• Náhradný program počas ÚFIČ MS 2017 - 22. 05. 2017

     •  

      Trieda

      Aktivita

      Miesto

      Čas

      Pedagogický dozor

       

       

       

       

       

      I.OG

      Ukážka výcviku policajných psov

      školský dvor

      9.30 – 10.30 hod.

      Mgr. Z. Martišková

      II.OG

      Ukážka výcviku policajných psov

      školský dvor

      9.30 – 10.30 hod.

      Mgr. Z. Martišková

      III. OG

      Ukážka výcviku policajných psov

      školský dvor

      9.30 – 10.30 hod.

      Mgr. K. Svoradová

      IV.OG

      Ukážka výcviku policajných psov

      školský dvor

      9.30 – 10.30 hod.

      Mgr. K. Svoradová

       

       

       

       

       

      V. OG

      vyučovanie - upravený rozvrh

      IV. B,C

      7.50 – 11.25 hod.

      viď upravený rozvrh

      I.A

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.A

      7.50 – 11.25 hod.

       

      I.B

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.B

      7.50 – 11.25 hod.

       

      I.C

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.C

      7.50 – 11.25 hod.

       

      I.D

      vyučovanie - upravený rozvrh

      I.D

      7.50 – 11.25 hod.

       

       

       

       

       

       

      VI. OG

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      8.00 – 9.30 hod

      Mgr. N. Kleinová

      II.A

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      8.00 – 9.30 hod

      Mgr. N. Kleinová

      II.B

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      9.00 – 10.30 hod.

      Mgr. A Gajdošová

      II.C

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      10.00 – 11.30 hod.

      Mgr. N. Kleinová

      II.D

      výstava - Premeny mesta Topoľčany

      Tribečské múzeum Topoľčany

      11.00 – 12.30 hod.

      Mgr. A Gajdošová

       

       

       

       

       

      VII. OG

      Občan a verejná správa -  prednáška s pracovníčkou OU Topoľčany

      Okresná knižnica Topoľčany

      8.00 – 10.00 hod.

      PaedDr. P. Mada

      III.A

      RÚVZ Topoľčany RNDr. M. Janíková – dotazník o zdraví + Jeden svet na školách  

      podkrovie OU DEJ

      8.00 – 10.00 hod.

      PaedDr. Ľ. Bebjaková

      III.B

      RÚVZ Topoľčany RNDr. M. Janíková – dotazník o zdraví + Jeden svet na školách  

      podkrovie OU SJL

      8.00 – 10.00 hod.

      PaedDr. Ľ. Bebjaková

      III.C

      Občan a verejná správa -  prednáška s pracovníčkou OU Topoľčany

      Okresná knižnica Topoľčany

      8.00 – 10.00 hod.

      RNDr. J. Trepáčová

      III.D

      Občan a verejná správa -  prednáška s pracovníčkou OU Topoľčany

      Okresná knižnica Topoľčany

      8.00 – 10.00 hod.

      PaedDr. P. Mada

       

      VI.OG, II.A –II.D  41 žiakov - plavecký kurz – termálne kúpalisko Margita Ilona, Levice

      Upraveny_rozvrh_22._05._2017.rtf

       

     • Zápis do 1.ročníka na školský rok 2017/2018 - oznam

     • Oznamujem rodičom žiakov a žiakom, ktorí boli prijatí do 1. ročníka , že zápis bude takto:

      17.05.2017 - streda - 8- ročné gymnázium;

      19.05.2017 – piatok - 4- ročné gymnázium.

      Prosím rodičov, aby si do týchto dátumov vyzdvihli na pošte rozhodnutia o prijatí a priniesli ich na zápis spoločne so zápisným lístkom.

      Rozhodnutia pre prijatých uchádzačov do 8- ročného gymnázia boli odosielané štvrtok 11.05.2017.

      Rozhodnutia pre prijatých uchádzačov do 4-ročného gymnázia sú odosielané dnes piatok 12.05.2017.

      Po zápise budeme postupovať posunom čiary podľa počtu zapísaných uchádzačov

       

      V Topoľčanoch dňa 12.05.2017

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Výsledky prijímacích skúšok - 4-ročné gymnázium

     • Výsledková listina do 1. ročníka 4-ročného gymnázia pre školský rok 2017/2018 (pdf)

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium do 4-ročného gymnázia sa uskutočni dňa 19. mája 2017 od 7.30 hod. do 15.00 hod. v miestnosti - riaditeľňa - č. dv. 109 - prízemie. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou, rozhodnutie o prijatí a občiansky preukaz.

      V Topoľčanoch 12. mája 2017

     • Výsledky prijímacích skúšok - 8-ročné gymnázium

     • Výsledková listina do 1. ročníka 8-ročného gymnázia pre školský rok 2017/2018 (pdf)

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium do 8-ročného gymnázia sa uskutočni dňa 17. mája 2017 od 7.30 hod. do 15.00 hod. v miestnosti - riaditeľňa - č. dv. 109 - prízemie. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný základnou školou, rozhodnutie o prijatí a občiansky preukaz.

      V Topoľčanoch 11. mája 2017

     • Účelové cvičenie

     •  09. mája 2017

      Účelové cvičenie tried I.A, I.B, I.C a I.D– 7.45 – 12.15 – 6 hodín

      Účelové cvičenie tried I.OG, II.OG, III.OG, IV.OG – 8.00 – 11.45 – 5 hodín

      Pedagogický dozor: predmetová komisia TSV

     • Oznam pre rodičov uchádzačov a uchádzačov o štúdium pre školský rok 2017/18

     • Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2017/18  nasledujúce informácie:

      • výsledky  celoslovenského  Testovania  9 sme obdržali  dnes  piatok  28.04.2017;
      • 31  uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané dnešnou poštou. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  piatok 05.05.2017 od 07.30 h. – do 15.00 h.
      • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli dnešnou poštou odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (09.05.2017) a v 2. termíne (11.05.2017) budú odoslané utorok 02.05.2017;
      • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

       

      V Topoľčanoch  28.04.2017, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Úspešne reprezentovali našu školu

     • Na KK GO 24. 3. 2017 na Gymnáziu J. Kráľa v Zlatých Moravciach z 10 žiakov Gymnázia v Topoľčanoch boli najúspešnejší v kat. B Monika Novotná z I.B (získala 3. miesto), v kat. CD Dávid Pukanec z III.D (získal 1. miesto), v kat. Z Dávid Meluš z III.A (získal 3. miesto). Dávid Pukanec v CK GO v Košiciach 21. – 23. 4. 2017 bol ako úspešný riešiteľ na 8. mieste.

     • Lyžiarsky kurz Donovaly

     • Aj tento školský rok vďaka štátnej dotácii 150 € bol vysoký záujem o lyžiarsky kurz. Zorganizovali sme 2 turnusy. V prvom 23.01.2017 – 27.01.2017 sa zúčastnili triedy I.A, B  a V. OG   v počte žiakov 55.    

      Pedagogicky zabezpečili :  vedúci kurzu Mgr. M. Pavlík,  inštruktori: Mgr. V. Peterka, Mgr. M. Pavlíková,  Mgr. K. Bakičová, Mgr. Z. Goga, nočný dozor: Mgr. M. Pavlík

      V druhom turnuse 06.03.2017 – 10.03.2017 sa lyžiarskeho kurzu zúčastnili triedy I.C, D a III.OG v počte žiakov 63. 

      Vedúci kurzu Mgr. M. Pavlík,  inštruktori: Mgr. Z. Goga, Mgr. V. Peterka,  PaedDr. P. Mada, Mgr. Bakičová K. , nočný dozor:  Mgr. I. Rybanský.

      Ubytovanie  v penzióne Limba, sa nám veľmi páčilo. (zariadenie navštevujeme už tradične). Snehové podmienky počas oboch kurzov boli veľmi dobré, lyžovali sme v strediskách Záhradište a tí lepší lyžiari v stredisku Nová Hoľa.

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.