Školský vzdelávací program

 

Inovovaný školský vzdelávací program pre gymnázium so 4-ročnou a 8-ročnou dĺžkou štúdia

Gymnázia, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany ( pdf )

Platnosť dokumentu od 01. 09. 2015

 

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdiapdf )

 

Školský vzdelávací program pre gymnázium so 4-ročnou dĺžkou štúdia a pre 2.stupeň gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdiapdf )

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626