• Členovia rady školy v školskom roku 2018/2019:

     

    a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Katarína Bakičová, Mgr. - predsedníčka rady školy

           2. Marián Pavlík, Mgr.

     b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           3. Miroslava Bratráneková

     c/  zvolení zástupcovia rodičov:

           4. Adriána Šűdiová, Mgr.

           5. Renáta Lukáčová

           6. Richterová Eva, Ing.                        

     d/ zvolený zástupca žiakov:

    e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

            8. Janka Krahulíková, Mgr.

            9. Peter Baláž, Ing.

            10. Juraj Soboňa, Ing.

            11. Michal Čelechovský, Ing. 


          

     

     

    Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     

    Tel. číslo:     038/ 53 247 47  Mgr. Katarína Bakičová – predsedníčka rady školy

    E- mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

    Aktualizované  23. 05. 2020

     

    Členovia rady školy v školskom roku 2017/2018:

    a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

     b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

     c/  zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

     d/ zvolený zástupca žiakov:

           1. Mária Smatanová

     e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Michal Čelechovský

     

    Členovia rady školy v školskom roku 2016/2017:

    a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

     b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

     c/  zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

     d/ zvolený zástupca žiakov:

           1. Natália Oravcová

     e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Karol Zaťko

     

    Členovia rady školy v školskom roku 2015/2016:

    a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

     b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

     c/  zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

     d/ zvolený zástupca žiakov:

           1. Natália Oravcová

     e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Karol Zaťko

     

     Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     Tel. číslo:     038/ 53 247 47  - Mgr. K. Bakičová

     E- mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

     

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom