• Deň otvorených dverí

     • Dňa 1. februára 2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí.  Približne 200 návštevníkov si vychutnalo atmosféru tohto dňa v priamom prenose.

      Študenti a pedagógovia topoľčianskeho gymnázia si pre nich pripravili pestrý program. O tom, že život na našej škole zvonením nekončí, sa žiaci základných škôl presvedčili na vlastné oči.

      Každý, kto v tento výnimočný deň k nám zavítal, mal možnosť si prezrieť priestory školy v sprievode našich žiakov. Zároveň sa účastníci Dňa otvorených dverí dozvedeli mnohé podrobnosti o možnostiach štúdia na našom gymnáziu.

      Opísať atmosféru tohto dňa nie je možné slovami, jednoducho ju treba zažiť.

      Mgr. Ľ. Candráková, PaedDr. N. Peciarová

     • ZIGGY SPORT CUP

     • ZIGGY SPORT CUP - okresné kolo v hádzanej chlapcov a dievčat sa uskutočnilo 1.2.2023 v Športovej hale v Topoľčanoch.
      Chlapci obsadili 2.miesto, dievčatá 1.miesto a postúpili do KK.
      Školu reprezentovali:
      chlapci: Tobias Guliš VIII.OG, Damián Joščák III.C, Tomáš Bohuš III.C, Timotej Ševčík II.C, Tomáš Krošlák III.A, Tomas Wallenfels,VII.OG, Patrik Verbytsky VII.OG, Šimon KováčVII.OG, Richard Krajčír VII.OG, Daniel Ondrčka VIII.OG, Ivan Galovič III.C, Timotej Šípoš VIII.OG

      dievčatá: Lea Dubajová IV.A, Viktória Ducká VIII.OG, Ingrid Tomanová II.A, Lýdia Šefrániková II.OG, Monika Lukačovičová III.D, Ema Gálová III.OG, Daniela Gregušová II.B, Laura Grmanová III.B

      Vedúci oboch družstiev - Mgr. Igor Rybanský

     • Lyžiarsky kurz – DONOVALY

     • V dňoch 23.1. – 27.1.2023 sa uskutočnil 1. turnus lyžiarskeho kurzu pre 1. ročník a III.OG, ktorého sa zúčastnilo 63 žiakov z tried I.C, I.D a III.OG.

      Žiaci rozdelení do družstiev 1 - 5 lyžovali v strediskách Nová Hoľa (1-2 družstvo, Záhradište 3-4-5 družstvo). Ubytovanie v penzióne Limba, ku ktorému sme si „vyšľapali“ chodník, aby sme si skrátili cestu.

      Pedagogicky zabezpečili: vedúci kurzu - Mgr. M. Pavlík, inštruktori lyžovania – Mgr. K. Bakičová, Mgr. M. Pavliková, PaedDr. P. Mada, Mgr. I. Vičan, pohotovosť od 22.00 do 06.00 zabezpečovala Mgr. Ľ Candráková, lekár MUDr. R. Bercíková.

      Snehové podmienky a počasie nám priali a čo je dôležité, domov sme sa vrátili bez zranení.

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom