Ukážka testov prijímacieho konania

 

Uchádzačom o štúdium  v 4  - a 8- ročnom  gymnáziu ponúkame možnosť vyskúšať si vlaňajšie testy  zo SJL a MAT. Testy vychádzajú zo ŠVP - ISCED 1 a ISCED 2  - obsahový a výkonový štandard. Pri príprave sa sústreďte na tieto dokumenty. Súčasťou prijímacej skúšky zo SJL je aj diktát. 

Prij._skusky_SJL_MAT_rok_2017_-_gymnazium_4-rocne.pdf

Prij._skusky_SJL_MAT_rok_2017__gymnazium_8-rocne.pdf

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626