•  Pedagogickí  zamestnanci v školskom roku 2022/2023

    Meno, priezvisko, itul

    Aprobácia

    Triedny učiteľ

    Kontakt

    Katarína Adamíková, Mgr. ANJ -NEJ   katarina.adamikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Bakičová, Mgr.

    TSV - GEG

    VI.OG

    katarina.bakicova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Bartošová, RNDr.

    CHE  - BIO

     

    alena.bartosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Bebjaková, PaedDr.

    MAT  -  INF - ZT

    IV. A

    lubica.bebjakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Bujnová, Mgr.

    SJL - VYV

    II.D

    zuzana.bujnova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Candráková, Mgr.

    ANJ - DEJ

     

    lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Anna Deviatková, Mgr.

    RUJ  -  GEG - ANJ

     

    anna.deviatkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína  Dřízhalová, Mgr.

    CHE

    II. B

    katarina.drizhalova@gymnaziumtopolcany.sk

    Andrea Gajdošová, Mgr.

    BIO  - NBV  - ETV

    I. A

    andrea.gajdosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Harwood, Ing. Mgr.

    ANJ - EKN

     

    miriam.harwood@gymnaziumtopolcany.sk

    Janka Jankechová, Ing. Mgr. EKN -  FRJ - NBV   jana.jankechova@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Jurčová, PhDr.

    ANJ

     

    eva.jurcova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Kišac, Mgr.

    NBV - GEG - DEJ

    IV. D

    marian.kisac@gymnaziumtopolcany.sk

    Nora  Kleinová, Mgr.

    ANJ - NEJ

    III. C

    nora.kleinova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ivan Kopčan, Mgr. MAT - FYZ - INF   ivan.kopcan@gymnaziumtopolcany.sk

    Milan Krajčík, RNDr.

    GEG - OBN

    IV. C

    milan.krajcik@gymnaziumtopolcany.sk

    Soňa Krajčíková, Mgr.

    MAT - GEG

     

    sona.krajcikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Rudolf Krošlák, Mgr.

    MAT -  INF - FYZ

     

    rudolf.kroslak@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Kúdelová, Mgr.

    MAT  -  BIO

    VIII. OG

    eva.kudelova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Kuricová, Mgr. BIO - CHE I.B

    katarina.kuricova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Lojková, Mgr. MAT - FYZ  

    lucia.lojkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Mada, PaedDr.

    TSV

    I. D

    peter.mada@gymnaziumtopolcany.sk

    Bohuslava Margova, Mgr.  

    DEJ - OBN

    II. C

    bohuslava.margova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Marková, Mgr.

    SJL - HUV

    III. B 

    miriam.markova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Martišková, Mgr.

    SJL - VYV

    I. C

    zuzana.martiskova@gymnaziumtopolcany.sk

    Martina Mazáňová, PaedDr., PhD. CHE  - BIO   martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marta Milatová, Mgr.

    SJL - HUV

    III. A

    marta.milatova@gymnaziumtopolcany.sk

    Annamarie Mikulová, PhDr. SJL - NEJ - EST   annamarie.mikulova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Pavlík, Mgr.

    TSV - GEG

    VII. OG

    marian.pavlik@gymnaziumtopolcany.sk

    Miroslava Pavlíková, Mgr.

    TSV - RUJ

    II. A

    miroslava.pavlikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Poutníková, Mgr. NEJ - CHORV I. OG lucia.poutnikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Igor Rybanský, Mgr.

    TSV - BV

     

    igor.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Rybanský, Mgr.

    MAT - FYZ

    III. D

    peter.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Alžbeta Rybnikárová, Mgr.

    PSY  - BIO - INF

    IV. OG

    alzbeta.rybnikarova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Sedláčeková, Mgr. SJL - RUJ II. OG miriam.sedlacekova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Slivková, Mgr.

    DEJ - NEJ

    IV. B

    lucia.slivkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Svoradová, Mgr.

    ANJ

    III. OG

    katarina.svoradova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Szabová, RNDr.

    MAT - BIO

     

    alena.szabova@gymnaziumtopolcany.sk

    Hana Urminská, Mgr.

    ANJ - RUJ

     

    hana.urminska@gymnaziumtopolcany.sk

    Ida Valachová, Ing.

    INF

     

    ida.valachova@gymnaziumtopolcany.sk

    Martina Winter, Mgr. ANJ - NEJ

     

    martina.winter@gymnaziumtopolcany.sk

    Nikola Candráková, Mgr.

    DEJ - OBN

    učiteľka/

    pedagogická asistentka

    nikola.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk
    Andrea Haninová, Mgr.

    ANJ

    pedagogická asistentka

    andrea.haninova@gymnaziumtopolcany.sk
    Natália Peciarová, PaedDr. PSY - ANJ školská psychologička natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk
    Ľudmila Rosová, Mgr.   sociálna pedagogička ludmila.rosova@gymnaziumtopolcany.sk

     

    Technicko-hospodárski  zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci 

     Meno, priezvisko

    Pracovné zaradenie

     Bc. Martina Barteková

    ekonómka/hospodárka školy

     Miroslava  Neubauerová

    sekretárka, účtovníčka

     Mgr. Monika Remeňová

    personalistka, mzdová pracovníčka

     Igor Halmo

    technik

     Zlatica Kmotorková

    vrátnička

     Daniela Krošláková

    prevádzková pracovníčka

     Andrea Lovasová

    prevádzková pracovníčka

     Igor Janček

    školník

     Viera Klačanská

    prevádzková pracovníčka

     Henrieta Zitová

    prevádzková pracovníčka

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom