Pedagogickí  zamestnanci školský rok 2019/20

Meno, priezvisko, itul

Aprobácia

Triedny učiteľ

Kontakt

Katarína Adamíková, Mgr ANJ -NEJ IV.OG katarina.adamikova@gymnaziumtopolcany.sk

Katarína Bakičová, Mgr.

TSV - GEG

VII.OG

katarina.bakicova@gymnaziumtopolcany.sk

Alena Bartošová, RNDr.

CHE  - BIO

IV.C

alena.bartosova@gymnaziumtopolcany.sk

Ľubica Bebjaková, PaedDr.

MAT  -  INF - ZT

I.A

lubica.bebjakova@gymnaziumtopolcany.sk

Zuzana Bujnová, Mgr.

SJL - VYV

III.A

zuzana.bujnova@gymnaziumtopolcany.sk

Ľubica Candráková, Mgr.

ANJ - DEJ

 

lubica.candrakova@gymnaziumtopolcany.sk

Helena Činčurová,Mgr

SJL  -  NEJ

 

helena.cincurova@gymnaziumtopolcany.sk

Anna Deviatková, Mgr.

RUJ  -  GEG - ANJ

 

anna.deviatkova@gymnaziumtopolcany.sk

Katarína  Dřízhalová, Mgr.

CHE

 

katarina.drizhalova@gymnaziumtopolcany.sk

Andrea Gajdošová, Mgr.

BIO  - NAB  - ETV

II.OG

andrea.gajdosova@gymnaziumtopolcany.sk

Janka Geršiová, PaedDr.

BIO - TSV

I.C

janka.gersiova@gymnaziumtopolcany.sk

Andrea Haninová, Mgr.

ANJ

VIII.OG

andrea.haninova@gymnaziumtopolcany.sk

Miriam Harwood, Ing.

ANJ - EKN

IV.A

miriam.harwood@gymnaziumtopolcany.sk

Jana Jankechová, Ing. Mgr. EKN -  FRJ - NAB   jana.jankechova@gymnaziumtopolcany.sk

Eva Jurčová, PhDr.

ANJ

III.OG

eva.jurcova@gymnaziumtopolcany.sk

Marián Kišac, Mgr.

NAB - GEG - DEJ

I.D

marian.kisac@gymnaziumtopolcany.sk

Nora  Kleinová, Mgr.

ANJ - NEJ

 

nora.kleinova@gymnaziumtopolcany.sk

Helena Kopecká, Mgr.

DEJ - OBN

 

helena.kopecka@gymnaziumtopolcany.sk

Milan Krajčík, RNDr.

GEG - OBN

VI.OG

milan.krajcik@gymnaziumtopolcany.sk

Soňa Krajčíková, Mgr.

MAT - GEG

III.B

sona.krajcikova@gymnaziumtopolcany.sk

Rudolf Krošlák, Mgr.

MAT -  INF - FYZ

II. A

rudolf.kroslak@gymnaziumtopolcany.sk

Eva Kúdelová, Mgr.

MAT  -  BIO

V.OG

eva.kudelova@gymnaziumtopolcany.sk

Peter Mada, PaedDr.

TSV

II.B

peter.mada@gymnaziumtopolcany.sk

Bohuslava Margova, Mgr.  

DEJ - OBN

III.C

bohuslava.margova@gymnaziumtopolcany.sk

Miriam Marková, Mgr.

SJL - HUV

 

miriam.markova@gymnaziumtopolcany.sk

Zuzana Martišková, Mgr.

SJL - VYV

III.D

zuzana.martiskova@gymnaziumtopolcany.sk

Martina Mazáňová, PaedDr. PhD..  CHE  - BIO   martina.mazanova@gymnaziumtopolcany.sk

Marta Milatová, Mgr.

SJL - HUV

 

marta.milatova@gymnaziumtopolcany.sk

Marián Pavlík, Mgr.

TSV - GEG

 

marian.pavlik@gymnaziumtopolcany.sk

Miroslava Pavlíková, Mgr.

TSV - RUJ

IV.B

miroslava.pavlikova@gymnaziumtopolcany.sk

Vladimír Peterka, Mgr.

TSV - GEG

 

vladimir.peterka@gymnaziumtopolcany.sk

Igor Rybanský, Mgr.

TSV - BV

 

igor.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

Peter Rybanský, Mgr.

MAT - FYZ

 

peter.rybansky@gymnaziumtopolcany.sk

Alžbeta Rybnikárová, Mgr.

PSY  - BIO - INF

I.OG

alzbeta.rybnikarova@gymnaziumtopolcany.sk

Katarína Shánělová, Ing.

ETV - STR

 

katarina.shanelova@gymnaziumtopolcany.sk

Lucia Slivková, Mgr.

DEJ - NEJ

I.B

lucia.slivkova@gymnaziumtopolcany.sk

Katarína Svoradová, Mgr.

ANJ

 

katarina.svoradova@gymnaziumtopolcany.sk

Alena Szabová, RNDr.

MAT - BIO

 

alena.szabova@gymnaziumtopolcany.sk

Igor Trepáč, Mgr.

MAT - FYZ

 

igor.trepac@gymnaziumtopolcany.sk

Jarmila Trepáčová, RNDr.

MAT - DEG

 

jarmila.trepacova@gymnaziumtopolcany.sk

Hana Urminská, Mgr.

ANJ - RUJ

II.C

hana.urminska@gymnaziumtopolcany.sk

Ida Valachová, Ing.

INF

II.D

ida.valachova@gymnaziumtopolcany.sk

Zuzana Vilinová, Mgr.

SJL - OBN

 

zuzana.vilinova@gymnaziumtopolcany.sk

Edita Voigtová, Mgr.

SJL  -  NEJ - DEJ

IV.D

edita.voigtova@gymnaziumtopolcany.sk

 

Technicko-hospodárski  zamestnanci a prevádzkoví zamestnanci

Meno, priezvisko

Pracovné zaradenie

Terézia Porubská

hospodárka školy

Miroslava  Bratráneková

sekretárka, účtovníčka

Viera Ondrejková

personalistka, mzdová pracovníčka

Igor Halmo

technik

Zlatica Kmotorková

vrátnička

Daniela Krošláková

prevádzková pracovníčka

Andrea Lovasová

prevádzková pracovníčka

Ľubomír Stipovič

školník

Viera Klačanská

prevádzková pracovníčka

Henrieta Zitová

prevádzková pracovníčka

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626