•  

     Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany je prípravným centrom E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre – autorizovaného skúškového centra pre skúšky:

     • Cambridge English,
     • Goetheho inštitútu,
     • štátne jazykové skúšky.

      

     Záujemcovia môžu absolvovať uvedené skúšky priamo v našej škole alebo v autorizovanom centre na tejto adrese:

      

     E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie

     Piaristická 2

     949 01 Nitra

      

     tel: +421 37 6542 456

     email: eku.os@eku.sk

     web: www.eku.sk

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom