•  

    Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 79 02 J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2023/2024:

    Kriteria_prijimania_4G_2023_2024.pdf

     

    Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2023/2024:

    Kriteria_prijimania_8G_2023_2024.pdf

     

    Riaditeľka školy oznamuje, že uchádzačovi o štúdium, ktorý má miesto známok uvedené v koncoročnom hodnotení za ôsmy ročník alebo v polročnom hodnotení za deviaty ročník slovné hodnotenie, bude slovné hodnotenie prevedené na známku nasledovným spôsobom:

    • veľmi úspešne – známka 1,
    • veľmi dobre – známka 2.

     

    Známky budú  následne prevedené na body.

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom