• Vážení rodičia, milí žiaci,

     ponúkame Vám krátky prehľad povinne voliteľných predmetov, ktoré si žiaci pre školský rok 2023/2024 vyberajú nasledovne:

     • do 2. ročníka - 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou (žiaci si vyberajú 2 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou zo vzdelávacích oblastí matematika a práca  s informáciami a človek a príroda alebo 2 voliteľné predmety zo vzdelávacej oblasti človek a spoločnosť)
     • do 3. ročníka - 3 voliteľné predmety s 2-hodinovou dotáciou,
     • do 4. ročníka - 2 semináre s 3-hodinovou dotáciou a zároveň 2 cvičenia s 2-hodinovou dotáciou.

     Konverzácia v cudzom jazyku na úrovni B2 a seminár v cudzom jazyku sú v 4. ročníku povinnými predmetmi.

      

     Povinne voliteľné predmety pre školský rok 2023/2024

      

     Počet hodín týždenne

      

           2. ročník       a VI.OG

        3. ročník      a VII.OG

                4. ročník              a VIII.OG 

     Seminár z matematiky

     2

     2

     3

     Seminár z fyziky

     2

     2

     3

     Seminár z informatiky

     2

     2

     3

     Seminár z biológie

     2

     2

     3

     Seminár z chémie

     2

     2

     3

     Seminár z dejepisu

     2

     2

     3

     Seminár z občianskej náuky

     2

     2

     3

     Seminár z geografie

     2

     2

     3

     Seminár z ekonomiky

     -

     -

     3

     Seminár zo psychológie

     -

     -

     3

     Seminár z deskriptívnej geometrie

     -

     -

     3

     Konverzácia v anglickom jazyku

     -

     2

     -

     Základy ekonómie

     -

     2

     -

     Psychológia

     -

     2

     -

     Onkologická výchova

     -

     2

     -

     Cvičenia z matematiky

     -

     -

     2

     Cvičenia z fyziky

     -

     -

     2

     Cvičenia z informatiky

     -

     -

     2

     Cvičenia z biológie

     -

     -

     2

     Cvičenia z chémie

     -

     -

     2

     Cvičenia z dejepisu

     -

     -

     2

     Cvičenia z občianskej náuky

     -

     -

     2

     Cvičenia z geografie

     -

     -

     2

     Cvičenia z ekonomiky

     -

     -

     2

     Cvičenia zo psychológie

     -

     -

     2

     Cvičenia z deskriptívnej geometrie

     -

     -

     2

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom