• Projekt Roots&Shoots

      Desaťčlenný žiacky tím Gymnázia v Topoľčanoch „Gympláci k pomoci“ spolu so svojimi rodičmi v sprievode pedagógov školy Mgr. S. Krajčíkovou, RNDr. M. Krajčíkom a Mgr. M. Kišacom sa v rámci projektu Roots&Shoots zúčastnili v dňoch 12.6., 19.6. a 20.6.2021 na stavbe altánku v zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch. Okrem stavby altánku sa žiaci zapojili do čistenia chodníkov v areáli zariadenia.

     • Online konferencia k projektu ACC03P02

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v mene Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Vás pozývame na úvodnú online konferenciu k projektu ACC03P02 Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne“ v rámci programu SK-Klíma "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy”, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014-2021, ktorá sa uskutoční dňa 25. 05. 2021 o 10.00 hod.

     • Organizácia vyučovania od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,
      podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 3.5.2021 a 10.5.2021 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.

      Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných a prevádzkových dôvodov v súvislosti s vykonaním prijímacích skúšok v dvoch termínoch.
      Zároveň Vám oznamujem, že od 4.5.2021 do 7.5.2021 bude upravené vyučovanie v rámci adaptačného programu žiakov a z dôvodu dezinfekcie priestorov školy.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.