• Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 202112. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Zapojili sa doň aj študenti I. – IV. ročníka nášho osemročného gymnázia. Úloha bola jasná. Vytvoriť záložky na tému – Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Niektorí žiaci si vybrali postavy z knižných príbehov, ktoré prečítali, iní nakreslili známych rozprávkových hrdinov. Pre svojich rovesníkov z partnerského gymnázia  vyrobili rozmanité záložky. Pri ich výrobe používali pastelky, vodové farby, farebný papier i nanukové paličky. Do práce zapojili nielen svoje šikovné ruky, ale najmä nespútanú detskú fantáziu, kreativitu a veľkú vynaliezavosť. Dúfajú, že záložky, ktoré s nadšením vyrábali, sa budú študentom v Prahe páčiť a stanú sa ich praktickou pomôckou pri čítaní v knižnici, v škole či doma.

      Ďakujeme všetkým žiakom I. – IV. ročníka OGŠ a kolegyniam z PK SJL, ktoré sa do projektu zapojili, pretože sa im podarilo vytvoriť naozaj pestré záložky.  Zároveň naše poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD. a primátorke mesta Topoľčany JUDr. Alexandre Gieciovej, ktoré venovali partnerskému Gymnáziu v Prahe hodnotné suveníry.   

      Po jesenných prázdninách si vzájomne otvoríme balíčky plné originálnych knižných záložiek. Tešíme sa na ne!

      Text a fotogaléria:  Mgr. Miriam Sedláčeková, Mgr. Gabriela Grigová, Mgr. Daniela Lauková

    • Zasadnutie Žiackeho poradného výboru v Chorvátskom Grobe
     • Zasadnutie Žiackeho poradného výboru v Chorvátskom Grobe

     • Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Iuventou - Slovenský inštitút mládeže vytvorili poradný orgán, v ktorom budú žiaci základných a stredných škôl prezentovať svoje pripomienky ku vzdelávaniu.

      Žiacky poradný výbor má 16 členov zastupujúcich jednotlivé kraje na Slovensku. Jedným z členov ŽPV je aj náš študent – Matúš Hlocký, ktorý zastupuje názory stredoškolákov za Nitriansky kraj. 

      Dňa 12.- 13.10.2021 sa uskutočnilo prvé zasadnutie, na ktorom sa jednotliví členovia navzájom zoznámili a určili priority, ktoré budú pri ich rozhodovaní kľúčové.

      ,,Som veľmi rád, že historicky po prvýkrát bude vypočutý aj názor študentov ZŠ a SŠ na reformy, ktoré sa pripravujú v školstve.“ – Matúš Hlocký,III.A

      Autor: Matúš Hlocký, III.A

     • Slávnostné stužkovanie

     •  

      Trieda bez triedneho by bola ako párty bez hudby. Dá sa to, ale nikoho to nebaví.

      8. októbra nám triedni učitelia slávnostné pripli symbol dospelosti a viacerí sa neubránili emóciam. V tejto škole sme prežili štyri nezabudnuteľné roky, na ktoré budeme zbytok života spomínať. Viacerí štvrtáci nám dajú určite za pravdu, že si ich stužkovú predstavovali trochu inak. Pravdepodobne na inom mieste, v inom čase, s mladšími spolužiakmi a rodičmi.

      Áno, naša stužková bola možno iná čo sa vzhľadu týka, nechýbali však emócie, ktoré z nej spravili udalosť nezabudnuteľnú pre všetkých zúčastnených a najmä nás štvrtákov – maturantov.

      Autori: Emma Podobová, Filip Gono

      Foto: Mgr. Katarína Kuricová, Matúš Gono

     • Vyber si, čo potrebuješ

     • 10. október je svetovým dňom duševného zdravia. Pri tejto príležitosti v našej škole pribudla nová, netradičná nástenka, ktorá zdobí 2. medziposchodie. Netradičná a pútavá nielen na prvý pohľad, ale originálna aj obsahom. Ukrýva totiž mnoho prekvapení. Nie nadarmo nesie názov „Vyber si, čo potrebuješ.“  Veríme, že vám pomôže vyčariť úsmev na tvári a urobí každý deň krajším. Stačí si vybrať...

      „Šťastie pochádza z vnútra a nezáleží na vonkajších faktoroch.“  Dale Carnegie

      Viac o téme duševného zdravia sa dočítate tu:

      https://gymtop.edupage.org/a/skolsky-psycholog?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2NSZzdWJwYWdlPTM%3D

                                                                                                                                                                                         Autor: Mgr. Daniela Lauková

                                                                                                                                                                         Text a foto: PaedDr. Natália Peciarová

   • Kontakty

    • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany Slovakia
    • 038/ 532 47 47
    • 038/ 532 64 47, 0911 195 626
    • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod.
    • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
    • +421 38 532 47 47, +421 911 195 626
    • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
    • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom