• Profil verejného obstarávateľa

    V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzatvorených zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

    Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

    Názov:  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

    IČO:    00160 440

    DIČ:    2021291415

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

    Číslo účtu:  7000312268/8180

    Kontaktná osoba:

    Bc. Martina Barteková -  za rozpočet, majetok, verejné obstarávanie

    Tel.: 038/532447  kl. 14,  e-mail: martina.bartekova@gymnaziumtopolcany.sk  

    Sídlo:

    Ul. 17. novembra 1180/16

    955 01 Topoľčany

    Kontakt:

    Tel.:  038  5324747

    Fax:  038  5326447

    Internetová adresa: www.gymtop.edupage.sk

    e-mail.: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

     

    Kalendárny rok 2023

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2023

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 11.01.2023

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2023

    Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    31.01.2023 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu kolektívna zmluva 01.02.2023

    KZ_na_rok_2023.pdf

    Prilohy_KZ.pdf

    19.01.2023 JAPEKS,  s.r.o. zmluva o sprostredkovaní 20.01.2023 Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_LK.pdf  

     

    Kalendárny rok 2022

     

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2022

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2022 (pdf), dátum zverejnenia 31.01.2023

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2022 (pdf), dátum zverejnenia 22.08.2022

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2022 (pdf), dátum zverejnenia 21.04.2022

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2022

    Stavebné úpravy - oprava sociálnych zariadení (pdf), dátum zverejnenia 21.11.2022

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 08.02.2022

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2022

    Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    16.12.2022 KANCPAPIER, s.r.o. kúpna zmluva 17.12.2022 Kupna_zmluva.pdf
    06.12.2022 ITEEX, s.r.o. zmluva o dielo 07.12.2022 Zmluva_o_dielo.pdf
    30.11.2022 ÚPSVaR Topoľčany dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 01.12.2022 Dohoda_urad_prace__socialnych_veci_a_rodiny_Topolcany.pdf
    03.10.2022 SRRZ-RZ pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany darovacia zmluva 04.10.2022 Darovacia_zmluva_12022.pdf
    07.09.2022 Allianz poistná zmluva 08.09.2022 Poistna_zmluva_Allianz_2.pdf
    07.09.2022 Allianz poistná zmluva 08.09.2022 poistna_zmluva_Allianz_1.pdf
    05.09.2022 Štefan Kupec nájomná zmluva 06.09.2022 Najomna_zmluva.pdf
    05.09.2022 TRISTAN STAV, s.r.o. zmluva o dielo 06.09.2022 zmluva_o_dielo_-_stavebne_upravy_v_priestoroch_gymnazia_v_Topolcanoch.pdf
    05.09.2022 E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, s.r.o. zmluva o sprostredkovaní 06.09.2022 zmluva_o_sprostredkovani.pdf
    18.07.2022 Slovak Telekom dodatok k zmluve 18.07.2022 Dodatok_k_Zmluve_Slovak_Telekom.pdf
    07.07.2022 MPC_Národný projekt PoP dodatok k zmluve 01.09.2022 Dodatok_k_Zmluve_c.2020_MPCNPPoP_SS033.pdf
    28.06.2022 SAAIC, NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zmluva o poskytnutí grantu 29.06.2022 Erasmus__zmluva.pdf
    17.06.2022 Raholt ungdomsskole dodatok k zmluve 18.06.2022 dodatok_k__zmluve.pdf
    15.06.2022 Allianz poistná zmluva 20.06.2022 zmluva20062022.pdf
    15.06.2022 TOMA, s.r.o. dodatok k zmluve 01.07.2022 zmluva01072022.pdf
    07.06.2022 KROSTE, s.r.o. ukončenie nájomnej zmluvy 08.06.2022 zmluva08062022.pdf
    16.05.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistná zmluva 17.05.2022 zmluva16052022.pdf
    09.05.2022

    UKF Nitra

    Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

    VAUOZ

    dodatok k zmluve 09.05.2022 dodatok09052022.pdf
    05.05.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. poistná zmluva 06.05.2022 zmluva05052022.pdf
    28.03.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s,a.s. dodatok k zmluve 28.03.2022 zmluva28032022.pdf
    22.03.2022 NN Tatry - Sympatia, d.d.s,a.s. zamestnávateľská zmluva 23.03.2022 zmluva220322.pdf
    11.02.2022 JAPEKS, s.r.o., prevádzka penzión Limba Donovaly zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 14.02.2022 zmluva140222.pdf
    31.01.2022 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna zmluva 01.02.2022 KZ_2022.pdf

     

    Kalendárny rok 2021

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2021

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2021 (pdf), dátum zverejnenia 14.01.2022

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2021 (pdf), dátum zverejnenia 30.09.2021

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2021 (pdf), dátum zverejnenia 13.04.2021

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2021

    Stavebné úpravy - rekonštrukcia sociálnych zariadení mužských a ženských šatní (pdf)

    Norway grants - revitalizácia školskej záhrady (pdf)

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2021

    Dátum zverejnenia Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    10.12.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda o realizácii činnosti 01.01.2022 zmluva101221.pdf
    21.12.2021 Next-stav, s.r.o Zmluva o realizácii diela 22.12.2021 zmluva211221.pdf
    01.12.2021 TRACHEA TEAM s.r.o Zmluva na dodanie tovaru 02.12.2021 zmluva011221.pdf
    30.11.2021 TRISTAN STAV, s.r.o Zmluva o dielo 01.12.2021 zmluva301121.pdf
    29.11.2021 AB-COM SHOP, s.r.o Zmluva na dodávku výpočtovej techniky 30.11.2021 zmluva291121.pdf
    08.11.2021 UKF Nitra Dodatok k zmluve 09.11.2021 zmluva091121.pdf
    01.10.2021 Smartweb s. r. o Zmluva o poskytnutí preddavku 02.10.2021 zmluva011021.pdf
    21.09.2021 PS - MOS, s.r.o Zmluva na dodanie tovaru 22.09.2021 zmluva220921.pdf
    10.09.2021 E-M Progres s.r.o Zmluva o dielo 13.09.2021

    zmluva130921.pdf

    Priloha_c._1_a_2_-_sutazna_ponuka___polozkovity_rozpocet_E-M_Progres_s.r.o.pdf

    Priloha_c.3_-_harmonogram_prac_E-M_Progres_s.r.o.pdf

    26.07.2021 EKO stavin s.r.o Zmluva o dielo 27.07.2021 zmluva270721.pdf
    30.06.2021 Miroslav Gieci, KG KANS Dohoda o dodaní tovaru a poskytovaní služieb 01.07.2021 zmluva010721_03.pdf
    30.06.2021 Miroslav Gieci, KG KANS Dohoda o dodaní tovaru a poskytovaní služieb 01.07.2021 zmluva010721_02.pdf
    30.06.2021 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o preúčtovaní nákladov 02.07.2021 zmluva020721.pdf
    30.06.2021 Ján Grofčík - PROCOM Dodávka tonerových náplní 01.07.2021 zmluva30062021.pdf
    30.06.2021 BKS Safety s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 01.07.2021 zmluva010721.pdf
    29.06.2021 E.S.Investment s.r.o. Zmluva o dielo 30.06.2021 zmluva260621.pdf
    23.06.2021 ENERGO-SK, s.r.o. v likvidácii Dohoda o ukončení zmluvy s Energom 30.06.2021 zmluva230621.pdf
    22.03.2021 KROSTE, s.r.o. Dodatok k nájomnej zmluve 23.03.2021 zmluva220321.pdf
    02.03.2021 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Zmluva o spolupráci 03.03.2021 zmluva020321.pdf
    18.02.2021 Univerzita Komenského Bratislava Zmluva o spolupráci 19.02.2021 zmluva180221.pdf
    29.01.2021 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna zmluva 01.02.2021 KZ_2021.pdf
    29.01.2021 Raholt ungdomsskole Zmluva o spolupráci 26.02.2021 zmluva070121.pdf
    29.01.2021

    UKF Nitra

    Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

    VAUOZ

    Partnerská zmluva 26.02.2021 Partnerska_dohoda_ACC03_O02.pdf
    29.01.2021

    Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

    Gymnázium Juraja Szondyho Šahy

    Partnerská zmluva 26.02.2021 Partnerska_dohoda_ACC03_P11.pdf

     

    Kalendárny rok 2020

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2020

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 (pdf), dátum zverejnenia 08.04.2020

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2020 (pdf), dátum zverejnenia 08.07.2020

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2020 (pdf), dátum zverejnenia 30.09.2020

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2020 (pdf), dátum zverejnenia 08.01.2021; (pdf), dátum zverejnenia 28.01.2021

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2020

    Prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (pdf), dátum zverejnenia 06.03.2020

