• Upravené vyučovanie

     • Pondelok 22. októbra 2018 bude upravená organizácia vyučovania pre posledné tri vyučovacie hodiny nasledovne:

      5. vyučovacia hodina:  11.35 – 12.10 h.

      6. vyučovacia hodina:  12.20 – 12.55 h.

      7. vyučovacia hodina:  13.00 – 13.30 h.          

     • Družobné stretnutie Gymnázium Otrokovice - Gymnázium Topoľčany

     • V dňoch 11. a 12. októbra 2018 sa zástupcovia pedagógov a žiakov našej školy zúčastnili športového družobného stretnutia v Otrokoviciach. Žiaci súťažili v atletike, florbale, malom futbale a súčasťou stretnutia bol aj "Beh družby".

      Ďakujeme pedagógom a študentom za reprezentáciu našej školy.

     • Návšteva prezidenta Slovenskej republiky

     • Pondelok 8. októbra 2018 našu školu navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. So žiakmi 3. a 4. ročníka diskutoval o vysokých školách a kvalite slovenského školstva.

     • Župná kalokagatia 2018

     • V Žiline 5. októbra 2018 družstvo žiakov našej školy,  po víťazstve v krajskom kole, získalo tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže "Župná kalokagatia 2018".

     • Ponuka krúžkov v šk. roku 2018/2019

     • Krúžková činnosť v rámci vzdelávacích poukazov – od  septembra 2018

      Bližšie informácie, v prípade záujmu, získate u každého vedúceho krúžku.

      Rozhodnutie  navštevovať  niektorý krúžok je dobrovoľné. Ak sa pre niektorý krúžok rozhodnete, potom je už povinnosťou  pravidelne  ho navštevovať. Záujem o prácu v krúžku oznámte a spolu s podpísaným vzdelávacím poukazom odovzdajte triednemu učiteľovi najneskôr do  21. septembra  2018.

      V Topoľčanoch 12. septembra 2018                                                                                      

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Oznam

     • Riaditeľstvo  školy oznamuje  rodičom a žiakom, že preukážky na zľavu  cestovného bude  škola potvrdzovať  od  23.08.2018 v čase od  06.30 – 13.30 h. 

      Dbajte, prosím, aby boli tlačivá  riadne vyplnené.

      Preukážku na zľavu  na železničnú dopravu je potrebné vyplniť takto:

      žiaci posledného ročníka  od  01. 09.2018 do 30.06.2019;

      žiaci ostatných ročníkov  od  01.09.2018 do 31.08.2019.

      Všetky ostatné  potvrdenia dostanú všetci  žiaci  od triednych učiteľov  na začiatku školského roka.

      Vyučovanie  v školskom  roku  2018/19  začne pondelok  3. septembra  2018 slávnostným otvorením. Žiaci sa stretnú v triedach o 08.00 h.    Riadne vyučovanie  podľa rozvrhu začne utorok  4. septembra 2018.

       

      Topoľčany  07.08.2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na výstavu pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

      Roky bojov, obetí a nádejí

      (1914 -1920)

      Termín výstavy je predĺžený do 20. septembra 2018.

      Prosíme o nahlásenie návštevy vopred na tel.: 0915050980

     • Oznam

     • Škola oznamuje žiakom budúceho prvého ročníka, že skupina cudzieho jazyka FRANCÚZSKY JAZYK bude otvorená.

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka pre školský rok 2018/19

      sa konať

      n e b u d e.

       

      V Topoľčanoch 31. mája 2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov  uchádzačov a uchádzačov o štúdium  pre školský rok  2018/19

     • Oznamujem  rodičom  uchádzačov a uchádzačom  o štúdium  pre školský rok 2018/19  nasledujúce informácie:

      • do gymnázia so 4ročnou dĺžkou štúdia  sme prijali  209 prihlášok  žiakov  9. ročníka;
      • do gymnázia  s 8ročnou dĺžkou štúdia sme prijali  19 prihlášok žiakov 5. ročníka;
      • výsledky  celoslovenského  Testovania  9 sme obdržali  pondelok  23.04.2017;
      • 21 uchádzačov   získalo  v oboch testovaných   predmetoch súčasne  úspešnosť 90 % a viac – títo uchádzači sú podľa zákona č. 245/2008 Z.z.  o výchove a  ... prijatí bez konania prijímacej skúšky. Rozhodnutia o ich prijatí boli odoslané  24.04.2018. Zápis takto prijatých uchádzačov bude  pondelok 30.04.2018 od 07.30 h. – do 15.00 h.
      • uchádzačom o štúdium, ktorí nezískali takúto úspešnosť, boli odoslané pozvánky  na prijímacie skúšky v 1. termíne (14.05.2018) a v 2. termíne (17.05.2018);
      • ostatné informácie budú zverejňované priebežne.

      V Topoľčanoch 24.4.2018

      Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Služba v čase jarných prázdnin 2017/18

     • V čase jarných prázdnin - od 05. – 09.03. 2018  sú hodiny pre verejnosť upravené takto: 

      06.30  – 13.45 hod.

      Topoľčany 02.03.2018, Mgr. Viera Dzurejová, riaditeľka školy

     • Informácie a pokyny   -  lyžiarsky  kurz

     • Termín konania kurzu:  29.01.2018 – 02.02.2018

      Účastníci kurzu : I.A, I.B, V.OG

      Miesto konania kurzu: lyžiarske stredisko Donovaly – Záhradište, Nová Hoľa

      Ubytovanie - Penzión LIMBA Donovaly, 0915 802 997

      Pedagogické zabezpečenie:

      Mgr. Marián Pavlík – vedúci kurzu, nočný dozor

      Mgr. M. Pavlíková, Mgr. K. Bakičová - inštruktorky lyžovania,

      Mgr. Z. Goga, Mgr. V. Peterka – inštruktori lyžovania

      Zdravotnícke zabezpečenie: MUDr. Viliam Salanci

      Časový rozsah výučby: 25 hod.

      Informacie_o_LK_2018_kurz1.pdf

    • Vianočný turnaj
     • Vianočný turnaj

     • VIANOČNÝ TURNAJ v mix-volejbale a stolnom tenise patrí medzi tradície našej školy . Aj v tomto roku si žiaci jednotlivých ročníkov a tried zmerali sily v mix-volejbale, stolnom tenise a žiaci I.-IV. OG vo florbale chlapcov prehadzovanej dievčat. Víťazi boli odmenení  diplomom a sladkosťami. Ceny pre turnaj zakúpilo ZR pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O zdarný priebeh turnaja a dobrú atmosféru sa starali členovia PK TSV – Mgr I. Rybanský, Mgr. K. Bakičová,  Mgr. M. Pavlík, Mgr. V. Peterka, Mgr. Z. Goga, PaedDr. P. Mada

       

      12.12.2017 - 1. ročník a V. OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             I.C                  I.C

      2.miesto             I.D                  I.B

      3.miesto             V.OG             I.D

      4.miesto             I.B                  V.OG

      5.miesto             I.A                  I.A

       

      11.12. 2017 – 2. ročník a VI.OG

                                Mix-volejbal     Stolný tenis

      1.miesto             II.A                  II.A

      2.miesto             II.B                   II.D

      3.miesto             II.C                   II.C

      4.miesto             VI.OG              II.B

      5.miesto             II.D                  VI.OG

       

      18.12.2017 – 3.ročník a VII.OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             III.A               III.D

      2.miesto             III.B                III.A

      3.miesto             III.D               VII.OG

      4.miesto             VII.OG           III.C

      5.miesto             III.C                III.B

       

      13.12.2017 – 4. ročník a VIII.OG

                                Mix-volejbal   Stolný tenis

      1.miesto             IV.A               VIII.OG

      2.miesto             IV.D               IV.A

      3.miesto             IV.B               IV.D

      4.miesto             IV.C               IV.B

      5.miesto             VIII.OG          IV.C

       

      15.12.2017 - I. – IV.OG

                                Florbal           Prehadzovaná  Stolný tenis

      1.miesto             IV.OG            IV.OG              II.OG

      2.miesto             II.OG              III.OG              III.OG

      3.miesto             III.OG             II.OG                IV.OG

      4.miesto             I.OG               I.OG                 I.OG

     • Informačné popoludnie

     • Informačné popoludnie bude podľa plánu štvrtok 14.12.2017 od  14.45 h. do 16.15 h. Vyučujúci podľa rozpisu vo vestibule.

    • Deň otvorených dverí - 14. 12. 2017
     • Deň otvorených dverí - 14. 12. 2017

     • dovoľujeme si Vám oznámiť, že

      dňa 14. 12. 2017 (štvrtok) v čase od 08.00 hod. do 13.30 hod. sa na

      Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany uskutoční

       

      Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl

           

                  Srdečne pozývame žiakov, rodičov, výchovných poradcov i ostatných pedagógov, ktorí majú záujem prezrieť si zrekonštruované priestory školy, zúčastniť sa na vyučovacích hodinách, prezrieť si prezentácie jednotlivých predmetových komisií, ktoré  mapujú život školy, dokumentujú úspechy našich žiakov, zúčastniť sa pripravených aktivít a porozprávať sa s pedagógmi našej školy o štúdiu na gymnáziu.

       

      Tešíme sa na stretnutie s Vami

      S pozdravom

       

      Mgr. Viera Dzurejová

      riaditeľka školy

      Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany

       

       

      Informácie na tel. č. 038/5324747; 038/5326447, e-mail: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

      Plagat_DOD_2017.pdf

 • Fotogaléria

  • Vianočná burza, 20. december 2019
  • Adventný veniec, 19. december 2019
  • Biblia na cestách, 13. december 2019
  • Maratón písania listov, 13. december 2019
  • Svätý Mikuláš, 6. december 2019
  • Výstava k Nežnej revolúcii, 6. december 2019
  • Retro deň, 19. november 2019
  • Žiacke vedecké sympózium, 27. november 2019
  • DOD, 27. november 2019
  • Imatrikulácia, 13. november 2019
  • Exkurzia Carnuntum
  • EURÓPSKY DEŇ ŠPORTU 2019
 • Staňte sa naším fanúšikom