• Štúrovo pero

     • Uspeli sme? Áno, uspeli!

      Naša dvojčlenná výprava sa vybrala do Zvolena na celoslovenskú súťaž určenú pre stredoškolských a vysokoškolských žurnalistov a školské časopisy s názvom - 🖋 Štúrovo pero.
      Cieľ našej misie bol jasný - nevrátiť sa naprázdno!
      To sa nám aj podarilo a v silnej konkurencii kvalitných časopisov a webových stránok sa nám podarilo uspieť.

      🏆Získali sme spolu dve ocenia a to v kategóriach:

      Kategória - 📰 Stredoškolské časopisy
      🥉3.miesto - GYMPLÁK

      Kategória - 📱Online žurnalistika
      🥉3.miesto - Instagram @gymnaziumtopolcany

      V oboch kategóriach sa nám podarilo premiérovo uspieť a z ocenení máme obrovskú radosť.
      S našim📱Instagramom @gymnaziumtopolcany sme sa prebojovali do finálovej trojky ako jediný stredoškolský projekt 🎓.

      Filip Gono, Matúš Hlocký

     • LAZY DAY

     • 22. apríla sa na našej škole uskutočnil Lazy day s detskými raňajkami. Celý deň sa niesol vo veľmi pohodlnom duchu, na sebe sme mali pyžamá, župany, tepláky a papučky. Podávalo sa „kakavko“ a vianočka s maslom. Ponúkaný sortiment sme sa snažili prispôsobiť aj rôznym intoleranciám či stravovacím preferenciám, nechýbali teda bezlepkové či vegánske náhrady. Veríme, že sa Vám ďalší z našich tematických dní páčil.

     • Upracme si Topoľčany

     • Žiaci našej školy sa už tradične zapojili do akcie mesta Upracme si Topoľčany. Čistili okolie školy, zbierali odpadky v jej blízkosti.

      Mgr. Soňa Krajčíková

     • Relaxačno - náučné aktivity

     • Milí žiaci, ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa aktivít v relaxačno-náučnej miestnosti. Stačí si vybrať z nasledovnej ponuky:

      Sebapoznanie

      Budovanie zdravého vzťahu k sebe je celoživotný proces, kľúčom je sebapoznanie. Vďaka rôznym zaujímavým a zábavným aktivitám odhalíte svoje silné a slabé stránky, schopnosti, talenty a viac. Naučíte sa zdravej sebadôvere, sebauvedomeniu a sebaúcte. Ak si dokážete uvedomovať vlastnú hodnotu, dokážete vnímať aj hodnotu iných ľudí. Stanete sa tak psychicky odolní a charakterovo silní.                                                                                                           

      Vzťahy a komunikácia

      Najdôležitejším stavebným prvkom akéhokoľvek vzťahu je rešpektujúca komunikácia. Prostredníctvom praktických, zaujímavých aktivít a diskusie sa naučíte:

      • budovať dobré medziľudské / partnerské vzťahy
      • riešiť konflikty
      • byť empatickí a asertívni
      • slobodne vyjadriť svoje pocity a potreby
      • rozumieť pocitom a potrebám iných ľudí
      • spoznať rozdiely v komunikácii medzi mužmi a ženami

      Koncentrácia, pamäť, učenie

      Pozornosť a pamäť sú schopnosti, ktoré môžeme trénovať a zlepšovať. Ponúkame vám preto rôzne zábavné cvičenia a hry zamerané na zlepšenie schopnosti sústredenia, pamäti a učenia sa.

       

      Mindfulness  (Všímavosť)

      Všímavý stav mysle (mindfulness) je jednoduchý, ale efektívny spôsob, ktorý pomáha získať kontrolu nad našimi myšlienkami a emóciami. Je to výborná technika na zvládanie stresu, naučí vás prežiť náročný deň pokojným a produktívnym spôsobom. Túto techniku sa učia študenti na rôznych školách v zahraničí. Taktiež prestížne zahraničné spoločnosti, napr. Apple, Yahoo, Stabucks, Google atď. zabezpečujú svojim zamestnancom kurzy minfulness.

      Čo sa naučíte:

      • uvoľniť stres
      • predchádzať nespavosti, úzkosti, depresii
      • lepšie sa sústrediť
      • ovládať svoje myšlienky
      • lepšie porozumieť sebe samému
      • lepšie porozumieť iným ľuďom                                                                                                                     

      Relaxácia

      Vedená relaxácia vám pomôže:

      • zbaviť sa stresu, odstrániť z tela i mysle napätie nazbierané počas dňa
      • zvládať náročné životné situácie s ľahkosťou a pokojom
      • načerpať energiu
      • zlepšiť myslenie, koncentráciu a schopnosť učenia sa
      • nájsť vnútornú rovnováhu a celkovú pohodu 
      • zlepšiť kvalitu spánku

      Arteterapia

      Relaxácia prostredníctvom kreslenia a maľovania pomáha vyjadriť a spracovať emócie, nájsť vnútornú rovnováhu, porozumenie a harmóniu. Celkovo pozitívne vplýva na naše duševné zdravie.

       

      Ako sa zúčastniť?

      • Vyber si aktivitu / tému, ktorá ťa zaujíma
      • Zúčastniť sa môžeš individuálne alebo skupinovo so svojimi spolužiakmi / kamarátmi, max. 5 žiakov v skupine
      • Dohodni si termín a čas so školskou psychologičkou buď osobne, cez Edupage alebo mailom: natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk
      • Termín a čas je na našej vzájomnej dohode, najlepšie po vyučovaní, príp. počas suplovanej hodiny – len so súhlasom vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa
      • Trvanie: 45 min.
     • Odborná exkurzia z GEG

     • Dňa 11.4.2022 PK GEG organizovala odbornú exkurziu z GEG. Exkurzie do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, hvezdárne a planetária v Hlohovci sa zúčastnilo 45 žiakov štvorročného gymnázia, V.OG a VII.OG. Organizačné zabezpečenie a pedagogický sprievod robili Mgr. S. Krajčíková a RNDr. M. Krajčík.

     • Exkurzia Cenacolo 2022

     • Po dlhom období Covid-19 pandémie naša škola začína opäť „rozbiehať“ odborné exkurzie. Jednou z prvých bola už tradičná z NBV do Kráľovej pri Senci, kde pôsobí Komunita Cenacolo. Založila ju v roku 1983 talianska rehoľná sestra Elvíra Petrozzi, ktorú oslovujú jednoducho ako mama Elvíra. Je to mužská komunita, ktorá  pomáha mladým  ľuďom, ktorí majú rôzne závislosti (drogy, ...). Liečia sa z nich za pomoci viery, modlitby, ľudského spoločenstva a manuálnej práce. Na Slovensku komunita blahodarne pôsobí už 25 rokov. V júni členovia komunity pripravujú oslavy založenia.

      V stredu dňa 30. marca túto komunitu navštívilo našich päťdesiatpäť žiakov druhého ročníka s vyučujúcimi NBV – Mgr. Andreou Gajdošovou a Mgr. Mariánom Kišacom. Program pozostával z premietania dokumentárneho filmu o histórii komunity, svedectiev dvoch mladých mužov o ich životných osudoch a prehliadka celého areálu. Žiaci sa veľa zaujímali o ich denný program , spôsobe liečenia zo závislostí, financovanie komunity, samozásobovanie potravinami. Vrcholom bola záverečná ďakovná a prosebná modlitba za Komunitu Cenacolo.

      Počas cesty domov sme sa zastavili v Nitre a v autobuse sa konala  aj „rozhlasová“ súťaž o načerpaných vedomostiach a skúsenostiach z Komunity Cenacolo. 

      Vyslovujem na záver poďakovanie všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto podnetnú exkurziu.

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom