•  Pedagogickí  zamestnanci školský rok 2021/2022

    Meno, priezvisko, itul

    Aprobácia

    Triedny učiteľ

    Kontakt

    Katarína Adamíková, Mgr ANJ -NEJ výchovná a kariérová poradkyňa katarina.adamikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Bakičová, Mgr.

    TSV - GEG

     

    katarina.bakicova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Bartošová, RNDr.

    CHE  - BIO

     

    alena.bartosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Bebjaková, PaedDr.

    MAT  -  INF - ZT

    III. A

    lubica.bebjakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Bujnová, Mgr.

    SJL - VYV

     

    zuzana.bujnova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Candráková, Mgr.

    ANJ - DEJ

     

    lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Anna Deviatková, Mgr.

    RUJ  -  GEG - ANJ

     

    anna.deviatkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína  Dřízhalová, Mgr.

    CHE

    I. B

    katarina.drizhalova@gymnaziumtopolcany.sk

    Andrea Gajdošová, Mgr.

    BIO  - NAB  - ETV

    IV. OG

    andrea.gajdosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Andrea Haninová, Mgr.

    ANJ

    I. D

    andrea.haninova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Harwood, Ing.

    ANJ - EKN

     

    miriam.harwood@gymnaziumtopolcany.sk

    Janka Jankechová, Ing. Mgr. EKN -  FRJ - NAB   jana.jankechova@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Jurčová, PhDr.

    ANJ

    V. OG

    eva.jurcova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Kišac, Mgr.

    NAB - GEG - DEJ

    III. D

    marian.kisac@gymnaziumtopolcany.sk

    Nora  Kleinová, Mgr.

    ANJ - NEJ

    II. C

    nora.kleinova@gymnaziumtopolcany.sk

    Milan Krajčík, RNDr.

    GEG - OBN

    VIII. OG

    milan.krajcik@gymnaziumtopolcany.sk

    Soňa Krajčíková, Mgr.

    MAT - GEG

     

    sona.krajcikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Rudolf Krošlák, Mgr.

    MAT -  INF - FYZ

    IV. A

    rudolf.kroslak@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Kúdelová, Mgr.

    MAT  -  BIO

    VII. OG

    eva.kudelova@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Mada, PaedDr.

    TSV

    IV. B

    peter.mada@gymnaziumtopolcany.sk

    Bohuslava Margova, Mgr.  

    DEJ - OBN

    I. C

    bohuslava.margova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Marková, Mgr.

    SJL - HUV

    II. B 

    miriam.markova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Martišková, Mgr.

    SJL - VYV

     

    zuzana.martiskova@gymnaziumtopolcany.sk

    Martina Mazáňová, PaedDr., PhD. CHE  - BIO   martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marta Milatová, Mgr.

    SJL - HUV

    II. A

    marta.milatova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Pavlík, Mgr.

    TSV - GEG

    VI. OG

    marian.pavlik@gymnaziumtopolcany.sk

    Miroslava Pavlíková, Mgr.

    TSV - RUJ

    I. A

    miroslava.pavlikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Poutníková, Mgr. NEJ - CHORV   lucia.poutnikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Igor Rybanský, Mgr.

    TSV - BV

     

    igor.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Rybanský, Mgr.

    MAT - FYZ

    II. D

    peter.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Alžbeta Rybnikárová, Mgr.

    PSY  - BIO - INF

    III. OG

    alzbeta.rybnikarova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Sedláčeková, Mgr. SJL - RUJ I. OG miriam.sedlacekova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Slivková, Mgr.

    DEJ - NEJ

    III. B

    lucia.slivkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Svoradová, Mgr.

    ANJ

    II. OG

    katarina.svoradova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Szabová, RNDr.

    MAT - BIO

     

    alena.szabova@gymnaziumtopolcany.sk

    Igor Trepáč, Mgr.

    MAT - FYZ

     

    igor.trepac@gymnaziumtopolcany.sk

    Jarmila Trepáčová, RNDr.

    MAT - DEG

    III. C

    jarmila.trepacova@gymnaziumtopolcany.sk

    Hana Urminská, Mgr.

    ANJ - RUJ

    IV. C

    hana.urminska@gymnaziumtopolcany.sk

    Ida Valachová, Ing.

    INF

    IV. D

    ida.valachova@gymnaziumtopolcany.sk

    Edita Voigtová, Mgr.

    SJL  -  NEJ - DEJ

     

    edita.voigtova@gymnaziumtopolcany.sk

    Nikola Candráková, Mgr.

    DEJ - OBN

    pedagogický asistent

    nikola.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk
    Gabriela Grigová, Mgr.

    SJL - ETV

    pedagogický asistent

    gabriela.grigova@gymnaziumtopolcany.sk
    Katarína Kuricová, Mgr.

    BIO - CHE 

    pedagogický asistent katarina.kuricova@gymnaziumtopolcany.sk
    Daniela Lauková, Mgr.   pedagogický asistent daniela.laukova@gymnaziumtopolcany.sk
    Natália Peciarová, PaedDr.   školská psychologička natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk
    Juraj Herda, Mgr.   sociálny pedagóg juraj.herda@gymnaziumtopolcany.sk

     

    Technicko-hospodárski  zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci

    Meno, priezvisko

    Pracovné zaradenie

    Terézia Porubská

    hospodárka školy

    Miroslava  Bratráneková

    sekretárka, účtovníčka

    Viera Ondrejková

    personalistka, mzdová pracovníčka

    Igor Halmo

    technik

    Zlatica Kmotorková

    vrátnička

    Daniela Krošláková

    prevádzková pracovníčka

    Andrea Lovasová

    prevádzková pracovníčka

    Igor Janček

    školník

    Viera Klačanská

    prevádzková pracovníčka

    Henrieta Zitová

    prevádzková pracovníčka

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.