•  

    VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

     do 1. ročníka gymnázia 79 02 J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

    Prijatých je 99 žiakov zo 100. Jedno miesto je neobsadené z dôvodu neukončenia prijímacieho konania jedného žiaka, ktorý je v karanténe a bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne po ukončení karantény.

    Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 99. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

    Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 101. - 230. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

     

    VYSLEDKOVa_LISTINA_-_4G.pdf

     

    VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

     do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

    Prijatých je 22 žiakov zo 30. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 22. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

    Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 23. - 30. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

     

    VYSLEDKOVa_LISTINA_-_8G.pdf

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.