• Volám sa Eva Melich a som rodená Žochárka. Na "našom" Gymnáziu som maturovala v roku 2005. Psychológiu som študovala na Trnavskej Univerzite v Trnave. Vo voľnom čase sa venujem aromaterapii, umeleckému písaniu a svojmu manželovi.
     Svoj pracovný čas chcem naplno využiť pre Vás - milí študenti, pedagógovia, rodičia. Ako pomoc a podpora.


     V čom spočíva práca školského psychológa?
     Ako školský psychológ vykonávam psychologickú činnosť zameranú na pomoc študentom, rodičom a pedagógom. Mojou úlohou je sprevádzať Vás v problémoch, ktoré sa dotýkajú hlavne školského prostredia, ale aj rodinného či sociálneho / vrstovníckeho prostredia. Psychologická starostlivosť nezahŕňa komplexnú diagnostiku ani dlhodobú terapiu. Pri diagnostike spolupracujeme s CPPPaP Topoľčany.


     Kedy sa obrátiť na školského psychológa?


     Študent:
     - mám problém v učení, neviem sa sústrediť, nemám motiváciu
     - trápi ma nejaký vzťah / vzťahy so spolužiakmi, pedagógmi, rodičmi, kamošmi
     - chcem sa len o niečom poradiť či porozprávať alebo zdôveriť sa s tým, čo ma ťaží
     - som v náročnej / krízovej situácii
     - pociťujem negatívne emócie, smútok, nepokoj, mám pocit, že sa mi nič nedarí
     - som účastník šikany / kyberšikany (obeť, útočník, svedok, ...)
     - chcem lepšie rozumieť sebe, svojmu okoliu, reakciám, správaniu


     Pedagóg
     - potrebujem riešiť výukové či výchovné problémy študentov
     - mám problém s niektorým študentom
     - trápi ma vzťah / vzťahy s kolegom, študentom, rodičom
     - chcem sa len s niekým porozprávať
     - mám pocit, že sa mi nič nedarí, že nevládzem, nemám motiváciu
     - som účastník šikany / kyberšikany (obeť, útočník, svedok, ...)


     Rodič
     - chcem sa porozprávať o problémoch s učením u svojho dieťaťa (neprospievanie, učenie sa pod svoje možnosti, dysgrafia, dyslexia, dysortografia a i.).
     - chcem prekonzultovať výchovné problémy, ktoré mám s mojim dieťaťom (hyperaktivita, impulzivita, šikanovanie, pasivita, strach, tréma, úzkosť a i.).
     - chcem hovoriť o vzťahoch, emóciách, náladách môjho dieťaťa
     - chcem informácie o možnosti spolupráce so školským psychológom
     - potrebujem sa len s niekým porozprávať, je toho v súčasnej dobe na mňa priveľa


     Vo všetkých prípadoch pre mňa ako psychológa platí - „Všetko, čo povieš / poviete, zostane medzi nami.“ (výnimku sú situácie, ak ti / vám niekto ubližuje, ak máš / máte potrebu sebe či niekomu inému ublížiť)


     ČO V ČASE CORONY?
     Mojím plánom je pomôcť Vám, ako to bude možné a realizovateľné. Rovnako plánujem zasielať emaily.
     Nebojte sa, každej "skupine" iba 1x týždenne :) Pre Vás platí, že mňa môžete kontaktovať kedykoľvek.


     KONZULTAČNÉ HODINY:
     1. osobne 
     2. online - email / chat na stránke Edupage, alebo email na Eva.Melich@gymnaziumtopolcany.sk

      

      

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom