• Informácie o lyžiarskom kurze v školskom roku 2019/2020

     

    I. termín konania kurzu:  3.2.2020 – 7.2.2020

     

    II. termín konania kurzu:  10.2.2020 – 14.2.2020

     

    Účastníci kurzu : žiaci 1. ročníka štvorročného gymnázia + žiaci 3. a 5. ročníka osemročného gymnázia

     

    Miesto konania kurzu: lyžiarske stredisko Donovaly – Záhradište, Nová Hoľa

     

     

    Kurz so štátnou dotáciou.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.