• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Tak znie názov kampane, ktorej cieľom je obdarovať na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov. Hlavnou myšlienkou je urobiť radosť osamelým a potešiť ich maličkosťou. Tento rok je však iný ako tie predošlé. Babičky a deduškovia v zariadeniach domovov dôchodcov sú odlúčení od svojich rodín a často nechápu to, ako pandémia obmedzila ich aj náš život. A možno práve obyčajná „krabica od topánok“ naplnená milou drobnosťou im môže vyčariť úsmev na tvári a pomôže im na chvíľu zabudnúť na strasti, ktoré im život priniesol.

      Preto sme sa aj my – učitelia a žiaci nášho gymnázia rozhodli zapojiť sa do tohto výnimočného projektu a spríjemniť tak našim dôchodcom najkrajšie sviatky v roku.

      Mgr. Katarína Svoradová

     • Usmernenie riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      pedagógovia a triedni učitelia sa pri klasifikácii a výchovných opatreniach na konci prvého polroka budú riadiť dokumentmi uvedenými v prílohe správy (Usmernenie MŠVVaŠ SR, Školský poriadok, Pokyny k dištančnému vzdelávaniu).
      Predmet TSV nebude klasifikovaný, ale vyjadrený slovne "absolvoval/-a alebo neabsolvoval/-a. Ostatné predmety budú všetky klasifikované v súlade so ŠkVP.
      Dávame do pozornosti ďalšie prípady, ktoré môžu nastať:
      1. Podľa § 56 ods. 1 školského zákona „Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín,  a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.“.
      2. Podľa § 56 ods. 4 a ods. 5 písm. b) školského zákona „Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok.“.
      3. V súlade so schváleným Školským poriadkom našej školy (bod 10) "Riaditeľ školy môže po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnúť o komisionálnom preskúšaní žiaka v prípade:
      - ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 25% z odučeného počtu hodín daného predmetu,
      - ak žiak nedosiahne dostatočný počet známok z daného predmetu v jednom polroku.
      Riaditeľ určí termín komisionálneho preskúšania žiaka pred klasifikačnou poradou v danom polroku.
      Prosím zákonných zástupcov žiakov a aj žiakov, aby zodpovedne oznamovali triednym učiteľom absencie, svoju neprítomnosť na hodinách zdokladovali.
      V prípade otázok kontaktujte triednych učiteľov, prípadne vedenie školy.
      S pozdravom,

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.
      riaditeľka školy
       

      Usmernenie_k_hodnoteniu_a_klasifikacii_prospechu_a_spravania_ziakov_SS.pdf

      Pokyny_k_distancnemu_vzdelavaniu.pdf

      Skolsky_poriadok.pdf

    • Výsledky súťaže Žiacke vedecké sympózium
     • Výsledky súťaže Žiacke vedecké sympózium

     • Podobne ako minulý rok aj tento, prebiehal na gymnáziu projekt s názvom Žiacke vedecké sympózium. Aj napriek vzniku mimoriadnej situácie sa do projektu zapojili nielen žiaci z gymnázia, ale aj základných škôl. Súťažná prehliadka prebiehala netradičným spôsobom – online a žiaci svoje projekty odprezentovali prostredníctvom videí.

       

      V rámci projektu Žiacke vedecké sympózium sa zúčastnení žiaci umiestnili nasledovne:

      1. miesto: Monika Tóthová (III.A, ZŠ Tribečská) – „Svätý Martin“

      2. miesto: Alex Feledi (IV.A, ZŠ Tribečská) – „Škola hrou“

      3. miesto: Adela Turoňová (VI.A, ZŠ Gogoľova) – „Moje kamarátky včely“

       

      1. miesto: Lena Bezáková (I.C, Gymnázium Topoľčany) – „Pozorovanie prírodných a chemických hnojív na rast papriky ročnej a rajčiaka jedlého“

      1. miesto: Emma Košecká, Nikola Ráčeková (III.D, Gymnázium Topoľčany)  – „Oko ako optická sústava“

      2. miesto: Adam Bartoš (III.B, Gymnázium Topoľčany) – „Návrh tematického náučného chodníka v pohorí Tribeč, v CHKO Ponitrie a CHVÚ Tribeč“

      3. miesto: Filip Gono, Veronika Krátka (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Prenos informácií“

       

      Cena riaditeľky školy: Michaela Šišková, Sarah Kupcová (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Digitalizácia“

       

      Cena poroty: Rebeka Ölvecká, Adriána Macková (III.D, Gymnázium Topoľčany) – „Poruchy oka“

       

      „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“.

       

      Všetkým výhercom srdečne BLAHOŽELÁME!!!

    • Hodina deťom on-line
     • Hodina deťom on-line

     • 19.11.2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, ale pre pandemické opatrenia sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne.
      Ak chcete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak urobiť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4 eurá alebo online na hodinadetom.sk. 
      Ďakujeme !

    • Retro Day - online
     • Retro Day - online

     • 17. november je 321. deň roka v gregoriánskom kalendári. Do konca roka zostáva 44 dní. Meniny má Klaudia. Je to Medzinárodný deň predčasne narodených detí a v neposlednom rade Deň boja za slobodu a demokraciu.
      Minulý rok sme si tento významný dátum spojili s vydarenou akciou - Retro Day!
      Mnohí z vás ste sa s nami obliekli do historických kúskov našich rodičov, zatrsali na retro melódie, zasúťažili o vecné ceny, ale hlavne si pripomenuli, prečo je dátum 17. november pre nás tak výnimočný.
      Tento rok sme chceli Retro Deň zopakovať - samozrejme človek mieni, pandémia mení, ale rozhodli sme sa, že si spravíme Retro Day / online.


      Sledujte náš instagram @gymnaziumtopolcany a vydajte sa spolu s nami do dôb minulých.


      Opäť sa môžete tešiť na súťaž o vecné ceny.
      Popis je na plagáte: Retro_day.jpg

      Akcia ŽŠR

     • Prerušenie vyučovania na stredných školách

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dávame do pozornosti Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v stredných školách s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu. Účinnosť od 12.októbra 2020 do odvolania.

      Rozhodnutie__MS_VVaS_SR.pdf

    • Biela pastelka – boli sme pri tom
     • Biela pastelka – boli sme pri tom

     •      Skúste zavrieť oči, naozaj, zavrite ich... Čo vidíte? Nič, čierňavu, tmu? A presne takto - v tme žijú nevidiaci ľudia. A preto, ako už býva zvykom, aj tento rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorá zbiera peniaze pre nevidiacich alebo slabozrakých.

          Túto niekoľkoročnú tradíciu pod záštitou pani prof. Szabovej sme neporušili ani tento rok, aj keď sa nachádzame ako spoločnosť v naozaj ťažkej dobe a sprevádza nás množstvo opatrení. Chránení rúškom a rukavicami s pokladničkami a symbolickými pastelkami v rukách sme vyrazili do topoľčianskych ulíc. Samozrejme, neobišli sme ani našu školu, našu pani riaditeľku, pedagógov a samotných študentov. Každý prispel, koľko chcel, koľko mal...

      Možno si poviete, načo budem prispievať, mám len 50 centov alebo 1€. Ale euro k euru a vyzbierali sme úžasnú sumu 340 eur.

           Srdečne Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa už na budúcoročnú spoluprácu.

       

         Filip Gono, III.D

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
   • 038/ 532 47 47
   • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
 • Staňte sa naším fanúšikom