Maturita 2020

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch:

 

17. marec 2020 - slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2020 -  anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

19. marec 2020 - matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nájdete v dokumente Maturita 2020 – Základné informácie.

 

Zakladne_informacie_MS_2020.pdf

Informacie_o_maturite_pre_rodicov_a_ziakov_2020.pdf

Specifikacia_testu_z_VUJ_MS_2020.pdf

Specifikacia_testu_z_CUJ_B2_MS_2020.pdf

Specifikacia_testu_z_MAT_MS_2020.pdf

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626