Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v školskom roku 2019/20 v rámci vzdelávacích poukazov – od  septembra 2019

 

Deň

Por.

č.

 

Krúžok

 

Vedúci krúžku

 

Miesto

 

Čas

 

 

 

 

PO

 

1.

Publicistický krúžok

Mgr.M.Marková

školská knižnica

14.15– 16.15

2.

Umelecký krúžok

Mgr. Z. Martišková

trieda III.OG

14.15 -16.15

  3. Volejbalový Mgr. K. Bakičová veľká telocvičňa 14.30-16.30

UT

 

4.

KIN - BALL

Mgr. I. Rybanský

veľká telocvičňa

14.30-16.30

5.

Deskriptívna geometria 

RNDr. J. Trepáčová

trieda IV. C,D

14.15 -16.15

6. Chemický krúžok Mgr. K. Dřízhalová OU CHE 14.15 -16.15

7.

Krúžok informatiky I.

Ing. I. Valachová

Mgr. A. Rybnikárová

OU INF

14.15 -16.15

ST

 

8.

Volejbalový

Mgr. K. Bakičová

veľká telocvičňa

14.30-16.30

9. Stolnotenisový krúžok Mgr. V. Peterka malá telocvičňa 14.15 -16.15
10. Anglický klub 2 (3. a 4. r. 4-roč.gym) Mgr. K. Svoradová OU CUJ 1 14.30-16.30
11. Chemický krúžok Mgr. K. Dřízhalová OU CHE 14.15 -16.15

12.

Ruský jazyk pre začiatočníkov

Mgr.M.Pavlíková

trieda II.A

14.15 -16.15

 

 

 

ŠT

 

13.

Basketbalový krúžok

Mgr. M. Pavlíková

veľká telocvičňa

14.15 -16.15

14.

Anglický klub 2 (1. a 2. r. 4-roč.gym)

Mgr. A. Deviatková

OU CUJ 1

14.30 -16.30

 

PI

 

15.

Bridž

Mgr. I. Trepáč

Fyz. lab.

14.15 -16.15

             

Posledná úprava 2. 10. 2019

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626