• Slávnostné stužkovanie

     •  

      Trieda bez triedneho by bola ako párty bez hudby. Dá sa to, ale nikoho to nebaví.

      8. októbra nám triedni učitelia slávnostné pripli symbol dospelosti a viacerí sa neubránili emóciam. V tejto škole sme prežili štyri nezabudnuteľné roky, na ktoré budeme zbytok života spomínať. Viacerí štvrtáci nám dajú určite za pravdu, že si ich stužkovú predstavovali trochu inak. Pravdepodobne na inom mieste, v inom čase, s mladšími spolužiakmi a rodičmi.

      Áno, naša stužková bola možno iná čo sa vzhľadu týka, nechýbali však emócie, ktoré z nej spravili udalosť nezabudnuteľnú pre všetkých zúčastnených a najmä nás štvrtákov – maturantov.

      Autori: Emma Podobová, Filip Gono

      Foto: Mgr. Katarína Kuricová, Matúš Gono

     • Vyber si, čo potrebuješ

     • 10. október je svetovým dňom duševného zdravia. Pri tejto príležitosti v našej škole pribudla nová, netradičná nástenka, ktorá zdobí 2. medziposchodie. Netradičná a pútavá nielen na prvý pohľad, ale originálna aj obsahom. Ukrýva totiž mnoho prekvapení. Nie nadarmo nesie názov „Vyber si, čo potrebuješ.“  Veríme, že vám pomôže vyčariť úsmev na tvári a urobí každý deň krajším. Stačí si vybrať...

      „Šťastie pochádza z vnútra a nezáleží na vonkajších faktoroch.“  Dale Carnegie

      Viac o téme duševného zdravia sa dočítate tu:

      https://gymtop.edupage.org/a/skolsky-psycholog?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2NSZzdWJwYWdlPTM%3D

                                                                                                                                                                                         Autor: Mgr. Daniela Lauková

                                                                                                                                                                         Text a foto: PaedDr. Natália Peciarová

     • Biela pastelka 2021

     •  

      ,,Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

      Ľudia v bielych tričkách s nápisom BIELA PASTELKA nám pripomínajú, koľko pravdy sa skrýva v slovách spisovateľa  Exupéryho. 

      Aj naši žiaci v deň zbierky pomáhali otvárať ľudské  srdcia a ukázali, že osudy zrakovo postihnutých nám nie sú ľahostajné.    

      Sme radi, že už niekoľko rokov sme súčasťou vašich životov.

                                                                                                                          RNDr. A. Szabová, koordinátor zbierky

     • Projekt Roots&Shoots

     • Desaťčlenný žiacky tím Gymnázia v Topoľčanoch „Gympláci k pomoci“ spolu so svojimi rodičmi v sprievode pedagógov školy Mgr. S. Krajčíkovou, RNDr. M. Krajčíkom a Mgr. M. Kišacom sa v rámci projektu Roots&Shoots zúčastnili v dňoch 12.6., 19.6. a 20.6.2021 na stavbe altánku v zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch. Okrem stavby altánku sa žiaci zapojili do čistenia chodníkov v areáli zariadenia.

      Mgr. S. Krajčíková, koordinátorka projektu

     • Prijímacie skúšky pre školský rok 2021/2022

     • VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 99 žiakov zo 100. Jedno miesto je neobsadené z dôvodu neukončenia prijímacieho konania jedného žiaka, ktorý je v karanténe a bude konať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne po ukončení karantény.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 99. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 101. - 230. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_4G.pdf

       

      VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

      do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2021/2022

      Prijatých je 22 žiakov z 30. Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 1. - 22. mieste dostanú rozhodnutie o prijatí cez EduPage aj s ďalšími pokynmi k zápisu na štúdium.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov umiestnených na 23. - 30. mieste dostanú rozhodnutie o neprijatí cez EduPage.

       

      VYSLEDKOVa_LISTINA_-_8G.pdf

       

     • Organizácia vyučovania od 03. 05. 2021 do 07. 05. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 3.5.2021 a 10.5.2021 riaditeľské voľno žiakom Gymnázia, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany.
       

      Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných a prevádzkových dôvodov v súvislosti s vykonaním prijímacích skúšok v dvoch termínoch.
      Zároveň Vám oznamujem, že od 4.5.2021 do 7.5.2021 bude upravené vyučovanie v rámci adaptačného programu žiakov a z dôvodu dezinfekcie priestorov školy.
       

      Organizácia vyučovania od 4.5.2021 do 7.5.2021:
      1. hodina - 7.50 - 8.20
      2. hodina - 8.30 - 9.00
      3. hodina - 9.10 - 9.40
      4. hodina - 10.00 - 10.30
      5. hodina - 10.40 - 11.10
      6. hodina - 11.15 - 11.45
      7. hodina - 11.50 - 12.20
       

      S pozdravom
      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
      riaditeľka školy

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      dávame do pozornosti Usmernenie pre výchovných poradcov základných škôl, riaditeľov stredných škôl a zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2021 zo dňa 23.2.2021. 

      Na základe usmernenia budú akceptované len tie prihlášky, ktoré sú: 

       - elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo 

       - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.  

      Riaditeľstvo Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy. Zabezpečí a zverejní systém prevodu slovného hodnotenia na známky a body v rámci prijímacieho konania, pričom pri prevode bude spolupracovať  s riaditeľmi kmeňových základných škôl. 

      Žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou a tieto podmienky počas prijímacieho konania zverejní na webovej stránke. 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      riaditeľka školy

       

      Usmernenie_MSVVaS_SR_z_23.2.2021.pdf 

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_4-rocne_2021_2022.pdf

      Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_8-rocne_2021_2022.pdf

       

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom