• Profil verejného obstarávateľa

    V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzatvorených zmluvách , informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

     

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

    Názov:  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

    IČO:    00160 440

    DIČ:    2021291415

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

    Číslo účtu:  7000312268/8180

    Kontaktná osoba:

    Bc. Martina Barteková -  za rozpočet, majetok, verejné obstarávanie

    Tel.: 038/532447 kl. 14 , e-mail.: gymtopol@stonline.sk

    Sídlo:

    Ul. 17. novembra 1180/16

    955 01 Topoľčany

    Kontakt:

    Tel.:  038  5324747

    Fax:  038  5326447

    Internetová adresa: www.gymtop.edupage.sk

     e-mail.: gymtopol@stonline.sk

     

    Zákazky  podľa par. 9 ods. 9

    Stručný popis zákazky

    CPV

    Prepokladaná 

    hodnota zákazky

    v € s DPH

    Trvanie zmluvy

    Dátum zverejnenia v profile

    Lehota na predkladanie ponúk

    Kontaktná osoba

    Ev.č.spisu

     

    Oprava a údržba bleskozvodu na budove Gymnázia Topoľčany

     

    45.312310-3

      8.025,54 €

    do 28.02.2014

    20.01.2014

    23.01.2014

    do 12.00hod.

    Porubská

    01/2014

     

    Dodávka násteniek do tried na úpravu akustiky v triedach

     

       5.227,20 € do 30.09.2014 13.08.2014

     25.08.2014

    do 12.00hod.

    Porubská 02/2014

     

    Riešenie akustiky vnútorných priestorov

     

       18.000,00 € do 09.12.2014 11.11.2014

    14.11.2014

    do 12.00hod.

    Porubská 03/2014

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom