• Profil verejného obstarávateľa

    V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzatvorených zmluvách , informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

     

    Profil verejného obstarávateľa

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

    Názov:  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

    IČO:    00160 440

    DIČ:    2021291415

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

    Číslo účtu:  7000312268/8180

    Kontaktná osoba:

    Terézia Porubská -  za rozpočet, majetok, verejné obstarávanie

    Tel.: 038/532447 kl. 14 , e-mail.: gymtopol@stonline.sk

    Sídlo:

    Ul. 17. novembra 1180/16

    955 01 Topoľčany

    Kontakt:

    Tel.:  038  5324747

    Fax:  038  5326447

    Internetová adresa: www.gymtop.edupage.sk

     e-mail.: gymtopol@stonline.sk

    Zákazky  podľa par. 9 ods. 9

    Stručný popis zákazky

    CPV

    Prepokladaná hodnota zákazky v € s DPH

    Trvanie zmluvy

    Dátum zverejnenia v profile

    Lehota na predkladanie ponúk

    Kontaktná osoba

    Ev.č.spisu

     

    Oprava a údržba bleskozvodu na budove Gymnázia Topoľčany

     

    45.312310-3

      8.025,54 €

    Do 28.02.2014

    Dňa 20.01.2014

    Do 23.01.2014

    do 12.00hod.

    Porubská

    01/2014

     

    Dodávka násteniek do tried na úpravu akustiky v triedach

     

       5.227,20 € Do 30.09.2014 Dňa 13.08.2014

    Do 25.08.2014

    do 12.00hod.

    Porubská 02/2014

     

    Riešenie akustiky vnútorných priestorov

     

       18.000,00 € Do 09.12.2014 Dňa 11.11.2014

    Do 14.11.2014

    do 12.00hod.

    Porubská 03/2014

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom