• Názov projektu: Eko Alarm

      

     Cieľ projektu:

     -        zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách,

     -        šírenie osvety ohľadom správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadu,

     -        podpora udržateľného rozvoja, riešenie naliehavých otázok ochrany životného prostredia.

     Trvanie projektu: september 2021 – jún 2022 a dlhodobo

     Dotácia: 18 nádob na trojzložkový triedený odpad

     Realizácia projektu: mimovládna n. o. Živica, nadácia Ekopolis

      

     Projekt je finančne podporený z Kohézneho fondu Európskej únie.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom