• Náš zákazník – náš pán

      

     https://www.naszakazniknaspan.sk/ochrana-spotrebitela/

     Rozvojový projekt: Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021

     Téma: Ochrana spotrebiteľa

      

     Hlavným cieľom nášho projektu pod názvom „Náš zákazník – náš pán“ je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov nášho gymnázia a učiteľov z regiónu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Projekt „Náš zákazník – náš pán“ nadväzuje na projekt Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020 s názvom „Financie pod kontrolou alebo dvakrát meraj a raz strihaj“.

     Čiastkové ciele budú prostriedkom k rozšíreniu profesijných kompetencií v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, budú rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov s dopadom na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu:

     • Zabezpečiť prednášky odborníkov z bankovej sféry a vysokej školy pre učiteľov.
     • Vytvoriť učebné materiály pre vyučovanie predmetov Svet financií, Občianska náuka a digitalizáciu uvedených materiálov, týkajúcich sa témy ochrany spotrebiteľa.
     • Vytvoriť edukačný portál a zverejniť učebné materiály (texty, videá, testy, ankety, prezentácie a pod.) na vlastnom edukačnom portáli prostredníctvom odkazu na webovej stránke školy pre pedagogickú a inú verejnosť.
     • Pripraviť a realizovať exkurziu pre učiteľov do Bratislavy s cieľom navštíviť obchody s bezobalovým tovarom a Národnú banku Slovenska, vytvoriť videodokumentáciu exkurzie, zverejniť ju na edukačný portál.
     • Vytvoriť vzdelávaciu výstavu materiálov s problematikou ochrany spotrebiteľa, ktorá bude primárne určená pre učiteľov gymnázia ako učebná pomôcka, následne vypožičaná pre základné a stredné školy v regióne.
     • Zrealizovať projektové dni na škole.
     • Zostaviť publikáciu, ktorá bude prezentovať ciele a výsledky projektu s propagáciou tém, týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa formou prezentačných prednášok.

      

     Trvanie projektu: júl 2021 – december 2021

     Výška dotácie: 1 900 €

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom