Rodičovské združenia

Triedne schôdzky RZ  a informačné popoludnia sa budú realizovať podľa Plánu organizácie školského roka 2019/2020:

 • 16.9.2019 – triedna schôdzka (1. ročník, I. OG)
 • 4.11.2019 – triedna schôdzka (2.- 4. ročník, II.OG – VIII.OG)
 • 11.12.2019 – informačné popoludnie pre rodičov
 • 23.3.2020 – triedna schôdzka (všetky triedy) zrušené, uskutoční sa v náhradnom termíne
 • 1.6.2020 – informačné popoludnie pre rodičov

Nedeľa 12. 7. 2020

Vitajte na stránke našej školy

 • V dňoch 13. 07. 2020 - 24. 07. 2020 z dôvodu čerpania dovolenky bude škola zatvorená.

  V naliehavom prípade volajte na telefónne číslo 0911 195 626.

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD., riaditeľka školy

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Vzhľadom na usmernenie NSK (zriaďovateľa našej školy) zo dňa 16.06.2020 k otváraniu stredných škôl, v ktorom sa odporúča otvoriť stredné školy len na nevyhnutné úkony - odovzdávanie učebníc a ukončenie školského roka (prevzatie vysvedčenia) Vám riaditeľstvo školy týmto oznamuje, že otvorí budovu školy len na prevzatie si osobných vecí a ukončenie školského roka dňa 30. júna 2020 o 08.00 hod.

  Odovzdávanie učebníc/prevzatie učebníc prebehne v septembri 2020 podľa harmonogramu.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  dávame do pozornosti Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Rozhodnutie_o_obnoveni_vyucovania.pdf

  Od 22.6.2020 do 26.6.2020 nebude na škole prebiehať školské vyučovanie. Obnovené bude až 29.6.2020.

  Ďalšie informácie Vám budú zasielané priebežne prostredníctvom EduPage.

  S pozdravom

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

  riaditeľka školy

 • VÝSLEDKOVÁ LISTINA PRIJÍMACIEHO KONANIA

  do 1. ročníka gymnázia 79 02 J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2020/2021

  Vysledkova_listina_prijimacie_konania_8-rocne_gymnazium_pre_skolsky_rok_2020_21.pdf​​​​​​​

  Mapa

  Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626