• Maturitný týždeň očami prvákov

     • Zatiaľ, čo sa maturanti snažili presvedčiť pedagógov o svojich vedomostiach, maturitný týždeň nám, mladším ročníkom, priniesol náhradný program. Okrem aktivít zameraných na environmentálnu výchovu, sme si pozreli divadelné predstavenie Dna a navštívili sme topoľčiansky archív.

      Vo štvrtok ráno sa nás ujala pani psychologička Mgr. Rosová-Hanáková, riaditeľka CPPPaP Topoľčany. Priniesla so sebou veľmi dobrú náladu a tak sme sa hneď pustili do témy: Manželstvo a rodičovstvo. V rovnako dobrej nálade nám naša školská psychologička PaedDr. Peciarová porozprávala niečo o duševnom zdraví a zvládaní stresu.

      Ako ďalšia v poradí k nám  prišla pani policajtka Mgr. Pašková z PZ Topoľčany. Tu sme už začali rozoberať iné témy. Rozprávali sme sa o drogových závislostiach. Nevšedný školský deň ukončil pán policajt, ktorý nám spolu s jeho chlpatými kamarátmi ukázali, ako postupujú pri vyhľadávaní drog.

      V mene celej I.D chcem poďakovať pani psychologičkám, sociálnej pedagogičke, pani policajtke, pánovi policajtovi a samozrejme aj policajným psíkom za zaujímavý a poučný program.
                                                                                                                                                                                                        Samuel Krištof, I.D

     • Spolupráca víťazí

     • Kým maturanti preukazovali svoje vedomosti pred maturitnou komisiou, najmladších študentov sme  preverili v schopnosti spolupracovať v rámci triedneho kolektívu. Dokázať sa navzájom rešpektovať, poznať svoje schopnosti i schopnosti spolužiakov, ochota hľadať riešenia a uvedomiť si, že každý môže prispieť k dosiahnutiu spoločného cieľa... Nie ľahká skúška, však? No pre žiakov zo IV.OG to bola hračka. Ich bojovnosťou, odhodlanosťou a spoločným úsilím si zaslúžene vybojovali titul „Najlepší tím“ spomedzi tried prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia. Súťažné disciplíny naozaj neboli jednoduché a tak na konci nikoho neminula sladká odmena. Kolektívu IV.OG blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

     • Slávnostná rozlúčka maturantov 🎓

     • Maturita je prvá väčšia skúška dospelosti a zároveň zavŕšenie stredoškolského štúdia. Preskúma naše schopnosti a vedomosti, ktoré sme si počas posledných rokov viac či menej starostlivo ukladali do hláv. Na tejto škole sme strávili 4 roky a teraz prišiel čas sa rozlúčiť. Každý z nás sa vydá svojou vlastnou cestou, ale jedno máme všetci spoločné, bude to cesta do neznáma…

     • Maturantský ples

     • Ďalšia úžasná akcia, s ktorou si dala ŽŠR veľa roboty a bolo to aj vidieť. Neskutočnú atmosféru navodil David Kapusta so svojím kvízom a keďže na každom správnom plese ide hlavne o hudbu a tanec, tak u nás to nemohlo byť iné.
      O hudobnú vložku sa postarala 🎤 Adelka Čarnogurská, 🎹Neznámy klávesák a 🎧DJ Matúš Gono. So spolužiakmi sme si túto akciu veľmi užili a dobre sa zabavili. I keď sa mi nič nepodarilo vyhrať v 🎟 tombole, aj napriek tomu budem ešte dlho spomínať na tento večer. Bolo to krásne ukončenie 4 rokov na gymnáziu.

      Max Podoba
       

     • Beseda s Gustávom Murínom

     • 11. mája 2022 sa v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch uskutočnila beseda so slovenským prírodovedcom, biológom, spisovateľom a publicistom Gustávom Murínom. Besedy sa zúčastnili žiaci 3.B a 3.D triedy. Pedagogický sprievod robili RNDr. M. Krajčík, Mgr. M Kišac a Mgr. N. Candráková.

      Program pozostával z autorovho rozprávania zážitkov z ciest, pričom predstavil viacero významných slovenských osobností pôsobiacich v zahraničí (napr. Andy Warhol, Michal Strank, Ladislav Hudec či Pola Negri). Žiaci si za svoje správne postrehy počas diskusie odniesli knižnú odmenu aj s venovaním samotného autora.

      Na záver autor vyzdvihol myšlienku, že každý z nás môže byť rovnako úspešný ako naši slávni rodáci, stačí len nájsť správnu cestu a motiváciu.

      Text: Mgr. N. Candráková

      Fotogaléria: Mgr. M. Kišac 

     • Deň Zeme

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sa naši žiaci podieľali na skrášlení školskej záhrady, prekopávali záhony s bylinkami a kvetinami, vyhrabávali zatrávnenú plochu, čistili chodníky pri budove školy.

      Akcia sa konala ako súčasť projektu Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK - Klíma.

      Mgr. S. Krajčíková

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom