• Šťastie pochádza z vnútra a nezáleží na vonkajších faktoroch

         Duševné zdravie je pre nás rovnako dôležité ako naše fyzické zdravie. Jedno bez druhého nemôže fungovať. Poznáme to všetci, ak nás niečo bolí, ideme k lekárovi. Ale čo robíme, ak nás bolí duša? Ak sme nešťastní, smutní, izolujeme sa od spoločnosti, nie sme v pohode? Duševné zdravie nie je samozrejmosť. Treba si ho vážiť, starať sa oň a v prípade, že to nezvládame sami, nebáť sa vyhľadať odbornú pomoc.

     Prostredie, v ktorom žijeme, situácie, ktoré zažívame, nároky na nás kladené budujú alebo ohrozujú našu psychickú odolnosť. Faktorov, ktoré ohrozujú kvalitu nášho života je veľmi veľa. Sú nimi napríklad nedostatok spánku, zlý životný štýl, nesprávne učebné návyky, stres, nedostatok pohybu, zlé medziľudské vzťahy atď. Dlhodobý stres a vyčerpanie znižujú funkciu imunitného systému, čím oslabujú náš organizmus a robia ho náchylnejším k rôznym ochoreniam.

     Kedy treba vyhľadať odbornú pomoc psychológa či lekára?

     Odpoveď je jednoduchá. Ak nám stres alebo nepríjemné pocity zhoršujú kvalitu života, bránia nám  žiť plnohodnotne a vykonávať tie činnosti, ktoré sme doposiaľ robili radi alebo bez ťažkostí. Spozornieť treba, ak napríklad dlhodobo:

     - zažívame pocit nadmernej únavy, vyčerpania,

     - máme problémy so spánkom (ťažkosti so zaspávaním, budenie sa v noci, nočné mory...),

     - pociťujeme úzkosť, nevoľnosť, triašku, záchvaty paniky, dlhodobý smútok, depresiu...,

     - nie sme schopní zvládať nároky v škole či doma,

     - pozorujeme nechutenstvo do jedla, príp. prejedanie sa,

     - máme problémy s koncentráciou alebo pamäťou,

     - vyhýbame sa spoločnosti iných, izolujeme sa od kamarátov...

      

     Ako sa starať o duševné zdravie?

     1. Dopriať si kvalitný, dostatočný spánok.

     2. Každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, najlepšie v prírode. Zašportovať si – treba zvoliť aktivitu, ktorá nás baví.

     3. Zdravá, kvalitná a vyvážená strava.

     4. Každý deň aspoň na určitý čas vypnúť telefón a venovať sa sebe samému, svojim myšlienkam a pocitom.

     5. Tráviť čas s ľuďmi, s ktorými sa cítime dobre. Zaujímať sa o druhých. Každý deň urobiť dobrý skutok.

     6. Zdôveriť sa so svojimi ťažkosťami niekomu, komu dôverujeme, prípadne vyhľadať odbornú pomoc.

     7. Byť vďačný za všetko, čo máme.

     8. Netrápiť sa tým, čo nedokážeme zmeniť, ale naučiť sa to prijať.

     9. Naučiť sa kontrolovať svoje myšlienky. Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

     10. Neporovnávať sa ani nenapodobňovať iných. Verme si a buďme sami sebou.

      

                                                                                            PaedDr. Natália Peciarová (školská psychologička)

      

                                                                                                                                           Autor: Mgr. Daniela Lauková               

                                                                                                                                                                                                                 


      

     Adaptačný program pre prvákov

     Súčasná doba kladie vysoké nároky nielen na nás dospelých, rodičov, učiteľov, ale rovnako aj na deti a mládež. To, ako dokážeme obstáť v týchto náročných podmienkach závisí od našich schopností, vedomostí, zručností, ako i od našej psychickej pohody. Každý z nás sa so svojou životnou situáciou vyrovnáva inak. Problémy, ktoré niekto vníma ako neprekonateľné, iný chápe ako výzvu. Deti a mládež taktiež reagujú na problémy rôzne, na základe svojho individuálneho potenciálu i v dôsledku rodinného a školského prostredia, v ktorom sa nachádzajú.

     Jedným z kľúčových období mladého človeka je prechod na strednú školu. Zmena školy, prostredia, noví spolužiaci, učitelia, zvýšenie študijných nárokov, zmena učebných postupov, zmena životného štýlu, zvýšená únava, dospievanie, zmeny nálad... Zo psychologického hľadiska adaptácia na podmienky strednej školy predstavuje 2. stupeň záťaže, t.j. zvýšenú záťaž. Pripravenosť a predpoklady študenta na úspešnú adaptáciu sú individuálne. Nesmieme zabudnúť ani na dištančné vzdelávanie, ktoré prebiehalo podstatne dlhú dobu a významným spôsobom ovplyvnilo osobnosť každého žiaka. Strata motivácie, študijných návykov, uzavretosť do online priestoru, precitlivenosť či neschopnosť zvládať záťaž sú iba časťou toho, čo si nemožno nevšimnúť pri práci so súčasnou mladou generáciou.

     Nielen vplyvom tejto situácie sa častejšie môžu prejavovať problémy v adaptácii na školu. Môžu sa objaviť výchovné a vzdelávacie problémy, pokles úspešnosti, zmeny postojov či motivácie, frustrácia, nepokoj, podráždenosť... Prípadne aj patologické formy, ako sú poruchy správania, úzkostné, neurotické stavy... Na ich prekonanie je vhodné poradiť sa s odborníkom, hľadať a odstrániť príčinu problému.

     V snahe pomôcť našim prvákom zvládnuť nástup na strednú školu čo najlepšie sme pre nich pripravili Adaptačný program. V týždni od 6. do 10.septembra 2021 sa školská psychologička a sociálny pedagóg venovali všetkým žiakom prvého ročníka, aby im pomohli spoznať nových spolužiakov, podporiť vznik súdržného kolektívu a vytvoriť v škole prostredie pre ich emocionálnu a sociálnu pohodu. Nielen úsmevy na tvárach našich prvákov, ale aj pohoda a tvorivá atmosféra, ktorá v triedach panovala, hovorili za všetko. Napokon, dôkazom sú aj slová žiačky Mimy Mečárovej z 1.C, ktorá Adaptačný program zhrnula takto:

     „Pani psychologička, organizátorka Adaptačných dní ma poprosila, aby som ich zhrnula v mene nás, prvákov. Čo ale napísať? Ako prvý ročník, ktorý niečo takéto mal, sme asi dopadli celkom úspešne - aspoň myslím, pretože to je vidieť na triede, kde chodím.

     Aktivity aj spôsob realizácie boli super. Boli sme nielen v triede, ale aj v parku (takže bol môj krokomer konečne spokojný) a pritom sme sa dobre zabavili.
     Prístup pani psychologičky aj ostatných, ktorí sa na tom podieľali (tým myslím triednych učiteľov, sociálneho pedagóga a pod.), bol fantastický. Boli k nám milí, dalo sa s nimi zasmiať, poradili nám (hlavne na ihrisku, keď sme sa komicky snažili nájsť skryté prívesky smajlíkov), a čo bolo najhlavnejšie, dokázali nás niečo naučiť.
     Ako kolektív nám dali šancu lepšie sa spoznať, určiť si „pravidlá triedy" a nájsť spoločnú reč, za čo im patrí veľké ĎAKUJEME.
     A čo na to hovoria spolužiaci?
     ,,Bolo to super!"

     ,,Veľmi inšpiratívne, mali sme šancu viacej sa spoznať."
     ,,Parádny deň."

     ,,Skvelý program."
     Všetci veríme, že takýchto akcií zažijeme ešte veľa. Už teraz sa tešíme.“

      

     Prvákom, ale aj ostatným žiakom prajeme, aby škola bola pre nich miestom, kde získajú nielen vzdelanie, ale aj veľa príjemných zážitkov a dobrých kamarátov.

      

                                     PaedDr. Natália Peciarová

                                     (školská psychologička)

      

      

      

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.