• Olympiáda mladých vedcov 2024
     • Olympiáda mladých vedcov 2024

      V dňoch 26. - 31. 5. 2024 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 21. ročníka Olympiády mladých vedcov, do ktorého postúpilo 26 žiakov.

      Do finále sa prebojoval a našu školu veľmi úspešne reprezentoval Michal Krumpár zo IV.OG triedy.

      Po náročnom týždni, kde preukazoval nielen svoje vedomosti, ale aj praktickú experimentálnu činnosť z troch prírodných vied - biológie, fyziky a chémie, obsadil krásne 2. miesto.

    • IQ Olympiáda 2024
     • IQ Olympiáda 2024

      📣 4. júna 2024 sa uskutočnil 13. ročník súťaže IQ olympiáda. Levoča mala tú česť privítať finalistov z celého Slovenska, 60 najšikovnejších z viac ako 11 000 zapojených detí. V mestskom divadle si zmerali sily v logickom myslení. Malí olympionici riešili vyše 80 teoretických a praktických úloh.

      Do celoslovenského kola 13. ročníka IQ olympiády sa prebojovala aj žiačka našej školy - Karolína Trgiňová z II.OG, ktorá sa spomedzi 11 314 prihlásených súťažiacich vo finále umiestnila na krásnom 9. mieste. 🏅

    • Literárna Villa Zerna 2024
     • Literárna Villa Zerna 2024

      Literárny klub PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní a obec Horné Srnie zorganizovali už 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Villa Zerna 2024, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 7. júna 2024 v Hornom Srní.

      V rámci vyhodnotenia bol pripravený program, v ktorom nám žiaci ZŠ z Horného Srnia a ZUŠ z Nemšovej predviedli svoje tanečné a hudobné vystúpenia.

    • Slovo 2024
     • Slovo 2024

      Vo štvrtok 6. júna 2024 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konalo vyhodnotenie 9. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže SLOVO, ktorej vyhlasovateľom je vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana. Téma tohtoročného ročníka znela: Chcete žiť ako vaši rodičia?

      V historickom centre hlavného mesta nás privítalo nielen výnimočné prostredie paláca, ale i členovia odbornej poroty v zložení: predseda Asociácie spisovateľov Slovenska a zároveň aj predseda poroty Peter Juščák, spisovatelia Erik Ondrejička, Silvester Lavrík, organizátori a moderátori súťaže. Slávnostnú atmosféru umocnil hudobný program a účasť známych osobností ako Anna Jakab-Rakovská a Alexander Bárta. Pre víťazov boli pripravené hodnotné ceny a výborné jedlo.

    • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?
     • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko?

      Keď som vstúpila do mesta Nové Zámky, vedela som, že ma čaká niečo výnimočné. Súťaž sa mi vryla do pamäti ako deň plný inšpirácie a hrdosti. Táto udalosť nebola len obyčajnou súťažou, ale oslavou krás našej reči a krajiny. Atmosféra, ktorá bola od začiatku naozaj veľkolepá, ma zahrnula svojím entuziazmom. Pri soche Antona Bernoláka som cítila hrdosť na nás, Slovákov, že sme ako malý národ dokázali predviesť náš talent v tom najlepšom svetle.
      Uvítací program bol plný kultúrnych zážitkov a príhovorov srdečných ľudí. Na ceremónii vystúpili významní hostia, vrátane primátora mesta a zástupcov z ministerstva školstva a kultúry, ktorí svojimi povzbudzujúcimi slovami podporili všetkých účastníkov. Ich príhovory ešte umocnili pocit významnosti podujatia nielen ako jednorazového vystúpenia, ale poukázali na každodenné výzvy, ktoré má Slovák prijímať a pasovať sa s nimi.
      Súťažiaci reprezentovali s

     • Fyzikálna olympiáda

      Dňa 17.4.2024 sa uskutočnilo krajské kolo FO kat E. v Nitre. Našu školu veľmi úspešne reprezentoval Michal Kumpár zo IV. OG. Obsadil 4. miesto v KK a 1. miesto v okresnom kole FO.
      Krajské kolo FO kat. B,C,D sa konalo v Nitre 15.5.2024. Do krajského kola postúpili a školu reprezentovali Dominik Ďurák (I.C) v kat. D obsadil 6.- 8. miesto a Klára Vargová (II.B) v kat. C obsadila 8.- 9. miesto.
      Dňa 21.5.2024 sa uskutočnilo okresné kolo FO kat G. na ZŠ, Hollého ul. v Topoľčanoch. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali Karolína Trgiňová a Marek Višenka z II. OG. Získali 1.- 2. miesto.
      Prípravu zabezpečovali Ing. I. Valachová a Mgr. Lucia Lojková.
      Srdečne blahoželáme!

    • Literárna cena Čakanky 2024
     • Literárna cena Čakanky 2024

      Dňa 26. mája 2024 sa v Močenku konalo vyhodnotenie 14. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe poézie a prózy Literárna cena Čakanky s uvedením do života románu pre deti Askárria autorom ktorého je Martha Bis. Každý z ocenených si túto knihu odniesol spolu s diplomom a ostatnými vecnými cenami ako darček od autorky a organizátorov podujatia.
      Vyhodnotenie bolo spojené aj so 17. ročníkom podujatia Slová a Tóny na tému Obraz sveta v detskej literatúre.
      Literárnej súťaže sa zúčastnilo 81 autorov s 88 príspevkami. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách: oblasť tvorby dospelých autorov, oblasť tvorby mladých autorov a oblasť tvorby najmladších autorov poézie a prózy.
      Našu školu úspešne reprezentovali Martina Aneštíková (IV.D), ktorá získala 1. miesto v druhej kategórii. V rovnakej kategórii si 2. miesto vypísala Patrícia Michalidesová (III.C).
      Na záver pár slov z bulletin

     • Osobnostný a sociálny rozvoj, III. blok

      Cieľom III. bloku OSR realizovaného počas maturitného týždňa bolo prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiakov prvého ročníka a rozvoju ich životných zručností.

      Uplatňovaním tejto prierezovej témy vytvárame prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane.

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • Ul. 17. novembra 1180, 955 01 Topoľčany
    Topoľčany
    Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00

    V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca.
    Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom