• Pracovná pozícia

    Voľné pracovné miesta

    Požadované vzdelanie

    Lehota na podanie žiadosti

    Termín nástupu do pracovného pomeru

    Viac ...

    Pedagogický asistent 1

    a) vysokoškolské vzdelanie I., II. stupňa,

    b) úplné stredoškolské vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti

    do
    20.08.2021 (vrátane).
    02.09.2021 VOLNE_PRACOVNE_MIESTA_pedagogicky_asistent_.pdf
     

     

     
     
     

     

     

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.