• Marec 2023

     

    07.03. – Prípravné kurzy na prijímacie skúšky (SJL, MAT)

    07.03. – zasadnutie školského parlamentu

    14.03. – 16.03. – Maturitné skúšky (EČ a PFIČ zo SJL, ANJ a MAT) 

    21.03.  OK mix–volejbal

    22.03. – Testovanie 9 (T9) 2023  (žiaci IV.OG, SJL a MAT)

    23.03. – odborná exkurzia ANJ, Bratislava – divadelné predstavenie v anglickom jazyku ANIMAL FARM

    23.03. – OK basketbal dievčatá

    24.03. – OK basketbal chlapci

    24.03. – KK GO, kat. A, B, Z  

    29.03. – Dekanátne (okresné) kolo Biblickej olympiády, SŠ 

    31.03. – OK GO, kat. E, F 

    Deň učiteľov 

    Multikultúrna výchova Blok 2 (2. ročník a VI.OG)  

    OSR Blok 2 (žiaci 1. ročníka) 

    Triedne schôdzky rodičovského združenia pri Gymnáziu v TO 

    Mesiac knihy - veľtrh/ barter kníh na škole - aktivita školského parlamentu a PK SJL

    Predmetové olympiády - okresné, krajské a celoslovenské kolá

    Pedagogické kluby, projektová mimoškolská činnosť

    Mimoškolská krúžková činnosť

    Odborné exkurzie

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom