• Relaxačno - náučná miestnosť

     • V našej škole sme zriadili relaxačno-náučnú miestnosť. Je otvorená pre žiakov i učiteľov, ktorí chcú dosiahnuť psychickú pohodu a skvalitniť tak svoj život. Vďaka relaxačným cvičeniam sa tu učíme mnoho praktických techník  ako relaxovať, uvoľniť napätie, zvládať stres, zlepšiť koncentráciu, či ako sa starať o svoje duševné zdravie. Relaxačné cvičenia prebiehajú v malých skupinách alebo individuálne, je preto potrebné dohodnúť si termín vopred u školskej psychologičky osobne, cez EduPage alebo prostredníctvom e-mailu:  natalia.peciarova@gymnaziumtopolcany.sk.

      Ak váhate, či sú relaxačné cvičenia pre Vás vhodné, odpovedajte na nasledujúce otázky:

      • Máte problém so zaspávaním alebo sa v noci prebudíte a už nedokážete zaspať?
      • Ste často smutní, vyčerpaní a úzkostní?
      • Máte problém sústrediť sa na učenie?
      • Pociťujete napätie alebo stres pred písomkami/ skúšaním?
      • Často sa v mysli zaoberáte negatívnymi myšlienkami alebo tým, čo sa stalo v minulosti, príp. sa obávate toho, čo by sa vám mohlo v budúcnosti prihodiť?
      • Cítite sa v spoločnosti iných ľudí nepríjemne?
      • Máte neuspokojivé vzťahy s okolím?
      • Máte pocit, že vám problémy prerastajú cez hlavu?
      • Nedokážete sa uvoľniť a tešiť zo života?

      Ak ste odpovedali aspoň jedenkrát „áno“, potom neváhajte a skúste relaxačné cvičenia u nás v škole.

      Plánujeme tiež odborné workshopy na rôzne témy týkajúce sa duševného zdravia, o ktorých Vás budeme vopred informovať. V prípade, že máte záujem o nejakú konkrétnu tému, pokojne mi o nej dajte vedieť.

      Teším sa na Vás!

      Vaša školská psychologička

     • ❤️ Valentín - sviatok zamilovaných

     • Láskou tento pondelok 14.2.2022 ožilo aj naše gymnázium.
      🎓Žiacka školská rada si pre žiakov pripravila bohatý program, prvou aktivitou bol tzv. 🚦VALENTÍNSKY SEMAFOR - študenti si mali obliecť niečo vo farbách podľa toho, či sú vo vzťahu (červená, ružová), či sú nezadaní (zelená, modrá) alebo to majú vo vzťahoch komplikované (oranžová, žltá). Celá škola počas dňa žiarila vo farbách a dúfame, že sa nám podarilo takýmto spôsobom aj nejakých študentov dať dokopy;). Počas prestávok sa mali žiaci aj učitelia možnosť zastaviť na 🎁 TRHOCH LÁSKY, kde sa dali zakúpiť malé darčeky pre tých, na ktorých mám záleží. Predávali sa kvety, balíčky so sladkosťami a ručne maľované hrnčeky. Na medziposchodí bola umiestnená 💞 NÁSTENKA LÁSKY, ktorá slúžila na pripínanie rôznych odkazov. Počas prestávok atmosféru dotvárali obľúbené lovesongy. No a samozrejmosťou bola aj 💌VALENTÍNSKA POŠTA. Po triedach sme rozdali naozaj veľké množstvo valentínok a zaľúbených odkazov, ktoré všetkým vykúzlili úsmev na tvári. Valentín u nás sa niesol naozaj vo veľkom štýle a veríme, že si ho s nami všetci užili.

     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

     •  

      Informácie k prijímaciemu konaniu

      1. Pre školský rok 2022/2023 môže škola prijať do gymnázia 7902 J so štvorročnou dĺžkou štúdia 100 žiakov.
      2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka štvorročného štúdia prijatých prvých 100 uchádzačov podľa celkového poradia.
      3. V školskom roku 2022/2023 môže škola prijať do gymnázia 7902 J s osemročnou dĺžkou štúdia 22 žiakov.
      4. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude do prvého ročníka osemročného štúdia prijatých prvých 22 uchádzačov podľa celkového poradia.
      5. Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      6. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením určí škola formu, obsah a rozsah písomnej  prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.
      7. Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného a osemročného štúdia na základe:
       • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a §161m školského zákona),
       • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

       Termíny k prijímaciemu konaniu

      • do 28. februára 2022 – gymnázium zverejní kritériá pre prijímacie skúšky,
      • do 20. marca 2022 – zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy, (prihláška na SŠ 056_2022 TU ),
      • 1. termín prijímacej skúšky je 2. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022),
      • 2. termín prijímacej skúšky je 9. mája 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022),
      • riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
      • 18. mája 2022 škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka,
      • zákonný zástupca žiaka najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie (TU),
      • potvrdením prijatia na vzdelávanie na jednu školu strácajú platnosť rozhodnutia o prijatí na iné odbory vzdelávania uvedené v prihláške,
      • proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

      Kritériá prijímacích skúšok

      Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2022.

       

      Priebeh prijímacích skúšok

      Informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

       

    • Misia Peking
     • Misia Peking

     • Zimné olympijské hry sa konajú raz za štyri roky. A rok 2022 nám vo 4. dni svojho druhého mesiaca priniesol Misiu Peking. Slovenskí športovci v nej predvedú svoje dlhoročné skúsenosti, rýchlosť, vytrvalosť, taktiku, talent a vystúpia pod piatimi kruhmi s jasným cieľom – podať profesionálny výkon a zabojovať o čo najlepší výsledok. Na olympijskú cestu sa pripravili so srdcom draka. Prečo? Drak predstavuje  historický a zároveň súčasný symbol čínskej kultúry. Znázorňuje silu a dobro. Tieto vlastnosti nie sú pripisované len mýtickým drakom, ale aj našim športovcom. Pekingská misia preverí  ich motiváciu, hrdosť, srdečnosť, odhodlanie, súťaživosť i múdrosť.

      Motivácia a podpora pred olympiádou bola pre našich športovcov mimoriadne dôležitá, pretože ich tréningové a súťažné možnosti v posledných dvoch rokoch výrazne obmedzila pandémia.

      Podporiť a držať rozpálený oheň športového nadšenia sa snažia aj naši gymnazisti, ktorí slovenským olympionikom napísali pohľadnice s motivačnými odkazmi, úprimnými želaniami aj originálnymi výzvami. Všetci im držia palce,  zo srdca želajú veľa zdravia, vytrvalosti, úspechov a skvelú atmosféru počas celej misie.

      Jedno zo študentských želaní sa stalo skutočnosťou. Prialo Petre Vlhovej, aby si na tohtoročnej olympiáde vybojovala zlatú medailu. A máme ju doma, hurááá! Srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej víťazstva.

      Veríme, že motivačné odkazy našich žiakov padnú na úrodnú pôdu a prinesú úspechy aj ďalším slovenským športovcom.

                                                                          Text a fotogaléria: Mgr. Ľ. Candráková, Mgr. M. Sedláčeková

     • Zbierka pre OZ Topoľčianske packy

     • ŽŠR spolu s RNDr. A. Szabovou opäť organizuje zbierku pre OZ Topolčianske packy.

      Zbierka bude prebiehať od 7.2.-11.2.2022 a v priebehu tohto týždňa nás nájdete na dolnom poschodí pred akváriom.

      ČO PACKY POTREBUJÚ?

      - deky

      - postel'né prádlo

      - uteráky

      - konzervy

      - granulky - piškóty

      - savé podložky

      Pri krmive nejde o kvantitu, ale o kvalitu, aby zvieratká neboleli brušká.

