• Jarné prázdniny

  Termín jarných prázdninn - od 17. februára 2020 (pondelok) do 21. februára 2020 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 24. februára 2020 (pondelok).

 • Kritériá prijímacieho konania

  Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 7902J so štvorročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2020/2021

  Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_4-rocne.pdf

   

  Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia 7902J s osemročnou dĺžkou štúdia pre školský rok 2020/2021

  Kriteria_prijimacieho_konania_gymnazium_8-rocne.pdf

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Milí žiaci,

  stalo sa už tradíciou, že naša škola každoročne navštevuje divadelné predstavenia v anglickom jazyku v divadle Wüstenrot v Bratislave.

  Tento rok nie je výnimkou. Dňa 2.4.2020 o 12.00 navštívime predstavenie Frankestein. Cena lístka - 7€. Doprava/autobus - 10€.

  Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr.Urminskej a Mgr.Deviatkovej.

  FRANKENSTEIN-flyer-Slovakia.pdf​​​​​​​

 • Žiaci I.OG, II.OG, III.OG a IV.OG!

  Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

  (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

   s témou – šikanovanie –   na triednických hodinách – harmonogram)

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

 • Žiaci VI.OG a 2. ročníka!

  Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

  (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti

   s témou – voľba povolania verzus životná cesta –   na triednických hodinách – harmonogram)

   

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

 • Žiaci VII.OG a 3. ročníka!

  Sledujte  sekciu Výchovné poradenstvo/Oznamy

  (Aktuálne  prednášky spojené s besedami v súvislosti  s témou - obchodovanie s ľuďmi

  –   na triednických hodinách - harmonogram )

   

  Ing. K. Shánělová, vých. poradkyňa

 • Vianočné prianie

  Nech je váš svet naplnený dobrom a láskou nielen počas sviatkov, ale aj počas nového roka 2020.

  Šťastné a spokojné prežitie vianočných sviatkov želám všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom našej školy.

  PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

  riaditeľka školy

 • Vianočné prázdniny

  Termín vianočných prázdnin - od 23. decembra 2019 (pondelok) do 7. januára 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda).

 • Oblečenie s logom - ponuka

  Milí gymnazisti,

  naša škola ponúka možnosť objednať a zakúpiť si oblečenie s logom gymnázia v rôznych farbách a veľkostiach.

  Premýšľate? Váhate?

  Poďte do toho! Tričkom či mikinou s logom školy vyjadríte nielen svoju príslušnosť k našej vzdelávacej inštitúcii, ale budete rozpoznateľní na rôznych akciách organizovaných školou (športové podujatia, súťaže, odborné exkurzie a triedne výlety, DOD a pod.)

  Záujem o niektoré z tričiek či mikinu oznámte svojmu triednemu učiteľovi/učiteľke.

   

   

  tričko s krátkym rukávom              predbežná cena  9€

  tričko s dlhým rukávom                 predbežná cena 16€

  mikina s kapucňou                        predbežná cena 21€

  Oblecenie_s_logom_-_ponuka.pdf

   

  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

 • Lyžiarsky kurz - oznam

  Záujemcovia (žiaci I. roč., III.OG a V.OG) o lyžiarsky kurz v školskom roku 2019/20 sa môžu prihlásiť u vyučujúcich telesnej a športovej výchovy do 20.12.2019. Zároveň je potrebné k tomuto dátumu uhradiť 35€.

  PK TSV

 • Informačné popoludnie

  Informačné popoludnie bude stredu 11. decembra 2019 od  14.45 hod. do 16.15 hod. 

 • Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium

  Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium

  Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

  si Vás dovoľuje pozvať dňa 27. 11. 2019 (streda) na

  Deň otvorených dverí a Žiacke vedecké sympózium.

  Srdečne Vás pozývame na podujatie, na ktorom si budete môcť prezrieť priestory školy a zúčastniť sa zaujímavých aktivít v odborných a prezentačných miestnostiach. Od pedagógov a žiakov sa dozviete informácie o možnostiach štúdia a aktivitách, ktoré naša škola ponúka na podporu tvorivosti žiakov a ich sebarealizáciu v čase mimo vyučovania.

  Žiacke vedecké sympózium ponúkne súťažnú prehliadku vedeckých prác žiakov základných škôl a gymnázia v štyroch kategóriách: matematika – informatika, chémia – fyzika, biológia – geografia, história – spoločenské vedy. Podujatie sme pripravili v spolupráci s mestom Topoľčany a základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

  Pozvánka s časovým harmonogramom (pdf) 

  Plagát (pdf) 

 • Imatrikulácia

  Dňa 13. novembra 2019 sa uskutoční imatrikulácia žiakov 1. ročníka a I.OG triedy. Vyučovanie končí o 11.30 hod.

 • Úspechy žiakov

  V utorok 29. októbra 2019 sa na ZŠ Škultétyho uskutočnili Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. V kategórii žiakov  SŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Lukáš Varga z 3.D, druhý skončil Martin Žiak z 1.B a na treťom mieste sa umiestnil Ján Kobida zo 4.D.

  Majsterkou  okresu žiačok SŠ sa  stala Diana Jakubíková z 3.D

  V kategórii žiakov  ZŠ sa  majstrom okresu Topoľčany stal Patrik Verbytskiy zo IV.OG.

  Všetci menovaní si vybojovali aj  postup do krajského kola.

  Mgr. Igor Trepáč

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V mesiaci november sa v našom gymnáziu uskutoční školské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.  

  Olympiáda je určená pre talentovaných žiakov a predstavuje jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Je organizovaná každoročne ako postupová súťaž.  

  Jej cieľom je:

  – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku

  – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť

  – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov

  – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov

   

  kat.1A a 1B ( I.-II.OG / III.-IV.OG) 

  - písomné kolo 5.11.2019 (utorok) o 12.30 v CUJ 1 

  - ústne kolo po dohode so žiakmi

   

  kat.2A ( 1.a 2. roč./ V.- VI.OG)

  - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 14.15 v CUJ 2 

  - ústne kolo 15.11. (piatok) o 13.30 v CUJ 2

   

  kat.2B ( 3.a 4. roč. / VII.-VIII.OG)

  - písomné kolo 11.11. (pondelok) o 13.30 v II.B 

  - ústne kolo 18.11. (pondelok) o 13.30 v CUJ 1

   

  kat. 2C2 (anglofónni žiaci)

  - písomné kolo 7.11. (štvrtok) o 13.20 v CUJ 1

  - ústne kolo po dohode so žiakmi

 • Prednáška v rámci projektu – Propagácia na SŠ

  K. Brezinová, absolventka 4. ročníka Farmaceutickej fakulty UK v Hradci Králové (absolventka nášho gymnázia), bude na CVB – 4. ročník – 15. 11. 2019 (piatok) o 7,50 hod. hovoriť o štúdiu na fakulte, mimoškolských aktivitách a možnosti vycestovať v rámci projektu Erasmus+.

  Ing. K. Sháňelová, výchovná poradkyňa

 • Informatická súťaž iBOBOR

  Aj v tomto školskom roku sa niektorí naši žiaci zapoja do informatickej súťaže iBOBOR.

  Súťaž bude prebiehať od 11. do 14. novembra 2019:

  • pondelok 11. novembra od 9:30 do 13:30 Kadeti (III.OG a IV.OG),
  • utorok 12. novembra od 9:30 do 13:30 Seniori (3. a 4. ročník, VII.OG a VIII.OG),
  • streda 13. novembra od 9:30 do 13:30 Benjamín (I.OG a II.OG),.
  • štrvtok 14. novembra od 9:30 do 13:30 Juniori (1. a 2. ročník, V.OG a VI.OG).

  Časový harmonogram nájdu zapojení žiaci na dverách odbornej učebne informatiky, vo vitrínke informatiky na 2. poschodí a na vrátnici. Prosíme o jeho dodržanie. Prajeme veľa úspechov.

  PaedDr. Ľubica Bebjaková, koordinátorka súťaže

 • Rodičovské združenie

  Triedne schôdzky pre 2. - 4. ročník a II.OG – VIII.OG Rodičovského združenia pri Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany  sa uskutočnia v pondelok 4. novembra 2019 o 16.00 hod. 

  PaedDr. Martina Mazáňová PhD., riaditeľka školy

 • Úspechy žiakov

  Úspechy žiakov

  Dňa 24. októbra 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo súťaže MLADÝ MODERÁTOR. Patrik Šantora (IV.A) získal v kategórii  18 - 25-ročných I. miestoFilip Gono (II.D) v kategórii 15 - 18-ročných III. miesto.

  Gratulujeme!

 • ŠACH - OZNAM

  V utorok 29. októbra 2019 sa uskutočnia Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu.

  Súťažné kategórie:

  • žiaci ZŠ + 1.- 4. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2004 a mladší
  • žiaci SŠ + 5.- 8. ročník osemročného gymnázia z okresu Topoľčany - s dátumom narodenia 1.1.2000 - 31.12.2005

  Štartovné: 2 €

  Miesto: ZŠ Škultétyho, Topoľčany

  Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Mgr. Igora Trepáča do stredy 23.10.2019.

Kontakt

 • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
  Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
 • (+421) 385324747, 0911 195 626