• Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Topoľčanoch

    •  

     Vážení rodičia,

     dovoľte nám poďakovať za Vaše rozhodnutie poukázať 2% zaplatenej dane za kalendárny rok 2021 Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O použití týchto prostriedkov rozhoduje rodičovské združenie a použilo ich výlučne pre podporu výučby alebo mimoškolských aktivít našich študentov. Oslovujeme Vás aj tento rok so žiadosťou o zváženie Vášho rozhodnutia o poukázaní podielu 2% - zaplatenej dane z príjmov za rok 2022. V prípade, že ste sa tak rozhodli, pripravili sme pre Vás potrebné informácie a predtlače potrebných formulárov, ktoré môžete získať na internetovej stránke www.gymtop.edupage.sk alebo si ich môže Váš syn/ dcéra vyžiadať u triedneho učiteľa. Za Vašu ochotu finančne podporiť školu Vám vopred ďakujeme.

     Mgr. Martina Hostačná Szabová – predsed. RZ pri G v TO
      

     Identifikačné údaje RZ:

     Názov: SRRZ -RZ pri Gymnáziu

     Adresa: Ul. 17. novembra 1180/16, Topoľčany 955 01

     IČO: 173196170194

     Právna forma: Občianske združenie

     IBAN číslo účtu: SK5309000000000038526964 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

      

     Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z prímov  v znení neskorších predpisov  Vyhlasenie-DP.pdf 

     Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Potvrdenie_DP.pdf

     Za  ústretový prístup Vám Gymnázium v Topoľčanoch a Rodičovské združenie pri   Gymnáziu v Topoľčanoch vopred ďakujú.
      
     Mgr. Martina Hostačná Szabová
     predsedníčka Rodičovského združenia pri Gymnáziu v Topoľčanoch
  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom