•  

    Krúžková činnosť v školskom roku 2020/2021 

    Deň

    Por.č.

    Názov krúžku

    Vedúci krúžku

    Čas

     

    Miesto

     

    PO

    1.

    Umelecký krúžok

    Mgr. Z. Martišková

    14.30 - 16.30

    IV. D

    2.

    Publicistický krúžok

    Mgr. M. Marková

    14.30 - 16.30

    Miestnosť redakcie

    3.

    Začíname s francúzštinou

    (I. OG-IV.OG)

    Mgr. Ing. J. Jankechová

    13.40 – 15.10

    OU CUJ I

    4.

    Futbalový

    Mgr. M. Pavlík

    14.30 - 16.30

    Školský dvor

    5.

    Nohejbalový

    PaedDr. P. Mada

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

    UT

    6.

    Chemický krúžok

    Mgr. K. Dřízhalová

    14.30 - 16.30

    OU CHE

    7.

    Volejbalový krúžok

    Mgr. K. Bakičová

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

    8.

    Stolnotenisový krúžok

    Mgr. V. Peterka

    14.30 - 16.30

    Malá telocvičňa

    ST

    9.

    Ruský jazyk pre začiatočníkov

    Mgr. M. Pavlíková

    14.30 – 16.00

    IV. OG

    10.

    KIN-BALL

    Mgr. I. Rybanský

    14.45 - 16.45

    Veľká telocvičňa

    ŠT

    11.

    Literárno-jazykový krúžok

    Mgr. Z. Bujnová

    14.30 – 16.00

    VI. OG

    12.

    Basketbalový

    Mgr. M. Pavlíková

    14.30 - 16.30

    Veľká telocvičňa

    PI

    13.

    Bridž

    Mgr. I. Trepáč

    14.30 - 16.30

    OU FYZ

     

     

    Doplnkové vzdelávanie v školskom roku 2020/2021

     

    Názov vzdelávania

    Vyučujúci

    Čas

     

    Miesto

     

    PO

    Matematický krúžok pre 1. ročník

    Mgr. M. Zelenková

    14.30 - 15.15

    III.D

    UT

    Matematický krúžok pre 1. ročník

    Mgr. M. Zelenková

    14.30 – 15.15

    I.A

    Krúžok šikovných rúk pre I. OG

    Mgr. D. Poláková

    13.20 - 14.05

    I. OG

    Digitalizácia materiálov pre web stránku

    (3. a 4. ročník, VII. a VIII. OG)

    Mgr. N. Žikavský

    14.30 - 15.15

    OU INF

    ST

    Matematický krúžok pre I. OG

    Mgr. M. Zelenková

    13.20 - 14.05

    I.OG

    ŠT

    Krúžok šikovných rúk pre I. OG

    Mgr. D. Poláková

    13.20 - 14.05

    I. OG

    Matematický krúžok pre 1. ročník

    Mgr. M. Zelenková

    14.30 - 15.15

    III.D

    Word + Excel, digitalizácia materiálov

    (1. a 2. ročník, V. a VI. OG)

    Mgr. N. Žikavský

    14.30 - 15.15

    OU INF

     

     

    Posledná úprava 09. 09. 2020

     

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.