Správa o výsledkoch

 

Školský rok 2018/2019

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019  (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Výchovno-vzdelávacie výsledky za 2. polrok šk. roka 2018/19 (pdf)

Učebné plány (pdf) 

Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 2018/19 (pdf) 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (pdf) 

Zapojenie žiakov  a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

 

Školský rok 2017/2018

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018  (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti, stanovisko rady školy  (pdf) 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

Prehľad prospechu, dochádzky a správania  (pdf)

Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf

Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf) 

Správa o hospodárení za rok 2017 (pdf)

Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)

 

Školský rok 2016/2017

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017  (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

 

Prílohy:

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

Prehľad prospechu, dochádzky a správania 1.polrok  (pdf), 2.polrok  (pdf)

Údaje o aktivitách a prezentácii školy  (pdf)  

Umiestnenei absolventov VIII.OG a IV. ročníka (pdf)

Učebné plány  (pdf)

Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
 

 

Školský rok 2015/2016

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
 

Školský rok 2014/2015

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015 (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

Zoznam učiteľov, ich aprobácia (pdf)
 
 

Školský rok 2013/2014

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014 (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Prehľad prospechu (pdf), dochádzky a správania (pdf)

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)
 
 

Školský rok 2012/2013

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 (pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  (pdf)

Prílohy:

Prehľad prospechu, dochádzky a správania (pdf)

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

 

 

Školský rok 2011/2012

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   (pdf)

Stanovisko zriad'ovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012 (pdf )
 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach (pdf)

 

Školský rok 2010/2011

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

 

Školský rok 2009/2010

Stanovisko zriaďovateľa k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010 ( pdf )

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ( pdf )

Prílohy:

Prehľad prospechu, dochádzky a správania ( pdf )

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádacha a súťažiach ( pdf )

 

Školský rok 2008/2009

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (  pdf )

 

 

 

 

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626