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 13.01.2020

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2020

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    15.12.2020 EZ/ 26/2020 ITEEX, s.r.o. Zmluva o dielo 16.12.2020 zmluva25_20.pdf
    10.12.2020 EZ/ 25/2020 MOONSITE TV s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru 11.12.2020 zmluva24_20.pdf
    03.12.2020 EZ/ 24/2020 MOONSITE TV s.r.o. Kúpna zmluva 04.10.2020 zmluva23_20.pdf
    08.12.2020 EZ/ 23/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany Dohoda 01.01.2021 dohoda12_20.pdf
    27.11.2020 EZ/ 22/2020 Suntech s.r.o Zmluva na dodanie tovaru 28.11.2020 zmluva22_2020.pdf
    18.11.2020 EZ/ 21/2020 Roman Kollár RK - ELEKTRO Zmluva o dielo 19.11.2020 zmluva21_2020.pdf
    02.11.2020 EZ/ 21/2020 Ing. Jozef Katrák - TOP-PROJEKT Zmluva o dielo 03.11.2020 zmluva_21_2020.pdf
    22.10.2020 EZ/ 20/2020 Cargo Slovakia,a.s. Darovacia zmluva 23.10.2020 zmluva20_2020.pdf
    22.10.2020 EZ/ 19/2020 Mgr. M. Pavlík Darovacia zmluva 23.10.2020 zmluva19_2020.pdf
    12.10.2020 EZ/ 17/2020 KROSTE, s.r.o Dodatok k zmluve 13.10.2020 zmluva17_2020.pdf
    15.09.2020 EZ/ 18/2020 E. S. Investment s.r.o. Zmluva o dielo 16.09.2020 zmluva18_2020.pdf
    27.08.2020 EZ/ 16/2020 AB-COM SHOP, s.r.o. Dodávka tovaru 28.08.2020 zmluva16_20.pdf
    24.08.2020 EZ/ 15/2020 Roman Kollár RK - ELEKTRO Zmluva o dielo 25.08.2020 zmluva15_20.pdf
    29.06.2020 EZ/ 14/2020 KOMENSKY. s.r.o. Dodatok k zmluve 30.06.2020 zmluva14_20.pdf
    29.06.2020 EZ/ 13/2020 Ján Grofčík - PROCOM Dodávka tonerových náplní 01.07.2020 zmluva13_20.pdf
    16.06.2020 EZ/ 12/2020 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Darovacia zmluva 17.06.2020 zmluva12_20.pdf
    29.04.2020 EZ/ 11/2020 Miroslav Gieci, KG KANS Kúpna zmluva 01.05.2020 zmluva11_20.pdf
    29.04.2020 EZ/ 10/2020 KANCPAPIER, s.r.o. Kúpna zmluva 01.05.2020 zmluva10_20.pdf
    29.04.2020 EZ/ 09/2020 AB-COM SHOP, s.r.o. Kúpna zmluva 01.05.2020 Zmluva09_20.pdf
    02.03.2020 EZ/ 08/2020 Nadácia ZSE Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 03.04.2020 zmluva08_20.pdf
    18.03.2020 EZ/ 07/2020 E-M Progres s.r.o. Zmluva o dielo 19.03.2020 zmluva07_20.pdf
    20.02.2020 EZ/ 06/2020 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o vzájomnej spolupráci 21.02.2020 zmluva06_20.pdf
    28.02.2020 EZ/ 05/2020 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávka kancelárskych potrieb a papiera 01.03.2020 zmluva05_20.pdf
    03.02.2020 EZ/ 04/2020 Ing. Pavel Kvetan Zmluva o dielo 2/2020 04.02.2020 zmluva04_20.pdf
    29.01.2020 EZ/ 03/2020 SRRZ - RZ pri Gymnáziu Darovacia zmluva č. 2 30.01.2020 zmluva03_20.pdf
    29.01.2020 EZ/ 02/2020 SRRZ - RZ pri Gymnáziu Darovacia zmluva č. 1 30.01.2020 zmluva02_20.pdf
    29.01.2020 EZ/ 01/2020 Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 03.02.2020 zmluva01_20.pdf
    27.01.2020 EZ/ KZ/2020 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Dodatok ku kolektívnej zmluve 01.02.2020 KZ_2020.pdf

     

    Kalendárny rok 2019

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2019

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2019 (pdf), dátum zverejnenia 27.01.2020

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2019 (pdf), dátum zverejnenia 30.09.2019

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2019 (pdf), dátum zverejnenia 01.07.2019

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2019 (pdf), dátum zverejnenia 01.04.2019

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky 2019

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 28.01.2019

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2019

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    30.12.2019 EZ/ 25/2019 Bc. Roman Zomborský   Zabezpečenie vykonávania
    niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona 355/2OO7 Z.z.
    01.01.2020 zmluva25_2019.pdf
    19.11.2019 EZ/ 24/2019 TRISTAN STAV, s.r.o. Zmluva o dielo 20.11.2019 zmluva24_2019.pdf
    12.11.2019 EZ/ 25/2019 ITEEX, s.r.o. Zmluva o dielo 13.11.2019 zmluva_24_2019.pdf
    04.11.2019 EZ/ 23/2019 EKO stavin s.r.o. Zmluva o dielo 05.11.2019 zmluva23_2019.pdf
    31.10.2019 EZ/ 22/2019 Nadácia ZSE Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 01.11.2019 zmluva22_2019.pdf
    14.10.2019 EZ/ 21/2019 Daffer, s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru 15.10.2019 zmluva21_2019.pdf
    11.10.2019 EZ/ 20/2019 LINEA SK,  s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru 14.10.2019 zmluva20_2019.pdf
    03.10.2019

    EZ/

    2019

    Peter Nalezinek - BAUNAL Zmluva o dielo 04.10.2019 zmluva19a_2019.pdf
    25.10.2019 EZ/ 19/2019 MIVASOFT, spol. s r.o Dodatok k zmluve na dodanie tovaru 26.10.2019 zmluva19_2019.pdf
    27.08.2019 EZ/ 18/2019 Centrum vedecko-technických informácií SR Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl 01.09.2019 zmluva18_2019.pdf
    27.08.2019 EZ/ 17/2019 E-M Progres s.r.o. Oprava podlahy v telocvični 28.08.2019 zmluva17_2019.pdf
    26.08.2019 EZ/ 16/2019 MIVASOFT, spol. s r.o. Nákup výpočtovej techniky 27.08.2019 zmluva16_2019.pdf
    15.08.2019 EZ/ 15/2019 TOMA, s.r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla 01.01.2020 zmluva15_2019.pdf
    01.07.2019 EZ/ 14/2019 Up Slovensko, s.r.o. Dodatok č.1 k Rámcovej komisionárskej dohode 02.07.2019 zmluva14_2019.pdf
    10.06.2019 EZ/ 13/2019 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávanie čistiacich a hygienických  potrieb 01.07.2019 zmluva12_2019.pdf
    06.06.2019 EZ/ 12/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Poistná zmluva - havarijné  01.07.2019 zmluva11_2019.pdf
    06.06.2019 EZ/ 11/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva - úrazové 01.07.2019 zmluva10_2019.pdf
    06.06.2019 EZ/ 10/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva PZP 01.07.2019 zmluva09_2019.pdf
    06.06.2019 EZ/ 09/2019 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 01.07.2019 zmluva08_2019.pdf
    13.03.2019 EZ/ 08/2019 Ministerstvo vnútra SR Dodatok k zmluve o poskytovani služby technickej ochrany objektu 01.04.2019 zmluva07_2019.pdf
    28.02.2019 EZ/ 07/2019 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávanie kancelárskych potrieb a papiera 01.03.2019 zmluva7_2019.pdf
    11.02.2019 EZ/ 06/2019 Miloslav Minárik Darovacia zmluva 12.02.2019 zmluva06_2019.pdf
    11.02.2019 EZ/ 05/2019 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 12.02.2019 zmluva04_2019.pdf
    07.02.2019 EZ/ 04/2019 PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, as., Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného mandátneho certifikátu 08.02.2018 zmluva03_2019.pdf
    07.02.2019 EZ/ 03/2019 Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 08.02.2018 zmluva02_2019.pdf
    31.01.2019 EZ/ KZ/2019 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna zmluva 01.02.2019 KZ_2019.pdf
    02.01.2019 EZ/ 2019 Róbert Pravda Dodávka železiarskeho a vodárenského tovaru 03.01.2019 zmluva_2019.pdf
    02.01.2019 EZ/ 02/2019 Ján Grofčík - PROCOM Dodávka tonerových nápní 03.01.2019 zmluva2_2019.pdf
    31.12.2018 EZ/ 01/2019 TOMA s.r.o Dodávka tepla 01.01.2019 zmluva01_2019.pdf

     

    Kalendárny rok 2018

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2018

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2018 (pdf), dátum zverejnenia 31.12.2018

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2018 (pdf), dátum zverejnenia 03.10.2018

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018 (pdf), dátum zverejnenia 02.07.2018

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018 (pdf), dátum zverejnenia 05.04.2018

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky

    Dodávka čistiacich a hygienických potrieb (pdf), dátum zverejnenia 06. 06. 2018

    Dodávka tonerových náplní (pdf), dátum zverejnenia 27.02.2018

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 08.01.2018

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2018

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    29.12.2018 EZ/ 12/2018 Bc. Roman Zomborský Zabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej zdravotnej
    služby v zmysle zákona 355/2OO7 Z.z.
    01.01.2019 zmluva12_2018.pdf
    29.06.2018 EZ/ 11/2018 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávanie čistiacich a hygienických potrieb 01.07.2018 zmluva11_2018.pdf
    14.06.2018 EZ/ 10/2018 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Zmluva na poistenie cestovných nákladov 15.06.2018 zmluva10_2018.pdf
    24.05.2018 EZ/ 09/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 25.05.2018 zmluva09_2018.pdf
    10.05.2018 EZ/ 08/2018 UP Slovensko, s.r.o. Rámcová komisionárska zmluva 13.05.2018 zmluva08_2018.pdf
    03.04.2018 EZ/ 07/2018 Cestovná kancelária FIFO s.r.o Preddavok na dodávku výkonov a tovarov 04.04.2018 zmluva07_2018.pdf
    16.03.2018 EZ/ 06/2018 Ján Grofčík - PROCOM Dodávka tonerových nápní 17.03.2018 zmluva06_2018.pdf
    22.02.2018 EZ/ 05/2018 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 23.02.2018 zmluva05_2018.pdf
    19.02.2018 EZ/ 04/2018 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 20.02.2018 zmluva04_2018.pdf
    29.01.2018 EZ/ KZ/2018 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna zmluva 01.02.2018 KZ_2018.pdf
    26.01.2018

    EZ/

    03/2018

    ŠEVT a.s. Rámcová kúpna zmluva 27.01.2018 zmluva03_2018.pdf
    24.01.2018

    EZ/

    02/2018

    Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 25.01.2018
    zmluva02_2018.pdf
    09.01.2018 EZ/ 01/20178 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 10.01.2018 zmluva01_2018.pdf

     

    Kalendárny rok 2017

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2017

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2017 (pdf)

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2017 (pdf)

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2017 (pdf)

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2017 (pdf)

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 02. 01. 2017

    Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf) ,dátum zverejnenia 10. 02. 2017

    Dodávka čistiacich a hygienických potrieb (pdf), dátum zverejnenia 11. 09. 2017

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2017

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    28.12.2017

    EZ/

    10/2017

    Bc. Roman Zomborský Zabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona 355/2OO7 Z.z. 29.12.2017 zmluva10_2017.pdf
    01.10.2017 EZ/ 09/2017 TOMA, s.r.o. Dodávka tepla 02.10.2017 zmluva09_2017.pdf
    29.09.2017 EZ/ 8/2017 Miroslav Gieci, KG KANS Dodanie tovaru 01.10.2017 zmluva8_2017.pdf
    29.09.2017 EZ/ 08/2017 RICOH Siovakia s.r.o. Zmluva o prenájme so servisnými službami 30.09.2017 zmluva08_2017.pdf
    25.08.2017 EZ/ 07/2017 Mgr. Peter Kučera Licenčná zmluva 26.08.2017 zmluva07_2017.pdf
    03.07.2017 EZ/ 06/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Dodávka vody 04.07.2017 zmluva06_2017.pdf
    03.05.2017 EZ/ 05/2017 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 04.05.2017 zmluva05_2017.pdf
    01.02.2017 EZ/ 04/2017 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 02.02.2017 zmluva04_2017.pdf
    18.01.2017 EZ/ KZ/2017 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna zmluva 18.01.2017 KZ_2017.pdf
    16.01.2017 EZ/ 03/2017 Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 17.01.2017 zmluva03_2017.pdf
    19.12.2016

    EZ/

    02/2017

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl 19.01.2017 zmluva02_2017.pdf
    21.12.2016

    EZ/

    01/2017

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl 18.01.2017 zmluva01_2017.pdf

     

    Kalendárny rok 2016

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2016

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016 (pdf)

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016 (pdf)

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016 (pdf)

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2016 (pdf)

     

    Výzvy na predloženie cenovej ponuky

    Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (pdf), dátum zverejnenia 02.01.2016

    Zabezpečenie dopravy na lyžiarsky kurz (pdf), dátum zverejnenia 02.01.2016

    Dodávka xerografického papiera (pdf), dátum zverejnenia 11.02..2016

    Dodávka kancelárskych potrieb (pdf), dátum zverejnenia 18.02.2016

    Dodávka tonerových náplní do tlačiarni (pdf), dátum zverejnenia 29.02.2016

    Dodávka čistiacich a hygienických potrieb (pdf), dátum zverejnenia 01.03.2016

    Tlačiarenské služby (pdf), dátum zverejnenia 16.09.2016

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2016

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    07.12.2016 EZ/ PZ2/2016 KOOPERATIVA, a.s., Štefánikova trieda, Bratislava Poistná zmluva  08.12.2016 zmluva_PZ2_2016.pdf
    07.12.2016 EZ/ PZ1/2016 KOOPERATIVA, a.s., Štefánikova trieda, Bratislava Poistná zmluva 08.12.2016 zmluva_PZ1_2016.pdf
    05.12.2016 EZ/ 17/2016 RZ pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 06.12.2016 zmluva17_2016.pdf
    01.12.2016 EZ/ 16/2016 Bc. Roman Zomborský Zabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona 355/2OO7 Z.z. 01.01.2017 zmluva16_2016.pdf
    13.09.2016 EZ/ 15/2016 Kroste, s.r.o. Bošany Prenájom školského bufetu 14.09.2016 zmluva15_2016.pdf
    04.07.2016 EZ/ 14/2016 Eva Musilová Darovacia zmluva 05.07.2016 zmluva14_2016.pdf
    20.04.2016

    EZ/

    13/2016

    Centrum vedecko-technických informácií SR Darovacia zmluva 21.04.2016 zmluva13_2016.pdf
    29.03.2016 EZ/ 12/2016 Ján Grofčík  - PROCOM Dodávanie tonerových náplní do tlačiarní 30.03.2016 zmluva12_2016.pdf
    21.03.2016 EZ/ 11/2016 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávanie čistiacich a hygienických  potrieb 22.03.2016 zmluva11_2016.pdf
    17.03.2016 EZ/ 10/2016 Mgr. Ľubica Candráková Darovacia zmluva - učebné pomôcky pre predmetovú komisiu telesnej výchovy 18.03.2016 zmluva10_2016.pdf
    4.03.2016 EZ/ 09/2016 RNDr. Milan Krajčík

    Darovacia zmluva - knižná publikácia ,,Cestovný ruch mesta Topoľčany - minulost',
    prítomnost', budúcnost"

    05.03.2016 zmluva09_2016.pdf
    04.03.2016 EZ/ 08/2016 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávanie kancelárskych potrieb 05.03.2016 zmluva06_2016.pdf
    19.02.2016 EZ/ 07/2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany Zabezpečenie podmienok a vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... 01.03.2016 dohoda01_2016.pdf
    26.02.2016 EZ/ 06/2016 Miroslav Gieci KG KANS Dodávka kancelárskeho papiera 27.02.2016 zmluva05_2016.pdf
    17.02.2016 EZ/ 05/2016 Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 01.03.2016 dodatok03_2016.pdf
    11.02.2016 EZ/ 04/2016 BEANT TOUR BUS s.r.o. Zabezpečenie dopravy na lyžiarsky kurz 12.02.2016 zmluva04_2016.pdf
    04.02.2016 EZ/ 03/2016 Penzión Limba Donovaly Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu 05.02.2016

    zmluva03_2016.pdf

    18.01.2016 EZ/ KZ/2016 Základná organizácia OZ PŠaV pri Gymnáziu Kolektívna  zmluva 18.01.2016 KZ_2016.pdf
    05.01.2016

    EZ/

    02/2016

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl 06.01.2016 zmluva02_2016.pdf
    04.01.2016

    EZ/

    01/2016

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl 05.01.2016 zmluva01_2016.pdf

     

    Kalendárny rok 2015

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2015

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2015 (pdf)

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2015 (pdf)

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2015 (pdf)

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2015 (pdf)

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2015

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    14.12.2015 EZ/ 17/2015 Bc. Roman Zomborský Zabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej zdravotnej
    služby v zmysle zákona 355/2OO7 Z.z.
    14.12.2015 zmluva16_2015.pdf
    17.12.2015 EZ/ 16/2015 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva - dataprojektor, počítače, posilňovacia veža mapa, knihy 17.12.2015 zmluva12_2015.pdf
    14.12.2015 EZ/ 15/2015 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 14.12.2015 zmluva11_2015.pdf
    05.11.2015 EZ/ 14/2015 Ján Vipleľ LOTOS Arboristické ošetrenie stromov v areáli školy Zmluva zrušená 06.11.2015 zmluva10_2015.pdf
    01.07.2015 EZ/ 13/2015 KOOPERATIVA poist'ovňa a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 01.07.2015 zmluva17_2015.pdf
    09.07.2015 EZ/ 12/2015 KOOPERATIVA poist'ovňa a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami 09.07.2015 zmluva15_2015.pdf
    29.06.2015

