• Členovia rady školy v školskom roku 2022/2023:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    1. Andrea Gajdošová, Mgr. - predsedníčka rady školy

    2. Hana Urminská, Mgr.

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    3. Daniela Krošláková

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

    4. Mgr. Martina Hostačná Szabová

    5. Renáta Lukáčová

    6. Mgr. Jana Bezáková

    d. zvolený zástupca žiakov:

    7. Matúš Hlocký

    e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja:

    8. Janka Krahulíková, Mgr.

    9. Peter Baláž, Ing.

    10. Juraj Soboňa, Ing.

    11. Michal Čelechovský, Ing.

     

    Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     tel. číslo:     038/ 53 247 47  

     e - mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

     


    Členovia rady školy v školskom roku 2021/2022:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    1. Andrea Gajdošová, Mgr. - predsedníčka rady školy

    2. Hana Urminská, Mgr.

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    3. Daniela Krošláková

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

    4. Mgr. Martina Hostačná Szabová

    5. Renáta Lukáčová

    6. JUDr. Ingrid Kišacová, PhD.

    d. zvolený zástupca žiakov:

    7. Matúš Hlocký

    e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja:

    8. Janka Krahulíková, Mgr.

    9. Peter Baláž, Ing.

    10. Juraj Soboňa, Ing.

    11. Michal Čelechovský, Ing.

     

    Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     tel. číslo:     038/ 53 247 47  

     e - mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk


     

    Členovia rady školy v školskom roku 2020/2021:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    1. Andrea Gajdošová, Mgr. - predsedníčka rady školy

    2. Hana Urminská, Mgr.

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    3. Daniela Krošláková

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

    4. Mgr. Martina Hostačná Szabová

    5. Renáta Lukáčová

    6. JUDr. Ingrid Kišacová, PhD.

    d. zvolený zástupca žiakov:

    7. Matúš Hlocký

    e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa - Nitrianskeho samosprávneho kraja:

    8. Janka Krahulíková, Mgr.

    9. Peter Baláž, Ing.

    10. Juraj Soboňa, Ing.

    11. Michal Čelechovský, Ing.

     

    Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     tel. číslo:     038/ 53 247 47  

     e - mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk


     

    Členovia rady školy v školskom roku 2019/2020:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:  

                          

    1. Katarína Bakičová, Mgr. - predsedníčka rady školy

    2. Marián Pavlík, Mgr.

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    3. Miroslava Bratráneková

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

     4. Adriána Šűdiová, Mgr.

     5. Renáta Lukáčová

     6. Richterová Eva, Ing.                        

    d. zvolený zástupca žiakov:

     7. Rzepecká Lucia, Hlocký Matúš (od 23.05.2020) 

    e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

    8. Janka Krahulíková, Mgr.

    9. Peter Baláž, Ing.

    10. Juraj Soboňa, Ing.

    11. Michal Čelechovský, Ing. 

     


    Členovia rady školy v školskom roku 2018/2019:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:  

                          

    1. Katarína Bakičová, Mgr. - predsedníčka rady školy

    2. Marián Pavlík, Mgr.

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

    3. Miroslava Bratráneková

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

     4. Adriána Šűdiová, Mgr.

     5. Renáta Lukáčová

     6. Richterová Eva, Ing.                        

    d. zvolený zástupca žiakov:

     7. Rzepecká Lucia 

    e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

    8. Janka Krahulíková, Mgr.

    9. Peter Baláž, Ing.

    10. Juraj Soboňa, Ing.

    11. Michal Čelechovský, Ing. 

     


    Členovia rady školy v školskom roku 2017/2018:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

     d. zvolený zástupca žiakov:

           1. Mária Smatanová

     e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Michal Čelechovský

     


    Členovia rady školy v školskom roku 2016/2017:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

     c. zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

    d. zvolený zástupca žiakov:

           1. Natália Oravcová

     e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Karol Zaťko

     


    Členovia rady školy v školskom roku 2015/2016:

    a. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

           1. Mgr. Katarína Bakičová

           2. Mgr. Marián Pavlík

    b. zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

           1. Miroslava Bratráneková  

    c. zvolení zástupcovia rodičov:

          1. Ing. Štefan Bencko

           2. Renáta Lukáčová

           3. PaedDr.  Monika Barátová                        

     d. zvolený zástupca žiakov:

           1. Natália Oravcová

     e. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

           1. Ing. Peter Baláž

           2. PaedDr. Pavol Goga

           3. Ing. Juraj Soboňa

           4. Ing. Karol Zaťko

     

    Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

     tel. číslo:     038/ 53 247 47  

     e - mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom