•  Pedagogickí  zamestnanci školský rok 2020/21

    Meno, priezvisko, itul

    Aprobácia

    Triedny učiteľ

    Kontakt

    Katarína Adamíková, Mgr ANJ -NEJ V.OG katarina.adamikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Bakičová, Mgr.

    TSV - GEG

    VIII.OG

    katarina.bakicova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Bartošová, RNDr.

    CHE  - BIO

     

    alena.bartosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Bebjaková, PaedDr.

    MAT  -  INF - ZT

    II.A

    lubica.bebjakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Bujnová, Mgr.

    SJL - VYV

    IV.A

    zuzana.bujnova@gymnaziumtopolcany.sk

    Ľubica Candráková, Mgr.

    ANJ - DEJ

     

    lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

    Helena Činčurová,Mgr

    SJL  -  NEJ

     

    helena.cincurova@gymnaziumtopolcany.sk

    Anna Deviatková, Mgr.

    RUJ  -  GEG - ANJ

    I.D

    anna.deviatkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína  Dřízhalová, Mgr.

    CHE

     

    katarina.drizhalova@gymnaziumtopolcany.sk

    Andrea Gajdošová, Mgr.

    BIO  - NAB  - ETV

    III.OG

    andrea.gajdosova@gymnaziumtopolcany.sk

    Janka Geršiová, PaedDr.

    BIO - TSV

    II.C

    janka.gersiova@gymnaziumtopolcany.sk

    Andrea Haninová, Mgr.

    ANJ

     

    andrea.haninova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Harwood, Ing.

    ANJ - EKN

     

    miriam.harwood@gymnaziumtopolcany.sk

    Jana Jankechová, Ing. Mgr. EKN -  FRJ - NAB   jana.jankechova@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Jurčová, PhDr.

    ANJ

    IV.OG

    eva.jurcova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Kišac, Mgr.

    NAB - GEG - DEJ

    II.D

    marian.kisac@gymnaziumtopolcany.sk

    Nora  Kleinová, Mgr.

    ANJ - NEJ

    I.C

    nora.kleinova@gymnaziumtopolcany.sk

    Helena Kopecká, Mgr.

    DEJ - OBN

     

    helena.kopecka@gymnaziumtopolcany.sk

    Milan Krajčík, RNDr.

    GEG - OBN

    VII.OG

    milan.krajcik@gymnaziumtopolcany.sk

    Soňa Krajčíková, Mgr.

    MAT - GEG

    IV.B

    sona.krajcikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Rudolf Krošlák, Mgr.

    MAT -  INF - FYZ

    III. A

    rudolf.kroslak@gymnaziumtopolcany.sk

    Eva Kúdelová, Mgr.

    MAT  -  BIO

    VI.OG

    eva.kudelova@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Mada, PaedDr.

    TSV

    III.B

    peter.mada@gymnaziumtopolcany.sk

    Bohuslava Margova, Mgr.  

    DEJ - OBN

    IV.C

    bohuslava.margova@gymnaziumtopolcany.sk

    Miriam Marková, Mgr.

    SJL - HUV

    I.B

    miriam.markova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Martišková, Mgr.

    SJL - VYV

    IV.D

    zuzana.martiskova@gymnaziumtopolcany.sk

    Martina Mazáňová, PaedDr. PhD..  CHE  - BIO   martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marta Milatová, Mgr.

    SJL - HUV

    I.A

    marta.milatova@gymnaziumtopolcany.sk

    Marián Pavlík, Mgr.

    TSV - GEG

     

    marian.pavlik@gymnaziumtopolcany.sk

    Miroslava Pavlíková, Mgr.

    TSV - RUJ

     

    miroslava.pavlikova@gymnaziumtopolcany.sk

    Vladimír Peterka, Mgr.

    TSV - GEG

     

    vladimir.peterka@gymnaziumtopolcany.sk

    Igor Rybanský, Mgr.

    TSV - BV

     

    igor.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Peter Rybanský, Mgr.

    MAT - FYZ

     

    peter.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

    Alžbeta Rybnikárová, Mgr.

    PSY  - BIO - INF

    II.OG

    alzbeta.rybnikarova@gymnaziumtopolcany.sk

    Lucia Slivková, Mgr.

    DEJ - NEJ

    II.B

    lucia.slivkova@gymnaziumtopolcany.sk

    Katarína Svoradová, Mgr.

    ANJ

    I.OG

    katarina.svoradova@gymnaziumtopolcany.sk

    Alena Szabová, RNDr.

    MAT - BIO

     

    alena.szabova@gymnaziumtopolcany.sk

    Igor Trepáč, Mgr.

    MAT - FYZ

     

    igor.trepac@gymnaziumtopolcany.sk

    Jarmila Trepáčová, RNDr.

    MAT - DEG

     

    jarmila.trepacova@gymnaziumtopolcany.sk

    Hana Urminská, Mgr.

    ANJ - RUJ

    III.C

    hana.urminska@gymnaziumtopolcany.sk

    Ida Valachová, Ing.

    INF

    III.D

    ida.valachova@gymnaziumtopolcany.sk

    Zuzana Vilinová, Mgr.

    SJL - OBN

     

    zuzana.vilinova@gymnaziumtopolcany.sk

    Edita Voigtová, Mgr.

    SJL  -  NEJ - DEJ

     

    edita.voigtova@gymnaziumtopolcany.sk

    Dominika Poláková, Mgr.

    PED - VYCH

    pedagogický asistent

    dominika.polakova@gymnaziumtopolcany.sk
    Miriam Zelenková, Mgr.

    MAT - BIO 

    pedagogický asistent

    miriam.zelenkova@gymnaziumtopolcany.sk
    Norbert Žikavský, Mgr.

    GEG - ETV 

    pedagogický asistent norbert.zikavsky@gymnaziumtopolcany.sk
    Eva Melich, Mgr.   školská psychologička eva.melich@gymnaziumtopolcany.sk
    Juraj Herda, Mgr.   sociálny pedagóg juraj.herda@gymnaziumtopolcany.sk

     

    Technicko-hospodárski  zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci

    Meno, priezvisko

    Pracovné zaradenie

    Terézia Porubská

    hospodárka školy

    Miroslava  Bratráneková

    sekretárka, účtovníčka

    Viera Ondrejková

    personalistka, mzdová pracovníčka

    Igor Halmo

    technik

    Zlatica Kmotorková

    vrátnička

    Daniela Krošláková

    prevádzková pracovníčka

    Andrea Lovasová

    prevádzková pracovníčka

    Igor Janček

    školník

    Viera Klačanská

    prevádzková pracovníčka

    Henrieta Zitová

    prevádzková pracovníčka

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.