• Výsledky súťaže Žiacke vedecké sympózium
     • Výsledky súťaže Žiacke vedecké sympózium

     • Podobne ako minulý rok aj tento, prebiehal na gymnáziu projekt s názvom Žiacke vedecké sympózium. Aj napriek vzniku mimoriadnej situácie sa do projektu zapojili nielen žiaci z gymnázia, ale aj základných škôl. Súťažná prehliadka prebiehala netradičným spôsobom – online a žiaci svoje projekty odprezentovali prostredníctvom videí.

       

      V rámci projektu Žiacke vedecké sympózium sa zúčastnení žiaci umiestnili nasledovne:

      1. miesto: Monika Tóthová (III.A, ZŠ Tribečská) – „Svätý Martin“

      2. miesto: Alex Feledi (IV.A, ZŠ Tribečská) – „Škola hrou“

      3. miesto: Adela Turoňová (VI.A, ZŠ Gogoľova) – „Moje kamarátky včely“

       

      1. miesto: Lena Bezáková (I.C, Gymnázium Topoľčany) – „Pozorovanie prírodných a chemických hnojív na rast papriky ročnej a rajčiaka jedlého“

      1. miesto: Emma Košecká, Nikola Ráčeková (III.D, Gymnázium Topoľčany)  – „Oko ako optická sústava“

      2. miesto: Adam Bartoš (III.B, Gymnázium Topoľčany) – „Návrh tematického náučného chodníka v pohorí Tribeč, v CHKO Ponitrie a CHVÚ Tribeč“

      3. miesto: Filip Gono, Veronika Krátka (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Prenos informácií“

       

      Cena riaditeľky školy: Michaela Šišková, Sarah Kupcová (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Digitalizácia“

       

      Cena poroty: Rebeka Ölvecká, Adriána Macková (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Poruchy oka“

       

      „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“.

       

      Všetkým výhercom srdečne BLAHOŽELÁME!!!

    • Hodina deťom on-line
     • Hodina deťom on-line

     • 19.11.2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, ale pre pandemické opatrenia sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.
      Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak urobiť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. 
      Ďakujeme !

    • Retro Day - online
     • Retro Day - online

     • 17. november je 321. deň roka v gregoriánskom kalendári. Do konca roka zostáva 44 dní. Meniny má Klaudia. Je to Medzinárodný deň predčasne narodených detí a v neposlednom rade Deň boja za slobodu a demokraciu.
      Minulý rok sme si tento významný dátum spojili s vydarenou akciou - Retro Day!
      Mnohí z vás ste sa s nami obliekli do historických kúskov našich rodičov, zatrsali na retro melódie, zasúťažili o vecné ceny, ale hlavne si pripomenuli, prečo je dátum 17. november pre nás tak výnimočný.
      Tento rok sme chceli Retro Deň zopakovať - samozrejme človek mieni, pandémia mení, ale rozhodli sme sa, že si spravíme Retro Day / online.


      Sledujte náš instagram @gymnaziumtopolcany a vydajte sa spolu s nami do dôb minulých.


      Opäť sa môžete tešiť na súťaž o vecné ceny.
      Popis je na plagáte: Retro_day.jpg

      Akcia ŽŠR

     • Prerušenie vyučovania na stredných školách

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v stredných školách s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu. Účinnosť od 12.októbra 2020 do odvolania.

      Rozhodnutie__MS_VVaS_SR.pdf

    • Biela pastelka – boli sme pri tom
     • Biela pastelka – boli sme pri tom

     •      Skúste zavrieť oči, naozaj, zavrite ich... Čo vidíte? Nič, čierňavu, tmu? A presne takto - v tme žijú nevidiaci ľudia. A preto, ako už býva zvykom, aj tento rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorá zbiera peniaze pre nevidiacich alebo slabozrakých.

          Túto niekoľkoročnú tradíciu pod záštitou pani prof. Szabovej sme neporušili ani tento rok, aj keď sa nachádzame ako spoločnosť v naozaj ťažkej dobe a sprevádza nás množstvo opatrení. Chránení rúškom a rukavicami s pokladničkami a symbolickými pastelkami v rukách sme vyrazili do topoľčianskych ulíc. Samozrejme, neobišli sme ani našu školu, našu pani riaditeľku, pedagógov a samotných študentov. Každý prispel, koľko chcel, koľko mal...

      Možno si poviete, načo budem prispievať, mám len 50 centov alebo 1€. Ale euro k euru a vyzbierali sme úžasnú sumu 340 eur.

           Srdečne Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa už na budúcoročnú spoluprácu.

       

         Filip Gono, III.D

     • Oznam - stravovanie

     • Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb oznamuje, že od 16.9.2020 sa budú vydávať obedy všetkým žiakom, ktorí sú prihlásení na stravu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Zároveň dôrazne žiadame stravníkov, aby dodržiavali všetky platné hygienické predpisy. Do priestorov jedálne musia vstupovať s prekrytou časťou tváre úst a nosa a tiež je nutné vykonať dezinfekciu rúk.

      Ďakujeme za dodržiavanie opatrení.

     • Pozvánka - triedne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,  

      dňa 17.9. 2020 o 16:00 hod. vás pozývame na triedne rodičovské združenie spojené s voľbou nových členov do rady školy z radov rodičov. 

      Ak máte záujem kandidovať, zastupovať rodičov v rade školy, zašlite vašu žiadosť aj s vašimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, telefónne číslo) mailom na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk do 16.9.2020 do 15.00 hod. 

      V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na telefónnom čísle: 0911 195 626

      Rodičovské združenie je organizované so súhlasom zriaďovateľa školy a RÚVZ.

       Usmernenie_UNSK.pdf

      Opatrenie_UVZ_SR.pdf

      ​​​​​​​

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

      riaditeľka školy 

     • Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/21

     • ZOZNAM_KRUZKOV_2020_2021.pdf

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho záujmového útvaru.

      Rozhodnutie navštevovať niektorý záujmový útvar je dobrovoľné.

      Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou pravidelne ho navštevovať. Záujem o prácu v záujmovom útvare oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do 25.09.2020. 


      V Topoľčanoch 09. 09. 2020 

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

     • Oznam - stravovanie

     • Oznamujeme žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom školy, že Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb v Topoľčanoch v čase od 02.09.2020 do 16.09.2020 nebude poskytovať obedy (rozhodnutie riaditeľa menovanej školy).

      Predplatené finančné prostriedky za obedy za toto obdobie budú započítané do nasledujúceho mesiaca (október 2020).

      Topoľčany 31.08.2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Začiatok školského roka 2020/21

     • Školský rok 2020/2021 sa začne 02. 09. 2020 o 8.00 hod. v triedach.

       

      Vo vestibule budovy budú zverejnené zoznamy žiakov 1. ročníka – rozdelenie do tried – podľa výučby cudzích jazykov, podľa výberu ETV/NBV, telesná a športová výchova – chlapci/dievčatá.

      Dňa 02. 09. 2020 – neprebieha vyučovanie, nie je potrebné si prinášať žiadne školské potreby, všetky informácie odovzdajú žiakom triedni učitelia.

      - Informácie o potrebných učebných pomôckach a zošitoch dostanú žiaci od vyučujúcich jednotlivých predmetov – škola nevyžaduje ich jednotný nákup;

      - potrebné učebnice dostávajú žiaci zdarma;

      - škola ponúka aj možnosť zakúpenia ISIC karty, všetky potrebné informácie poskytne p. zástupkyňa Mgr. Ľubica Candráková;

      - v súvislosti s vykonanou rekonštrukciou interiéru budovy je prezúvanie žiakov podmienkou vstupu do tried, odborných učební a telocviční;

      - školské stravovanie – škola nemá vlastné stravovacie zariadenie, zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý nám pre školské stravovanie určil školskú jedáleň SOŠ obchodu a služieb na Ul. T. Vansovej (bývalý Otex);

      - potvrdenia o návšteve školy na účely daňového bonusu a rodinných prídavkov dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov v prvom septembrovom týždni (vzhľadom na technické problémy z minulého školského roka potvrdenie o návšteve školy pre účely štátnych sociálnych dávok – rodinných prídavkov, dostanú žiaci toto tlačivo aj v papierovej forme).

       

      V súvislosti s Opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 a Pokynmi upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiaci:

      - predkladajú pri prvom nástupe do školy (02.09.2020) triednemu učiteľovi zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu 

      Priloha_Zdravotny_dotaznik.pdf

      Priloha_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

      - majú pri sebe každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

      - sa riadia pokynmi a príkazmi riaditeľky školy upravujúcimi podmienky vo veci prevádzky a vnútorného režimu gymnázia, s ktorými budú oboznámení na triednickej hodine.

       

      Vstup do priestorov školy je povolený len s ochranným rúškom!!!

      Nenosenie rúška všade vo vnútorných priestoroch gymnázia, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy sa bude považovať za hrubé porušenie príkazu!!!

       

      Topoľčany 28. 08. 2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

     • Príkaz riaditeľky školy

     • V súvislosti s Opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 a s Pokynmi upravujúcimi postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v období od 1. septembra 2020 vypracovanými v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021 riaditeľka školy vydala pokyny kvôli ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

      Prikaz_riaditelky_skoly_-_COVID19.pdf

       

      Každá návšteva je povinná:

      - ohlásiť sa pracovníčke na vrátnici,

      - zapísať sa do zošita návštev, uviesť meno a priezvisko zamestnanca školy, za ktorým prichádza,

      - počkať v priestoroch vestibulu, kým vrátnička ohlási zamestnanca alebo žiaka,

      - je zakázané pohybovať sa po budove školy,

      - vrátnička môže ohlásiť pedagogických zamestnancov a žiakov školy len v priebehu prestávok,

      - je zakázané rušiť vyučovanie vstupovaním do učební,

      - je zakázané zdržiavať sa cudzím osobám bez dôvodu v areáli školy,

      - žiaci nesmú prijímať v škole návštevy cudzích osôb,

      - fajčenie je zakázané v celom areáli školy.

       

      Výchovno-vzdelavácí proces prebieha v nezmenenej forme.

       

      V Topoľčanoch 27. 08. 2020

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

       

     • Oznam

     • V dňoch 13. 07. 2020 - 24. 07. 2020 z dôvodu čerpania dovolenky bude škola zatvorená.

      V naliehavom prípade volajte na telefónne číslo 0911 195 626.

       

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.