Informácie o lyžiarskom kurze v školskom roku 2019/2020

 

I. termín konania kurzu:  3.2.2020 – 7.2.2020

 

II. termín konania kurzu:  10.2.2020 – 14.2.2020

 

Účastníci kurzu : žiaci 1. ročníka štvorročného gymnázia + žiaci 3. a 5. ročníka osemročného gymnázia

 

Miesto konania kurzu: lyžiarske stredisko Donovaly – Záhradište, Nová Hoľa

 

 

Kurz so štátnou dotáciou.

Kontakt

  • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
    Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
  • (+421) 385324747, 0911 195 626