• Máme víťaza

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania v súťaži o najzaujímavejšie logo projektu INŠPIROVANÍ EURÓPOU v rámci ERASMUS+.

      Výsledky hlasovania ako aj autora víťazného loga nájdete v krátkom videu.

      vysledky-hlasovania_Erasmus_.mp4

      Mgr. Ľ. Candráková a PaedDr. N. Peciarová

     • Dobrovoľníci v Zariadení sociálnych služieb Môj domov Topoľčany

     • Dobrovoľníci topoľčianskeho gymnázia sa dňa 19. decembra 2022 zúčastnili na akcii Vianočné tvorivé dielne v Zariadení sociálnych služieb Môj domov v Topoľčanoch. Spoločné strávené chvíle priniesli do zariadenia predvianočnú náladu. Mladí v spoločnosti klientov zariadenia spoločne zdobili medovníky, piekli oblátky, zhotovili vianočné ikebany i pozdravy.

      Keď už spomíname vianočné pozdravy, nesmieme zabudnúť na to, že žiaci našej školy aj tento rok spoločne vytvorili 209 originálnych pohľadníc a vinšov, aby vianočnou poštou potešili všetkých klientov zariadenia.

      Nielen pohľadnice, ale aj krásne vianočné piesne spríjemnili chvíle všetkým ľuďom už v spomínanom zariadení. O kultúrny program sa postarali Nina Bočkajová a Rebeka Vašková, žiačky III.OG triedy.

      Zo srdca prajeme všetkým klientom aj zamestnancom zariadenia pokojné vianočné sviatky naplnené zdravím a radosťou.

      Hallelujah.mp4

      Mgr. Ľ. Candráková a Mgr. K. Svoradová

     • Vianočná zbierka pre OZ Topoľčianske packy – Karanténna stanica Topoľčany

     • Aj tento rok v predvianočnom čase sa na našej škole uskutočnila zbierka pre zvieratká, ktoré nemajú to šťastie mať teplo domova u milujúceho človeka. Našťastie sú ale ľudia, ktorí sa o ne starajú v karanténnych staniciach  a útulkoch pre zvieratá. Preto by sme aj my chceli našou zbierkou pomôcť prežiť zvieratkám krajšie Vianoce.

      ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI 

      materiálne, finančne a príspevkom na účet .

      RNDr. Alena Szabová, koordinátor zbierky

       

     • Vianoce s CHIPSákmi

     • V týždni od 12.12.2022 (pondelok) do 15.12.2022 (štvrtok) CHIPSáci pod vedením p. profesorky A. Rybnikárovej zorganizovali “Vianočné tvorivé dielne”. Žiaci mohli prísť medzi nás a ozdobiť medovníčky, ktoré sme napiekli v školskej kuchynke, alebo vyrábať vianočné ozdoby.

      Možno sa pýtate - Kto vlastne sú CHIPSáci?
      CHIPS je rovesnícka vzdelávacie skupina, ktoré funguje na našej škole od roku 2012. Počas pandémie koronavírusu bola činnosť pozastavená, no tento rok sme sa ju rozhodli znova obnoviť. CHIPSáci sú študenti, ktorí sa snažia o utužovanie priateľstiev v kolektívoch a podporujú medziľudské vzťahy.

      V stredu 21.12. 2022 sme výrobky, ktoré vznikli na vianočných dielňach, rozdávali žiakom našej školy.

      Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí pokračovať v podrobných aktivitách a pomôžete nám vytvoriť pekné spomienky.

      Prajeme vám všetkým šťastné a veselé Vianoce prežité v kruhu najbližších!

      - CHIPSáci :)

     • Logo pre projekt Erasmus+

     • Vážení kolegovia, milí žiaci,

      prosíme vás o pomoc s výberom najoriginálnejšieho loga pre Erasmus Plus projekt „Inšpirovaní Európou“. Hlasovať môžete cez EduPage do 21. decembra 2022, 14:00 hod. Vyberte si svojho favorita a zahlasujte prostredníctvom ankety. Všetky logá si môžete prezrieť v krátkom videu. Víťazné logo Vám predstavíme 22. decembra 2022.

      Loga_Erasmus.mp4

      Mgr.  Ľ. Candráková, PaedDr. N. Peciarová

     • Krajské kolo „Super Florbal pohár žiakov SŠ“.

     • 7.12.2022 sa v Nitre uskutočnilo Krajské kolo „Super Florbal pohár žiakov SŠ“. Za účasti 7 družstiev chlapci nášho gymnázia zvíťazili a postúpili tak do Celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v jarných mesiacoch v Trenčíne.

      Školu reprezentovali: M. Barát III.D, T. Bohuš III.C, O. Hanák I.C, D. Joščák III.C, T. Ševčík II.C, A. Škorec I.C,O.Toman IV.B

      Vedúci družstva: Mgr. I. Rybanský

      Asistent: Mgr. M. Pavlík

     • Krajské kolo v BEDMINTONE

     • 6.12.2022 sa v športovej hale v Šuranoch uskutočnilo Krajské kolo v BEDMINTONE chlapcov. Našu školu reprezentovali Denis Kučera III.A, Lukáš Bago III.B. Za účasti 6 družstiev naši chlapci obsadili pekné 2.miesto

      Vedúci družstva: PaedDr. P.Mada

     • Výstava záložiek

     • V uplynulom týždni sme si so žiakmi urobili výstavu záložiek Biskupského gymnázia, Orlické nábřeží 365/1, v Hradci Králové, ktoré bolo naším partnerom v 13. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Úlohou zapojených škôl bolo ľubovoľnou technikou vytvoriť záložky na tému – Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie.

      Držali sa jej nielen naši študenti ale aj ich českí rovesníci z Hradca Králové. Dostali sme od nich originálne knižné záložky v neobvykle veľkom formáte. V balíčku sme okrem nich našli aj  milé darčeky – ovocné cukríky, perá, odznaky, magnetky a informačné leporelá mesta, Almanach k 30. výročiu založenia Biskupského gymnázia v Hradci Králové. Napísali nám aj o pamiatkach a zaujímavostiach, ktoré môžeme v ich meste vidieť.

      Od organizátorov projektu v tomto ročníku  obe školy získali diplom a zaradenie do celoslovenského výberu zapojených  škôl.

      V mene vedenia nášho gymnázia, pedagógov a študentov I. – III. ročníka OG ich touto cestou pozdravujeme, ďakujeme za úspešnú spoluprácu v projekte, krásne knižné záložky a želáme príjemné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov.

                                                                                                                                                 Mgr. Miriam Sedláčeková

     • Akcie v rámci Týždňa vedy a techniky v OU GEG

     • Dňa 23.11.2022 sa žiaci SEG 3. ročníka, GEG I. B a GEG I. D zúčastnili prednášky a besedy s pedagogickou a vedeckou pracovníčkou KGGaRR FPVaI UKF v Nitre RNDr. Dašou Oremusovou, PhD. a študentkou geografie o štúdiu geografie na katedre a cestovateľských aktivitách jej zamestnancov a študentov. Vypočuli si prednášku o Dánsku a Švédsku. So skúsenosťami z expedície na Antarktídu dňa 30.11.2022 našich žiakov oboznámila Mgr. Lucia Pastíriková, naša bývalá žiačka, úspešná počas štúdia na našej škole v geografickej olympiáde, absolventka PF MU v Brne. Zároveň prezentovala možnosti štúdia geografie na PF MU Brno. Prednášky sa zúčastnili žiaci SEG 2. ročníka, SEG 3. ročníka a GEG II.A. Aj tieto akcie popri mnohých iných motivujú žiakov našej školy k záujmu o geografiu a štúdium predmetu na vysokej škole. 

                                                                                                                                                              RNDr. M. Krajčík

     • Geografická olympiáda - školské kolo

     • 23.11.2022 sa v odbornej učebni geografie uskutočnilo online školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY. V kategórii E (III. – IV.OG) sa zúčastnilo 13 žiakov, v kategórii F (I. – II.OG) 10 žiakov.

      Výsledky súťaže:

      Kategória E:                                                                                                           

      1.miesto Adam Pargáč  III.OG                        

      2.miesto Michal Krumpár  III.OG                   

      3.miesto Ivan Kapusník  IV.OG                      

      Kategória F:   

      1.miesto Karolína Trgiňová I.OG

      2.miesto Marek Višenka I.OG

      3.miesto Dávid Hupčík II.OG

      Víťazi na 1. – 3. mieste v oboch kategóriách postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 31.3.2022.

      Z celkového počtu 23 žiakov, bolo 17 úspešných riešiteľov.

                                                                                                                                                               Mgr. K. Bakičová

     • Súťažíme v matematike

     • Trinásť žiakov 2. ročníka a VI.OG nášho gymnázia sa zapojilo dňa 23.11.2022 do novej súťaže FiNNkvíz, ktorú vyhlásila Nadácia NN ľuďom. V online teste si preverili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti. Odmenení budú najlepší traja súťažiaci z každého z ôsmich krajov SR.
      Tiež 7-členný tím našich maturantov dňa 29.11.2022 riešil internetovú matematickú súťaž MATHING, ktorú vyhlasuje Ústav matematiky FSI VUT v Brne. Súťaží spolu 220 tímov žiakov stredných škôl zo SR a ČR. Študenti tímov, ktoré sa umiestnia na 1. – 30. mieste, budú prijatí na všetky fakulty VUT v Brne bez prijímacích skúšok.
      Prajeme im čo najlepšie umiestnenie.
                                                                                                                        PaedDr. Ľ. Bebjaková, RNDr. A. Szabová

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom