•  Školský rok 2018/2019

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Výchovno-vzdelávacie výsledky za 2. polrok šk. roka 2018/19 (pdf)

    Učebné plány (pdf) 

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 2018/19 (pdf) 

    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf) 

    Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

     

    Školský rok 2017/2018

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania  (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

    Správa o hospodárení za rok 2017 (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

     

    Školský rok 2016/2017

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

     

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania 1.polrok  (pdf), 2.polrok  (pdf)

    Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf)  

    Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf)

    Učebné plány  (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     

     

    Školský rok 2015/2016

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     

    Školský rok 2014/2015

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

    Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
     
     

    Školský rok 2013/2014

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu (pdf), dochádzky a správania (pdf)

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)
     
     

    Školský rok 2012/2013

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 (pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf)

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

     

     

    Školský rok 2011/2012

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   (pdf)

    Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 (pdf )
     

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

     

    Školský rok 2010/2011

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

     

    Školský rok 2009/2010

    Stanovisko zriaďovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 ( pdf )

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

    Prílohy:

    Prehľad prospechu, dochádzky a správania ( pdf )

    Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádacha a súťažiach ( pdf )

     

    Školský rok 2008/2009

    Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (  pdf )

     

     

     

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom