•  

     Meno, priezvisko, titul

     Aprobácia

     Funkcia

     Kontakt

     Martina Mazáňová,   PaedDr., PhD.                                                                                          

     CHE - BIO

    riaditeľka školy

                        038 53 264 47,  0911 195 626

     martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

     

     Miriam Harwood,   Ing. Mgr.

     ANJ - EKN

    zástupkyňa riaditeľky školy pre prírodovedné predmety

     038 53 247 47

     miriam.harwood@gymnaziumtopolcany.sk

     

     Ľubica Candráková,   Mgr.

     ANJ - DEJ

     zástupkyňa riaditeľky školy pre spoločenskovedné predmety

                                      038 53 247 47

     lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom