú priestor spoznať svoje schopnosti, nadanie a následne si zvoliť pre seba tú najvhodnejšiu vysokú školu. Súčasní mladí ľudia vyrastajú v inom čase a v inom prostredí ako sme vyrastali my. Stále sú medzi nimi takí, ktorí sa radi vzdelávajú a dávajú si vysoké ciele. Práve takých naša škola a spoločnosť potrebujú.

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

      Vianočné sviatky majú byť o rodinnej pohode, harmónii, tradíciách a láske. A práve láska sa dá v mnohých podobách šíriť aj do zariadení sociálnych služieb, kde krajšie Vianoce môžete spraviť aj ľuďom, ktorých nepoznáte.

      Žiaci topoľčianskeho gymnázia sa aj tento rok rozhodli potešiť klientov v Zariadení sociálnych služieb Môj Domov v Topoľčanoch vianočnou poštou. Pod odborným dohľadom Mgr. Zuzany Martiškovej a Mgr. Daniely Laukovej sa žiakom I.B triedy spoločnými silami podarilo vytvoriť 230 originálnych pohľadníc, napísať vianočné vinše a potešiť nimi všetkých klientov zariadenia.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.