      ČO PACKY NEVYUŽIJÚ?

      - matrace

      - kúsky oblečenia

      - periny

      Kto nemôže niečo priniesť, ale chce pomôcť, môže prispieť na bankový účet: SK1911110000001474848008.

      PACKY VÁM ĎAKUJÚ ZA VŠETKY VAŠE DARY.

    • Roots & Shoots
     • Roots & Shoots

     • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany sa zúčastnila so svojim projektom ako jedna z 12 škôl na Slovensku v 1. ročníku programu Roots & Shoots Slovakia. Základné informácie o realizácii nášho projektu okrem iných projektov sú zverejnené v informačnej publikácii Vzdelávací program Roots & Shoots Slovakia 2020-2021, ktorú vydala nadácia Green Foundation. Podrobné informácie o projekte sú na webovej stránke školy v časti Projekty.

       Mgr. S. Krajčíková

       koordinátorka projektu Roots & Shoots

     • Gymplovarka

     •  

       

      Gymnázium v Topoľčanoch je škola, ktorá pripravuje žiakov nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na praktický život. Preto vznikla jedinečná myšlienka vytvoriť vlastnú kuchársku knihu.  

      Možno je to niečo, čo je pre gymnázium netypické, ale práve o to nám vytvorením našej kuchárskej knihy išlo. Byť originálny, odlíšiť sa od iných, ponúknuť niečo naviac a neformálnym spôsobom zaujať pozornosť žiakov, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti. 

      Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, za varením či pečením sa skrýva omnoho viac, ako len poznať jednotlivé druhy potravín. Práve pri týchto jednoduchých činnostiach zistíte, že sa vám taká matematika, fyzika či chémia môže zísť. 

      Veríme, že vás naša kniha nielen zaujme, ale aj inšpiruje pri varení či pečení, prípadne bude motiváciou pri trávení voľného času. 

      Prajeme vám dobrú chuť! 

     • Prípravný kurz k prijímacím skúškam 2022

     • Chceš sa kvalitne pripraviť na prijímacie skúšky?

      Potrebuješ pomôcť s rôznymi typmi úloh zo slovenského jazyka a matematiky?

      Nevieš na aké učivo sa zamerať?

      V tom prípade je prípravný kurz k prijímacím skúškam na naše gymnázium určený práve TEBE.

      ČO?

      • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v spolupráci s Rodičovským združením pri Gymnáziu v Topoľčanoch ponúka žiakom 5. a 9. ročníka ZŠ uchádzajúcim sa o štúdium na našej škole prípravný kurz k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky.

      KEDY?

      • Kurz bude prebiehať v skupinách  (max. 10 žiakov v skupine) v období február až apríl 2022, v poobedných hodinách, v rozsahu 10 vyučovacích hodín SJL a 10 vyučovacích hodín MAT, v dvojhodinových blokoch. Termíny budú upresnené podľa záujmu prihlásených uchádzačov.

      KDE?

      • Prípravný kurz sa bude konať v priestoroch Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany.

      AKO SA PRIHLÁSIŤ?

      • Prihlášku do prípravného kurzu si môžete stiahnuť TU. Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na emailovú adresu kurzygymtop@gmail.com (scan dokumentu), a to najneskôr do 28.1.2022.
      • Z kapacitných dôvodov je možné do kurzu prijať max. 100 záujemcov. O zaradení do kurzu budete informovaní emailom na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške najneskôr do 31.1.2022. Následne Vám budú zaslané podklady k platbe. Kurz je potrebné uhradiť do 4.2.2022.

      KONTAKT?

       

                                                                                                                             Tešíme sa Vás!

       

    • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH
     • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH

     • Tento rok si pripomíname 85. výročie založenia Gymnázia v Topoľčanoch. Budova gymnázia sa nachádza v centre mesta. Celkový príjemný dojem dotvára okolitá školská záhrada. V súčasnosti sa v škole vzdeláva do šesťsto  žiakov. Od roku 1936 jej bránou prešlo viac ako 10 000 absolventov.

      Gymnázium je všeobecne vzdelávacou inštitúciou a žiaci počas štúdia majú priestor spoznať svoje schopnosti, nadanie a následne si zvoliť pre seba tú najvhodnejšiu vysokú školu. Súčasní mladí ľudia vyrastajú v inom čase a v inom prostredí ako sme vyrastali my. Stále sú medzi nimi takí, ktorí sa radi vzdelávajú a dávajú si vysoké ciele. Práve takých naša škola a spoločnosť potrebujú.

      Naša škola už 85. rokov ponúka vzdelanie so širokým výberom voliteľných predmetov. Spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy doma i v zahraničí je približne 98%.

      Stále viac a viac sa hovorí, že škola má byť kvalitnou službou, ale moje presvedčenie je, že škola by mala byť kvalitnou inštitúciou.

      Našej škole do ďalších rokov prajem, aby v priestoroch rezonovali viac slová ako vzdelanie, zodpovednosť, slušnosť, výchova, pravidlá a poriadok, tak ako v dobrej rodine. Veď škola je odrazový mostík do úspešného života každého z nás.

      Študentom prajem, aby objavili čaro vzdelávania. Aby mali radosť z premýšľania, bádania, hľadali zmysel a príčiny javov okolo nás. A, samozrejme, veľa úspechov pri štúdiu a aj v osobnom živote.

      Zamestnancom prajem, aby s radosťou chodili do školy, cítili sa dobre v pracovnom prostredí a pamätali, že na každý problém je riešenie. Želám im do budúcich rokov veľa šikovných, po vzdelaní túžiacich žiakov a radosť z učenia a učenia sa.

      Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým,  ktorí robia naše gymnázium kvalitnou a obľúbenou vzdelávacou inštitúciou.

      No a tým, ktorí si želajú byť súčasťou našej školy a nášho tímu prajem úspešný krok do lepšej budúcnosti.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

      Z_historie_skoly_-_Mgr._H._Kopecka.pdf

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Vianočné sviatky majú byť o rodinnej pohode, harmónii, tradíciách a láske. A práve láska sa dá v mnohých podobách šíriť aj do zariadení sociálnych služieb, kde krajšie Vianoce môžete spraviť aj ľuďom, ktorých nepoznáte.

      Žiaci topoľčianskeho gymnázia sa aj tento rok rozhodli potešiť klientov v Zariadení sociálnych služieb Môj Domov v Topoľčanoch vianočnou poštou. Pod odborným dohľadom Mgr. Zuzany Martiškovej a Mgr. Daniely Laukovej sa žiakom I.B triedy spoločnými silami podarilo vytvoriť 230 originálnych pohľadníc, napísať vianočné vinše a potešiť nimi všetkých klientov zariadenia.

      Vianočná pošta - jeden z tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy, je pre klientov takýchto zariadení ozajstný dar. Rukou písané vianočné prianie je symbolom toho, že na týchto ľudí niekto myslí.

      Nielen pohľadnice, ale aj krásne vianočné piesne spríjemnia chvíle všetkým ľuďom už v spomínanom zariadení. O kultúrny program sa postarali Nina Bočkajová, Mária Kováčiková Lucia Petríková a Rebeka Vašková, žiačky II.OG triedy, a my veríme, že po doručení našej pošty a hudobného pozdravu urobíme týmto ľuďom Vianoce ešte radostnejšie.

      Vianočná pošta prepojila pisateľov a príjemcov. Veríme, že tieto malé prejavy ľudskej nezištnosti a lásky k blížnemu prinavrátia všetkým klientom radosť z Vianoc aj vďaka pocitu, že si na nich niekto spomenul.

       

                                                                                                                                                  Mgr. Ľubica Candráková

    • MARATÓN PÍSANIA LISTOV
     • MARATÓN PÍSANIA LISTOV

     • Milí učitelia, spolužiaci, rodičia,

            aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do akcie Maratón písania listov, ktorú organizuje celosvetová organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International.

           Maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Amnesty International ju organizuje každý rok okolo 10. decembra, keď si po celom svete pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv.

           Keďže žijeme v čase pandémie, chceme vám ponúknuť online verziu tejto akcie. Na uvedenej adrese https://maraton.amnesty.sk/online si môžete nájsť všetky príbehy ľudí, ktorým môžete aj vy pomôcť. Jednoducho si vyberte niektorý z nich a následne podpíšte online petíciu.

           Priamo obetiam bezprávia je možné písať listy solidarity a vyjadriť im tak podporu. Výsledky sú viditeľné okamžite. Už v priebehu akcie sú ľudia oslobodzovaní z väzenia, nečinné úrady začínajú konať, zlé zákony sa menia alebo rušia. Avšak nie vo všetkých prípadoch sa podarí dosiahnuť to, čo požadujeme. Jedno však majú spoločné – listy sú obrovskou podporou pre obete nespravodlivosti a ich blízkych. Sú pre nich nádejou a dôkazom, že sa na nich nezabudlo.

           Tešíme sa a veríme, že sa v tomto predvianočnom čase zapojíte.

           Mgr. B. Margová, predsedníčka PK spoločenskovedných predmetov

     • Mikuláš 2021

     • Začiatok decembra máme už všetci spojený so sviatkom svätého Mikuláša. Keďže máme na gymnáziu mnoho šikovných a poslušných študentov, ktorí si odmenu zaslúžia, Mikuláš našu školu neobišiel a zavítal k nám v pondelok 6. decembra. V to ráno po príchode do školy sme zistili, že sa celá dlho pripravovaná udalosť možno neuskutoční, keďže nám pošta nestihla doručiť mikulášsky kostým. Stal sa ale malý predvianočný zázrak a napokon sme po zmobilizovaní množstva známych v okolí dokázali vyskladať skvelý mikulášsky outfit. Náš mini sprievod na čele s čertami neobišiel ani jednu triedu. Aj keď podľa slov paní a pánov profesorov občas nejaký žiak vystrčí rožky, anjelikovia usúdili, že sladké potešenie si zaslúžia všetci a každému sa ušla malá odmena. V niektorých triedach Mikuláša potešili decká aj pesničkou či tančekom. Všetko sa podarilo nad naše očakávania a veríme, že sme študentom spríjemnili jeden z posledných predvianočných dní v škole.

      Kristína Kyseľová, III.D

     • Retro deň

     • Deň boja za slobodu a demokraciu je sviatok, ktorý sa neodmysliteľne spája s históriou nášho štátu. Pre naše gymnázium je tak významným, že po ňom dostalo dokonca meno. Preto sme si ho aj tento rok museli pripomenúť vo veľkom štýle. 

      Tento jedinečný deň sme sa rozhodli spríjemniť žiakom už tradičným RETRO DŇOM. Keďže nám pandemické opatrenia nedovolili usporiadať veľkú „tancovačku“, zorganizovali sme aspoň súťaž o najlepšiu retro triedu. Podmienkou bolo, aby čo najviac účastníkov prišlo v originálnych retro outfitoch. Sme nesmierne radi, že sa z každej triedy rozhodlo niekoľko ľudí zapojiť, no naše srdcia s najlepšími outfitmi a najväčším počtom zapojených si získali tieto triedy:

      Mladšie ročníky OG: II.OG

      Prvý ročník: I.C

      Druhý ročník: II.C

      Tretí ročník: III.D

      Štvrtý ročník: IV.D

      Celkovým víťazom a putovnú topánku si od nás odniesla II.C. Špeciálnu cenu za najlepšieho jednotlivca sme sa rozhodli udeliť Miškovi Masarovi z I.OG. Celý deň chodili po triedach zástupcovia ŽŠR a zhotovovali fotografie, aby si každá trieda odniesla spomienku na tento obyčajne neobyčajný piatok. Taktiež sme sa počas veľkej prestávky stretli v podkroví, kde sme si aspoň trošku pripomenuli atmosféru RETRO DŇA 2019 príjemnými oldies melódiami, spoločným stretnutím a kopou smiechu. Sme naozaj radi, že sa nám podarilo tento rok zorganizovať RETRO DAY prezenčne v škole a že sme videli kopu žiakov aj učiteľov v kúskoch svojich rodičov či starých rodičov. Podľa počtu účastníkov a následných ohlasov reakcií vieme, že sa akcia tešila veľkému úspechu a už sa nevieme dočkať na ďalší ročník!

      Autor článku: Kika Kyseľová

       

      Foto: Matúš Gono, Filip Gono, Mgr. Marián Kišac

    • Online konferencia READYCON
     • Online konferencia READYCON

     • Dňa 27.10.2021 sa žiaci 4. ročníka, v rámci kariérnej prípravy na svoje budúce povolanie, zúčastnili najväčšej online konferencie READYCON, ktorá im priniesla najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Organizátorom konferencie bola Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní – SAIDE.

      Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť žiakom prehľad aktuálnych trendov vo svete práce, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak lepšie uplatniť v rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí.

      Žiaci sa zapojili do prebiehajúcich panelov konferencie zameraných na oblasti  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu.

      Vďaka konferencii sa naši žiaci dozvedeli užitočné informácie od slovenských a českých expertov pôsobiacich v medzinárodných firmách a organizáciách ako Walt Disney Studios, Netflix, Facebook, Google, Deutsche Telekom IT Solutions Slovensko, Kros, Matador Group, Tempest, Twitch, Coca-Cola, Lidl ako aj od odborníkov pôsobiacich na Oxfordskej univerzite, STU v Bratislave, Žilinskej univerzite, či Technickej univerzite v Košiciach.

      Veríme, že aj tieto informácie o trendoch vo svete práce pomôžu našim žiakom pripraviť sa na budúci svet práce a prispejú k plynulému prechodu od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.

      Mgr. Katarína Adamíková

      (výchovná poradkyňa)

       

     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 202112. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Zapojili sa doň aj študenti I. – IV. ročníka nášho osemročného gymnázia. Úloha bola jasná. Vytvoriť záložky na tému – Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Niektorí žiaci si vybrali postavy z knižných príbehov, ktoré prečítali, iní nakreslili známych rozprávkových hrdinov. Pre svojich rovesníkov z partnerského gymnázia  vyrobili rozmanité záložky. Pri ich výrobe používali pastelky, vodové farby, farebný papier i nanukové paličky. Do práce zapojili nielen svoje šikovné ruky, ale najmä nespútanú detskú fantáziu, kreativitu a veľkú vynaliezavosť. Dúfajú, že záložky, ktoré s nadšením vyrábali, sa budú študentom v Prahe páčiť a stanú sa ich praktickou pomôckou pri čítaní v knižnici, v škole či doma.

      Ďakujeme všetkým žiakom I. – IV. ročníka OGŠ a kolegyniam z PK SJL, ktoré sa do projektu zapojili, pretože sa im podarilo vytvoriť naozaj pestré záložky.  Zároveň naše poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD. a primátorke mesta Topoľčany JUDr. Alexandre Gieciovej, ktoré venovali partnerskému Gymnáziu v Prahe hodnotné suveníry.   

      Po jesenných prázdninách si vzájomne otvoríme balíčky plné originálnych knižných záložiek. Tešíme sa na ne!

      Text a fotogaléria:  Mgr. Miriam Sedláčeková, Mgr. Gabriela Grigová, Mgr. Daniela Lauková

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom