• #WeRemember- Spomíname a nezabúdame

     • Viac ako osem desaťročí ubehlo od udalostí, ktoré dostali názov holokaust. Hľadanie nepriateľa a rozdúchavanie nenávisti viedli ku genocíde s miliónmi obetí.

      Dnes ešte žijú poslední preživší týchto hrôz, a predsa zažívame časy, že sú zľahčované, spochybňované a dokonca popierané. Čoho sa dožijeme o pár rokov?

      Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť klamstvá skryté za „iný názor“.

      Preto sa aj naša škola pripojila k iniciatíve #WeRemember- Spomíname a nezabúdame. Týmto spôsobom chceme vyjadriť, že súhlasíme s mottom iniciatívy- Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.

     • ZENIT- krajské kolo súťaže z informatiky

     • Krajské kolo súťaže ZENIT -  Web Developer sa uskutočnilo 24.11.2022  v Leviciach. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval Michal Fráter z II.C. Za štyri hodiny musel vytvoriť web stránku podľa zadania. Michal obsadil  1. miesto a ide nás reprezentovať na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční koncom februára 2023.

      Výsledky sú zverejnené na stránke:  https://zenit.svsbb.sk/webdeveloper/krajske-kolo

      Dňa  23. 11. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo informatickej súťaže ZENIT v programovaní –kat. A,B.  Súťažiaci mali na riešenie úloh – tvorbu programov štyri hodiny. Našu školu reprezentovali:

      v kategórii A – Adam Štefanides zo IV. D (33. mesto) 

       v kategórii B – Michal Fráter z II.C (9.miesto). 

      Krajské kolo v programovaní prebiehalo online v našej škole.

      Prípravu žiakov a organizáciu súťaže ZENIT zabezpečuje Ing. Ida Valachová.

     • Literárna cena Janka Frátrika 2022

     •    Do celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe poézie Literárna cena Janka Frátrika 2022 – 7. ročník poslalo literárne práce 145 žiakov a študentov z rôznych kútov Slovenska.

         Cieľom súťaže  je objavovať nové básnické talenty, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriách, v IV. kategórii – žiaci SŠ druhé miesto získala Klára Vargová (1.B) a tretie miesto Anton Tobias Vražič (VII.OG). Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ocenení sa konalo 16. decembra 2022 o 13:30 v Krajskej knižnici v Žiline.

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom