Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

   •   

                                                                         

    Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne

    Program: SK-Klíma

     

    Cieľ projektu:

    Hlavným cieľom projektu je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

    Do realizácie projektu budú zapojení žiaci a učitelia Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany, Katedra ekológie a environmentalistiky UKF Nitra, Råholt ungdomsskole v Nórsku, Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy a OZ VAU Nitra.

     

    Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 41 000€

    Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma

     

     

      

    https://gymtop.edupage.org/ , https://ecolearning.sk

    www.minzp.sk

    www.eeagrants.sk 

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom