Samosprávne orgány

Rada školy

Členovia rady školy v školskom roku 2018/2019:

 

a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

       1. Katarína Bakičová, Mgr. - predsedníčka rady školy

       2. Marián Pavlík, Mgr.

 b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

       3. Miroslava Bratráneková

 c/  zvolení zástupcovia rodičov:

       4. Adriána Šűdiová, Mgr.

       5. Renáta Lukáčová

       6. Richterová Eva, Ing.                        

 d/ zvolený zástupca žiakov:

       7. Lucia Rzepecká

e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

        8. Janka Krahulíková, Mgr.

        9. Peter Baláž, Ing.

        10. Juraj Soboňa, Ing.

        11. Michal Čelechovský, Ing. 


      

 

 

Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

 

Tel. číslo:     038/ 53 247 47  Mgr. Katarína Bakičová – predsedníčka rady školy

E- mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

Aktualizované  23. 05. 2019

 

Členovia rady školy v školskom roku 2017/2018:

a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

       1. Mgr. Katarína Bakičová

       2. Mgr. Marián Pavlík

 b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

       1. Miroslava Bratráneková  

 c/  zvolení zástupcovia rodičov:

      1. Ing. Štefan Bencko

       2. Renáta Lukáčová

       3. PaedDr.  Monika Barátová                        

 d/ zvolený zástupca žiakov:

       1. Mária Smatanová

 e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

       1. Ing. Peter Baláž

       2. PaedDr. Pavol Goga

       3. Ing. Juraj Soboňa

       4. Ing. Michal Čelechovský

 

Členovia rady školy v školskom roku 2016/2017:

a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

       1. Mgr. Katarína Bakičová

       2. Mgr. Marián Pavlík

 b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

       1. Miroslava Bratráneková  

 c/  zvolení zástupcovia rodičov:

      1. Ing. Štefan Bencko

       2. Renáta Lukáčová

       3. PaedDr.  Monika Barátová                        

 d/ zvolený zástupca žiakov:

       1. Natália Oravcová

 e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

       1. Ing. Peter Baláž

       2. PaedDr. Pavol Goga

       3. Ing. Juraj Soboňa

       4. Ing. Karol Zaťko

 

Členovia rady školy v školskom roku 2015/2016:

a/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:                        

       1. Mgr. Katarína Bakičová

       2. Mgr. Marián Pavlík

 b/ zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

       1. Miroslava Bratráneková  

 c/  zvolení zástupcovia rodičov:

      1. Ing. Štefan Bencko

       2. Renáta Lukáčová

       3. PaedDr.  Monika Barátová                        

 d/ zvolený zástupca žiakov:

       1. Natália Oravcová

 e/ delegovaní zástupcovia zriaďovateľa -  Nitrianskeho samosprávneho kraja:           

       1. Ing. Peter Baláž

       2. PaedDr. Pavol Goga

       3. Ing. Juraj Soboňa

       4. Ing. Karol Zaťko

 

 Kontakt na členov Rady školy pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany:

 Tel. číslo:     038/ 53 247 47  - Mgr. K. Bakičová

 E- mail:       sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626