    EZ/

    11/2015

    KOOPERATIVA poist'ovňa a.s. Vienna Insurance Group Zmluva o poistení 29.06.2015 zmluva14_2015.pdf
    29.06.2015

    EZ/

    10/2015

    KOOPERATIVA poist'ovňa a.s. Vienna Insurance Group Zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 29.06.2015 zmluva13_2015.pdf
    22.04.2015

    EZ/

    09/2015

    DATALAN a.s. Čiastková zmluva k rámcovej zmluve 22.04.2015 zmluva09_2015.pdf
    21.04.2015

    EZ/

    08/2015

    DATALAN a.s. Rámcová zmluva 21.04.2015 zmluva08_2015.pdf
    14.04.2015

    EZ/

    07/2015

    Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 15.04.2015 zmluva07_2015.pdf
    28.02.2015

    EZ/

    06/2015

    Bc. Roman Zomborský Zabezpečenie vykonávania niektorých činností Pracovnej zdravotnej služby 01.03.2015 zmluva06_2015.pdf
    20.02.2015

    EZ/

    05/2015

    Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva - šatňové skrine, set - Prvá pomoc 20.02.2015 zmluva05_2015.pdf
    02.02.2015

    EZ/

    04/2015

    Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva 02.02.2015 zmluva04__2015.pdf
    19.02.2015

    EZ/

    03/2015

    Roman Kollár - RK - Elektro Odborná prehliadka elektroinštalácie celej budovy školy 19.02.2015 zmluva03_2015.pdf
    16.01.2015

    EZ/

    02/2015

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl 16.01.2015 zmluva02_2015.pdf
    09.01.2015

    EZ/

    01/2015

    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl 09.01.2015 zmluva01_2015.pdf

     

    Kalendárny rok 2014

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2014

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2014 (pdf)

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2014 (pdf)  

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014 (pdf)  

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2014 (pdf)  

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2014

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    19.11.2014

    EZ/

    09/2014

    GERSTER-DESIGN,s.r.o. Riešenie akustiky vnútorných priestorov 19.11.2014 zmluva09_2014.pdf
    02.09.2014

    EZ/

    08/2014

    Anton Mozola Výpožička učebnej pomôcky - diktafón 02.09.2014 zmluva08_2014.pdf
    27.08.2014 EZ/ 07/2014 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávka násteniek do tried na úpravu akustiky v triedach 27.08.2014 zmluva07_2014.pdf
    11.05.2014

    EZ/

    06/2014

    Vaša Slovensko, spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov 12.05.2014 zmluva06_14.pdf
    01.04. 2014 EZ 05/2014 Vaša Slovensko, spol. s r.o. Dodatok k zmluve 01.04.2014 zmluva05_14.pdf
    20.02.2014 EZ 04/2014 Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany Darovacia zmluva -šatňové skrine 21.02.2014 zmluva04_14.pdf
    06.02.2014 EZ 03/2014 STYLE-MONT spol. s r.o. Oprava a údržba bleskozvodu na budove Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 07.02.2014 zmluva03_14.pdf
    22.01.2014 EZ 02/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov stredných škôl 23.01.2014 zmluva02_14.pdf
    15.01.2014 EZ 01/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Nitra, odbor školstva Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov stredných škôl 16.01.2014 zmluva01_14.pdf 

     

    Kalendárny rok 2013

    Súhrnné správy - kalendárny rok 2013

    Súhrnná správa za I. štvrťrok 2013 (pdf)

    Súhrnná správa za II. štvrťrok 2013 (pdf)  

    Súhrnná správa za III. štvrťrok 2013 (pdf)  

    Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2013 (pdf)  

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2013

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    13.11.2013 EZ - 14/2013 STYLE-MONT spol. s r.o. Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie a čerpacej stanice 14.11.2013 zmluva13_13.pdf
    13.11.2013 EZ - 13/2013 Anton Mozola Výpožička učebnej pomôcky - diktafón 14.11.2013 zmluva12_13.pdf
    05.10.2013 EZ - 12/2013 Haslex - servis hasiacich prístrojov Kontrola, oprava a výmena hasiacich prístrojov 03.10.2013 zmluva11_13.pdf
    30.08.2013 EZ - 11/2013 STYLE-MONT spol. s r.o. Elektroinštalačné práce 28.08.2013 zmluva10_13.pdf
    18.07.2013 EZ - 10/2013 STYLE-MONT spol. s r.o. Kúrenárske práce 17.07.2013 zmluva09_13.pdf
    16.06.2013 EZ - 08/2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu 17.06.2013 zmluva08_13.pdf
    11.04.2013 EZ - 07/2013 Ústav informácií a prognóz školstva Zmluva o zabezpečení vzdelávania  12.04.2013 zmluva07_13.pdf
    28.03.2013 EZ - 06/2013 Ján Grofčík - PROCOM Dodávka tonerov do tlačiarní 01.04.2013 zmluva06_13.pdf
    28.03.2013 EZ - 05/2013 Róbert Pravda Dodávka vodoinštalačného a železiarskeho tovaru 01.04.2013 zmluva05_13.pdf
    18.03.2013 EZ - 04/2013 Ing. Peter Reisel Progresing Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie a čerpacej stanice 19.03.2013 zmluva04_13.pdf
    08.02.2013   Ústav informácií a prognóz školstva  Dodatok k zmluve 325/2006 15.02.2013 dodatok2_2013.pdf
    08.02.2013   VAŠA Slovensko spol. s r.o. Dodatok k zmluve 10023573 01.01.2013 dodatok1_2013.pdf
    24. 02. 2013 EZ - 03/2013 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávka čistiacich potrieb a drogérie 25.02.2013 zmluva03_13.pdf
    31. 01. 2013 EZ - 02/2013 Miroslav Gieci, KG KANS Dodávka kancelárskych potrieb 01. 02. 2013 zmluva02_13.pdf
    18.01.2013 EZ - 01/2013 Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Topoľčanoch Darovacia zmluva - didaktická technika 15.01.2013 zmluva01_13.pdf

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2012

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    15.12.2012 2012 EMI-soft Dodávka počítačových zostáv pre žiakov 15.12.2012 zmluva6_2012.pdf
    03.12.2012 EZ - 04/2012 Anton Halmo TELVIS Slovakia TKT Rozšírenie vonkajšieho kamerového systému   zmluva5_2012.pdf
    18.08.2012 2012 metaloBox, s.r.o. Dodávka skladovacích kovových skríň 19.08.2012 zmluva2012.pdf
    04.07.2012 EZ - 03/2012 TELVIS Slovakia TKT Dodávka a montáž vonkajšieho kamerového okruhu a vonkajšieho telefńneho rozvodu   zmluva04_2012.pdf
    11.04.2012 0903/2011 Štátny pedagogický ústav Darovacia zmluva - didaktická technika 17.03.2012 zmluva02_2012.pdf
    11.04.2012 EZ - 02/2012 Roman Kollár Prehliadka a skúška elektrického zariadenia 14.03.2012 zmluva03_2012.pdf
    02.02.2012 EZ - 01/2012 Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Topoľčanoch Darovacia zmluva - učebné pomôcky 25.01.2012 zmluva01_2012.pdf

     

    Nájomné zmluvy

    Nájomca Predmet a účel záujmu  
    Eva Musilová Prenájom nebytových priestorov - prevádzkovanie školského bufetu zmluvanajomna1.pdf
    Ing. Rudolf Just - Universal Servis Prenájom priestoru na umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu zmluvanajomna2.pdf
    ROYAL PRESS, spol. s.r.o. Nájom časti pozemku - umiestnenie a prevádzkovanie novinového stánku zmluvanajomna3.pdf
    EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. Užívanie pozemku pod stavbou zmluvanajomna4.pdf
    Ing. Peter Mongel STOREX Nájom časti pozemku - umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku zmluvanajomna5.pdf
    Ján Fekete 3 izbový služobný byt zmluvanajomna6.pdf

     

    Zmluvy - kalendárny rok 2011

    Dátum zverejnenia Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti  
    20. 12.2011 EZ - 04/2011 PC - COM, spol. s.r.o Dobudovanie siete wifi 20. 12.2011 zmluva06_2011.pdf
    20. 12. 2011 EZ - 04/2011 ZUKEP, s.r.o. Oprava a údržba ústredného vykurovania 20. 12.2011 zmluva05_2011.pdf
    20. 12.2011 EZ - 04/2011 Miroslav Kostolný UNIEL Oprava a údržba elektroinštalácie 16. 12. 2011 zmluva04_2011.pdf
    13. 03. 2011 EZ - 03/2011 Róbert Pravda Dodávka železiarskeho a vodárenského materiálu 07. 03. 2011 zmluva03_2011.pdf
    17. 02. 2011 EZ - 02/2011   M - Soft Slovakia, s.r.o. Dodávka tonerov 15. 02. 2011 zmluva02_2011.pdf
    17. 02. 2011  EZ - 01/2011  Miroslav Gieci KG KANS Dodávka čistiacich a hygienických potrieb 15. 02. 2011 zmluva01_2011.pdf

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom