• Enviroprojekt 2021

      

     Názov rozvojového projektu: Enviroprojekt 2021

      

     Názov projektu: Environmentálna výchova v exteriéri

     https://www.enviropro.sk/

      

     Téma: Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha

      

      

     Hlavným cieľom projektu pod názvom „Environmentálna výchova v exteriéri“ v roku 2021 bude revitalizácia školskej záhrady, ktorá sa bude využívať ako exteriérová učebňa prírodovedných predmetov a ako oddychová zóna pre žiakov. Cieľom bude ďalej vytvoriť Environmentálny program školy s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha.

      

     Čiastkové ciele pre rok 2021:

     • implementovať tému Predchádzanie dôsledkov zmeny klímy – prevencia povodní a sucha  do predmetu Environmentálna výchova a iných prírodovedných predmetov prostredníctvom praktických aktivít v rámci edukačného procesu a ďalších environmentálnych mimo vyučovacích aktivít,
     • revitalizovať školskú záhradu prostredníctvom vytvorenia náučných vegetačných zón k exteriérovému vyučovaniu environmentálnej výchovy, geografie a biológie,
     • vytvoriť edukačný portál environmentálnej výchovy s metodickými a učebnými materiálmi pre žiakov a učiteľov,
     • vytvoriť elektronické metodické a učebné materiály k predmetu Environmentálna výchova.

      

     Environmentálne zámery školy na obdobie rokov 2022 -2024:

     • pokračovať v tvorbe nových učebných materiálov, aktualizovať vytvorené materiály z predošlých období,
     • dopĺňať nové učebné materiály na edukačný portál, informovať o environmentálnych podujatiach a pod.,
     • sprístupniť elektronické materiály k predmetu Environmentálna výchova v anglickom jazyku,
     • pokračovať v starostlivosti o školskú záhradu, ďalej vysádzať pôvodné dreviny, lúčne byliny, ovocné stromy a iné medonosné rastliny.

      

     Trvanie projektu: júl 2021 – december 2021

     Výška dotácie: 1 900 €

     Projekt je finančne podporený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom