• Jarné prázdniny

     • Termín jarných prázdninn - od 17. februára 2020 (pondelok) do 21. februára 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 24. februára 2020 (pondelok).

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • Milí žiaci,

      stalo sa už tradíciou, že naša škola každoročne navštevuje divadelné predstavenia v anglickom jazyku v divadle Wüstenrot v Bratislave.

      Tento rok nie je výnimkou. Dňa 2.4.2020 o 12.00 navštívime predstavenie Frankestein. Cena lístka - 7€. Doprava/autobus - 10€.

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr.Urminskej a Mgr.Deviatkovej.

      FRANKENSTEIN-flyer-Slovakia.pdf​​​​​​​

     • Žiaci I.OG, II.OG, III.OG a IV.OG!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

       s témou – šikanovanie –   na triednických hodinách – harmonogram)

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Žiaci VI.OG a 2. ročníka!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

       s témou – voľba povolania verzus životná cesta –   na triednických hodinách – harmonogram)

       

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Žiaci VII.OG a 3. ročníka!

     • Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

      (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s témou - obchodovanie s ľuďmi

      –   na triednických hodinách - harmonogram )

       

      Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

     • Vianočné prianie

     • Nech je váš svet naplnený dobrom a láskou nielen počas sviatkov, ale aj počas nového roka 2020.

      Šťastné a spokojné prežitie vianočných sviatkov želám všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom našej školy.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Vianočné prázdniny

     • Termín vianočných prázdnin - od 23. decembra 2019 (pondelok) do 7. januára 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

     • Oblečenie s logom - ponuka

     • Milí gymnazisti,

      naša škola ponúka možnosť objednať a zakúpiť si oblečenie s logom gymnázia v rôznych farbách a veľkostiach.

      Premýšľate? Váhate?

      Poďte do toho! Tričkom či mikinou s logom školy vyjadríte nielen svoju príslušnosť k našej vzdelávacej inštitúcii, ale budete rozpoznateľní na rôznych akciách organizovaných školou (športové podujatia, súťaže, odborné exkurzie a triedne výlety, DOD a pod.)

      Záujem o niektoré z tričiek či mikinu oznámte svojmu triednemu učiteľovi/učiteľke.

       

       

      tričko s krátkym rukávom              predbežná cena  9€

      tričko s dlhým rukávom                 predbežná cena 16€

      mikina s kapucňou                        predbežná cena 21€

      Oblecenie_s_logom_-_ponuka.pdf

       

      Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

     • Lyžiarsky kurz - oznam

     • Záujemcovia (žiaci I. roč., III.OG a V.OG) o lyžiarsky kurz v školskom roku 2019/20 sa môžu prihlásiť u vyučujúcich telesnej a športovej výchovy do 20.12.2019. Zároveň je potrebné k tomuto dátumu uhradiť 35€.

      PK TSV

    • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium
     • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

      si Vás dovoľuje pozvať dňa 27. 11. 2019 (streda) na

      Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium.

      Srdečne Vás pozývame na podujatie, na ktorom si budete môcť prezrieť priestory školy a zúčastniť sa zaujímavých aktivít v odborných a prezentačných miestnostiach. Od pedagógov a žiakov sa dozviete informácie o možnostiach štúdia a aktivitách, ktoré naša škola ponúka na podporu tvorivosti žiakov a ich sebarealizáciu v čase mimo vyučovania.

      Žiacke vedecké sympózium ponúkne súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov základných škôl a gymnázia v štyroch kategóriách: matematika – informatika, chémia – fyzika, biológia – geografia, história – spoločenské vedy. Podujatie sme pripravili v spolupráci s mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

      Pozvánka s časovým harmonogramom (pdf) 

      Plagát (pdf) 

     • Imatrikulácia

     • Dňa 13. novembra 2019 sa uskutoční imatrikulácia žiakov 1. ročníka a I.OG triedy. Vyučovanie končí o 11.30 hod.

     • Úspechy žiakov

     • V utorok 29. októbra 2019 sa na ZŠ Škultétyho uskutočnili Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. V kategórii žiakov  SŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Lukáš Varga z 3.D, druhý skončil Martin Žiak z 1.B a na treťom mieste sa umiestnil Ján Kobida zo 4.D.

      Majsterkou  okresu žiačok SŠ sa  stala Diana Jakubíková z 3.D

      V kategórii žiakov  ZŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Patrik Verbytskiy zo IV.OG.

      Všetci menovaní si vybojovali aj  postup do krajského kola.

      Mgr. Igor Trepáč

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V mesiaci november sa v našom gymnáziu uskutoční školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.  

      Olympiáda je určená pre talentovaných žiakov a predstavuje jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je organizovaná každoročne ako postupová súťaž.  

      Jej cieľom je:

      – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku

      – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť

      – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov

      – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov

       

      kat.1A a 1B ( I.-II.OG / III.-IV.OG) 

      - písomné kolo 5.11.2019 (utorok) o 12.30 v CUJ 1 

      - ústne kolo po dohode so žiakmi

       

      kat.2A ( 1.a 2. roč./ V.- VI.OG)

      - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 14.15 v CUJ 2 

      - ústne kolo 15.11. (piatok) o 13.30 v CUJ 2

       

      kat.2B ( 3.a 4. roč. / VII.-VIII.OG)

      - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 13.30 v II.B 

      - ústne kolo 18.11. (pondelok) o 13.30 v CUJ 1

       

      kat. 2C2 (anglofónni žiaci)

      - písomné kolo 7.11. (štvrtok) o 13.20 v CUJ 1

      - ústne kolo po dohode so žiakmi

     • Prednáška v rámci projektu – Propagácia na SŠ

     • K. Brezinová, absolventka 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Hradci Králové (absolventka nášho gymnázia), bude na CVB – 4. ročník – 15. 11. 2019 (piatok) o 7,50 hod. hovoriť o štúdiu na fakulte, mimoškolských aktivitách a možnosti vycestovať v rámci projektu Erasmus+.

      Ing. K. Sháňelová, výchovná poradkyňa

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapoja do informatickej súťaže iBOBOR.

      Súťaž bude prebiehať od 11. do 14. novembra 2019:

      • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (III.OG a IV.OG),
      • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3. a 4. ročník, VII.OG a VIII.OG),
      • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamín (I.OG a II.OG),.
      • štrvtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník, V.OG a VI.OG).

      Časový harmonogram nájdu zapojení žiaci na dverách odbornej učebne informatiky, vo vitrínke informatiky na 2. poschodí a na vrátnici. Prosíme o jeho dodržanie. Prajeme veľa úspechov.

      PaedDr. Ľubica Bebjaková, koordinátorka súťaže

     • Rodičovské združenie

     • Triedne schôdzky pre 2. - 4. ročník a II.OG – VIII.OG Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany  sa uskutočnia v pondelok 4. novembra 2019 o 16.00 hod. 

      PaedDr. Martina Mazáňová PhD., riaditeľka školy

    • Úspechy žiakov
     • Úspechy žiakov

     • Dňa 24. októbra 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže MLADÝ MODERÁTOR. Patrik Šantora (IV.A) získal v kategórii  18 - 25-ročných I. miestoFilip Gono (II.D) v kategórii 15 - 18-ročných III. miesto.

      Gratulujeme!

     • ŠACH - OZNAM

     • V utorok 29. októbra 2019 sa uskutočnia Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu.

      Súťažné kategórie:

      • žiaci ZŠ + 1.- 4. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2004 a mladší
      • žiaci SŠ + 5.- 8. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2000 - 31.12.2005

      Štartovné: 2 €

      Miesto: ZŠ Škultétyho, Topoľčany

      Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Igora Trepáča do stredy 23.10.2019.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.