•  

    Krúžková činnosť v školskom roku 2022/2023

     

     

    Deň

     

    Por.č.

     

    Názov krúžku

     

    Vedúci krúžku

     

    Čas

     

    Miesto

     

     

     

     

    PO

    1.

     

    Umelecký

    Mgr. Z. Martišková

    14.15-16.15

    Školská knižnica

    2.

    Publicistický

    Mgr. M. Marková

    14.15-16.15

    VI.OG

    3.

    Poznajme svoju minulosť

    Mgr. M. Kišac

    14.15-16.15

    OU DEJ

    4. *

    Rozhýb nielen rozum (envirokrúžok)

    Mgr. A. Gajdošová/ Mgr. K. Kuricová

    14.15-15.15

    OU BIO

     

     

     

    UT

    5.

    eTwinning

    Mgr. N. Kleinová

    14.15-16.15

     

    6.

    Art klub

    PhDr. A. Mikulová

    14.15-16.15

    Školská knižnica

    7.

    Stolnotenisový

    Mgr. M. Pavlík

    14.15-16.15

    Malá telocvičňa

    8.

    Basketbalový

    Mgr. M. Pavlíková

    14.15-16.15

    Veľká telocvičňa

     

     

     

     

    ST

    9.

    Futbalový

    PaedDr. P. Mada

    14.15-16.15

    Školský dvor

    10.

    Florbalový

    Mgr. I. Rybanský

    14.45-16.45

    Veľká telocvičňa

    11.

    Zdokonaľujem sa v anglickom jazyku

    Mgr. A. Deviatková

    14.15-16.15

    Odb. učebňa CUJ 1

    12.

    Ruský jazyk pre začiatočníkov

    Mgr. M. Pavlíková

     

    14.15-16.15

     

    IV.B - suterén

     

     

     

     

    ŠT

    13.

    Volejbalový

    Mgr. K. Bakičová

    14.30-16.30

    Veľká telocvičňa

     

    14.

    Debatný krúžok*

    Mgr. A. Rybnikárová

    14.15-16.15

    OU DEJ

    15.

    Príprava na jazykové skúšky

    p. Winter

    14.15-16.15

     

    I.OG

    *

    Rozhýb nielen rozum

    (envirokrúžok)

    Mgr. A. Gajdošová/ Mgr. K. Kuricová

    14.15-15.15

    OU BIO

    PIA

    16.

    Foto-video

    Mgr. J. Krajčo

    14.30-16.30

    OU INF

     

     

    Mimoškolská činnosť  realizovaná v rámci projektu 

    Kvalitné vzdelávanie – cestovný lístok do lepšej budúcnosti

     

    Vedúci krúžku

     

    Názov krúžku

    Mgr. Lucia Slivková 

    Poznaj svoj rodný kraj 

    PaedDr. Ľubica Bebjaková 

    Matematický krúžok 

    Mgr. Alžbeta Rybnikárová 

    Mladý konštruktér - robotik 

    Mgr. Rudolf Krošlák 

    Aktivity s 3D tlačiarňou 

    Mgr. Ivan Kopčan 

    Finančná gramotnosť v matematike 

    Mgr. Katarína Svoradová 

    Peniaze hýbu svetom 

    Ing. Ida Valachová 

    Fyzika zaujímavo 

    Mgr. Lucia Lojková 

    Tajomstvá fyziky 

    Mgr. Eva Kúdelová 

    Bádateľská biológia 

    Mgr. Eva Kúdelová 

    Biológia inak 

    Mgr. Katarína Dřízhalová 

    Skúsme to eko-logicky - chemický krúžok 

    RNDr. Alena Bartošová 

    Úspešne v chémii a s chémiou 

    Mgr. Soňa Krajčíková 

    Geografické vychádzky 

    Mgr. Zuzana Martišková

    Tvorivo v umení a publicistike

     

    Jednotlivé termíny (deň, hodina) oznámi žiakom včas zodpovedný  učiteľ.  

    Posledná úprava 15. 09. 2022

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom