• Lyžiarsky kurz - DONOVALY

     • V dňoch 13.2. – 17.2.2023 sa uskutočnil 2. turnus lyžiarskeho kurzu pre 1. ročník (I.C, I.D) a výber žiakov 3. ročníka, v počte žiakov 68.

      Žiaci rozdelení do družstiev 1 - 5 lyžovali v strediskách Nová Hoľa (1. - 2. družstvo) a Záhradište (3. - 4. - 5. družstvo). Ubytovaní boli v penzióne Limba.

      Pedagogický dozor zabezpečili: vedúci kurzu - Mgr. M. Pavlík, inštruktori lyžovania – Mgr. K. Bakičová, Mgr. M. Pavlíková, PaedDr. P. Mada, Mgr. I. Vičan, pohotovosť od 22.00 hod. do 06.00 hod. zabezpečoval Mgr. I. Rybanský a zdravotnú starostlivosť poskytovala MUDr. E. Majtánová.

      Snehové podmienky a počasie nám priali, domov si žiaci priniesli veľa zážitkov.

     • Odborná exkkurzia na Gymnáziu, Mládežnícka 22, Šahy

     • Dňa 27.10.2022 sa výber žiakov našej školy zúčastnil záverečnej konferencie projektu Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy, našej partnerskej školy. Účastníkov konferencie sme oboznámili s cieľmi a hlavnými činnosťami nášho projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej učebnej zóne, ktorý realizujeme vďaka finančnej podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma. Spolufinancovanie projektu poskytol zriaďovateľ školy – Nitriansky samosprávny kraj. Žiačky Alexandra Mihalíková a Emily Rodriguez predstavili niektoré zrealizované aktivity projektu. 

      Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s naším projektovým partnerom.

      Video zo záverečnej konferencie:

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom