•  

    Krúžková činnosť v školskom roku 2021/2022 

    Deň

    Por.č.

    Názov krúžku

    Vedúci krúžku

    Čas

     

    Miesto

     

     

    PO

     

     

    1.

    Publicistický krúžok

    Mgr. M. Marková

    14.30 - 16.30

    II.B

    2.

    Športový krúžok 1. ročník

    Mgr. M. Pavlík

    14.30 - 16.30

    ihrisko

    3.

    Športový krúžok 3. ročník

    Mgr. I. Rybanský

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

     

    UT


     

    4.

    Chemický krúžok

    Mgr. K. Dřízhalová

    14.30 - 16.30

    OU CHE

    5.

    Volejbalový krúžok

    Mgr. K. Bakičová

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

    6.

    Umelecký krúžok

    Mgr. Z. Martišková

    14.30 - 16.30

    Školská knižnica

    7. Športový krúžok 2. ročník

    Mgr. M. Pavlíková

    14.30 - 16.30

    ihrisko

     

    ST

    8.

    Florbalový krúžok

    Mgr. I. Rybanský

    14.45 - 16.45

    Veľká telocvičňa

    9.  Športový krúžok I.-IV. OG

    Mgr. K. Bakičová

    14.30 - 16.30

    Malá telocvičňa

     

    ŠT

    10.

    Športový krúžok 4. ročník

    Mgr. P. Mada 14.30 - 16.30 ihrisko

    11.

    Basketbalový krúžok

    Mgr. M. Pavlíková

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

    12. Stolnotenisový krúžok Mgr. M. Pavlík 14.30 - 16.30 Malá telocvičňa

    PI

    13.

    Bridž

    Mgr. I. Trepáč

    14.30 - 16.30

    OU FYZ

     

     

     

    Doplnkové vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

     

    Názov vzdelávania

    Vyučujúci

    Čas

     

    Miesto

     

    ŠT

    VIRTUOZITA KRESBY - prípravný kurz na prijímacie skúšky na vysoké školy

    Mgr. D. Lauková 14.30 - 16.30 I.B

     

     

    Posledná úprava 09. 09. 2021

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.