Vážení rodičia,

dovoľte nám poďakovať za Vaše rozhodnutie poukázať 2% zaplatenej dane za kalendárny rok 2017 Rodičovskému združeniu pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O použití týchto prostriedkov rozhoduje rodičovské združenie a použilo ich výlučne pre podporu výučby alebo mimoškolských aktivít našich študentov. Oslovujeme Vás aj tento rok so žiadosťou o zváženie Vášho rozhodnutia o poukázaní podielu 2% - zaplatenej dane z príjmov za rok 2018. V prípade, že ste sa tak rozhodli, pripravili sme pre Vás potrebné informácie a predtlače potrebných formulárov, ktoré môžete získať na internetovej stránke www.gymtop.edupage.sk alebo si ich môže Váš syn/ dcéra vyžiadať u triedneho učiteľa. Za Vašu ochotu finančne podporiť školu Vám vopred ďakujeme.

V Topoľčanoch 06. 03. 2019  Mgr. Martina Hostačná Szabová – predsed. RZ pri G v TO;
 

Identifikačné údaje RZ:

Názov: SRRZ -RZ pri Gymnáziu

Adresa: Ul. 17. novembra 1180/16, 95501 Topoľčany

IČO: 173196170194

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5309000000000038526964 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

 

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z prímov  v znení neskorších predpisov  Vyhlasenie-2019-DP-2018.pdf

  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Potvrdenie_2019-DP-2018.pdf

     
 Za  ústretový prístup Vám Gymnázium v Topoľčanoch a Rodičovské združenie pri   Gymnáziu v Topoľčanoch vopred ďakujú.
 
 Mgr. Martina Hostačná Szabová predsedníčka Rodičovského združenia pri Gymnáziu v Topoľčanoch

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747