• Milí študenti, rodičia a kolegovia,

     v našej škole je pre Vás k dispozícii školská psychologička

     PaedDr. Natália Peciarová

      

     PONDELOK 7:30 - 11:30 12:30 - 14:30
     UTOROK 7:30 - 11:30 12:30 - 14:30
     STREDA 7:30 - 11:30 12:30 - 14:30
     ŠTVRTOK 7:30 - 11:30 12:30 - 14:30
     PIATOK 9:30 - 11:30 12:30 - 14:30
       PODĽA DOHODY AJ V INOM ČASE

      

         Čas a termín konzultácie je vhodné si vopred dohodnúť buď prostredníctvom Edupage alebo:

     • osobne v kabinete č. 7 (suterén),

      

     “Navštíviť psychológa nie je hanba. Naopak, je to prejav sily a schopnosti priznať si,

     že život, ktorý žijete, nie je ten, ktorý si pre seba želáte.”

                                                                                                                                       (citované z: Diár duševného zdravia 2021)

      

     S čím vám školská psychologička môže pomôcť?

      

     Ak si študent:

     • potrebuješ podporu a pomoc pri osobnom probléme, s ktorým si sám nevieš rady,
     • máš problém na vyučovaní, s učením, zvládaním nárokov, trémou a prípravou na vyučovanie,
     • trápia ťa medziľudské vzťahy s rovesníkmi v triede aj mimo vyučovania,
     • niekto ti ubližuje psychicky či fyzicky v škole alebo doma,
     • máš podozrenie, že je ubližované niekomu inému,
     • máš problém so závislosťou na alkohole, internete a podobne,
     • prežívaš nejakú krízu, dilemu, ťažšiu situáciu,  o ktorej sa potrebuješ porozprávať,
     • potrebuješ sa poradiť ohľadom výberu vysokoškolského štúdia...

      

      Rodičom:

     • pri riešení problémov študentov v učení a správaní v škole aj doma,
     • pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch študentov v triede a v škole,
     • pri pomoci študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • pri potrebe spolupráce a intervencie pri vzniknutej akútnej kríze, prípadne ťažkej životnej situácii...

       

      Pedagógom:

     • pri riešení vzdelávacích a výchovných problémov študentov,
     • pri hľadaní spôsobov zlepšenia atmosféry v triede a zlepšenia spolupráce medzi vyučujúcim a študentmi, príp. rodičmi...

      

     „Niekde uprostred problému vždy stojí príležitosť.“ – Albert Einstein

      

     Ako prebieha činnosť školskej psychologičky na našej škole?

     Pri poskytovaní psychologickej činnosti sa školská psychologička riadi etickým kódexom práce psychológa, ako aj etickým kódexom práce školského psychológa. Eticky-kodex-skolskeho-psychologa.pdf

     V rámci psychologickej činnosti pracuje školský psychológ prostredníctvom individuálnych konzultácii a  skupinových preventívnych a intervenčných programov. Napln_prace_skolskeho_psychologa.pdf

      

     Základom psychologickej práce je dôvera a zachovanie mlčanlivosti.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom