Meno, priezvisko, titul

 Aprobácia

 Funkcia

 Kontakt

 Martina Mazáňová,   PaedDr. PhD.

 CHE - BIO

riaditeľka školy

 038 53 264 47

 martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

 

 Katarína Shánělová,  Ing.

 ETV - STR

 zástupkyňa riaditeľky  školy;

 štatutárna zástupkyňa riaditeľky  školy;

 výchovná poradkyňa

 038 53 247 47

 katarina.shanelova@gymnaziumtopolcany.sk

 

 

 

 Ľubica Candráková,  Mgr.

 ANJ - DEJ

 zástupkyňa riaditeľky  školy

 038 53 247 47

 lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

 

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626