•  

    Inovovaný školský vzdelávací program pre gymnázium so 4-ročnou a 8-ročnou dĺžkou štúdia Gymnázia, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany ( pdf )

    Platnosť dokumentu od 01. 09. 2020

     

    Inovovaný školský vzdelávací program pre gymnázium so 4-ročnou a 8-ročnou dĺžkou štúdia Gymnázia, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany ( pdf )

    Platnosť dokumentu od 01. 09. 2015

     

    Školský vzdelávací program pre 1. stupeň gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia ( pdf )

     

    Školský vzdelávací program pre gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia a pre 2.stupeň gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia ( pdf )

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom