• Gymplovarka

     •  

       

      Gymnázium v Topoľčanoch je škola, ktorá pripravuje žiakov nielen na ďalšie vzdelávanie, ale aj na praktický život. Preto vznikla jedinečná myšlienka vytvoriť vlastnú kuchársku knihu.  

      Možno je to niečo, čo je pre gymnázium netypické, ale práve o to nám vytvorením našej kuchárskej knihy išlo. Byť originálny, odlíšiť sa od iných, ponúknuť niečo naviac a neformálnym spôsobom zaujať pozornosť žiakov, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti. 

      Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, za varením či pečením sa skrýva omnoho viac, ako len poznať jednotlivé druhy potravín. Práve pri týchto jednoduchých činnostiach zistíte, že sa vám taká matematika, fyzika či chémia môže zísť. 

      Veríme, že vás naša kniha nielen zaujme, ale aj inšpiruje pri varení či pečení, prípadne bude motiváciou pri trávení voľného času. 

      Prajeme vám dobrú chuť! 

     • Prípravný kurz k prijímacím skúškam 2022

     • Chceš sa kvalitne pripraviť na prijímacie skúšky?

      Potrebuješ pomôcť s rôznymi typmi úloh zo slovenského jazyka a matematiky?

      Nevieš na aké učivo sa zamerať?

      V tom prípade je prípravný kurz k prijímacím skúškam na naše gymnázium určený práve TEBE.

      ČO?

      • Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany v spolupráci s Rodičovským združením pri Gymnáziu v Topoľčanoch ponúka žiakom 5. a 9. ročníka ZŠ uchádzajúcim sa o štúdium na našej škole prípravný kurz k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a matematiky.

      KEDY?

      • Kurz bude prebiehať v skupinách  (max. 10 žiakov v skupine) v období február až apríl 2022, v poobedných hodinách, v rozsahu 10 vyučovacích hodín SJL a 10 vyučovacích hodín MAT, v dvojhodinových blokoch. Termíny budú upresnené podľa záujmu prihlásených uchádzačov.

      KDE?

      • Prípravný kurz sa bude konať v priestoroch Gymnázia, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany.

      AKO SA PRIHLÁSIŤ?

      • Prihlášku do prípravného kurzu si môžete stiahnuť TU. Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na emailovú adresu kurzygymtop@gmail.com (scan dokumentu), a to najneskôr do 28.1.2022.
      • Z kapacitných dôvodov je možné do kurzu prijať max. 100 záujemcov. O zaradení do kurzu budete informovaní emailom na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške najneskôr do 31.1.2022. Následne Vám budú zaslané podklady k platbe. Kurz je potrebné uhradiť do 4.2.2022.

      CENA?

      • Cena prípravného kurzu oboch vyučovacích predmetov spolu je 50 Eur. Je možné prihlásiť sa aj na prípravný kurz jedného predmetu samostatne. Cena kurzu samostatného predmetu je 25 Eur. Pokyny k platbe Vám zašleme po zaevidovaní Vašej prihlášky.

      KONTAKT?

       

                                                                                                                             Tešíme sa Vás!

       

    • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH
     • 85. VÝROČIE ZALOŽENIA GYMNÁZIA V TOPOĽČANOCH

     • Tento rok si pripomíname 85. výročie založenia Gymnázia v Topoľčanoch. Budova gymnázia sa nachádza v centre mesta. Celkový príjemný dojem dotvára okolitá školská záhrada. V súčasnosti sa v škole vzdeláva do šesťsto  žiakov. Od roku 1936 jej bránou prešlo viac ako 10 000 absolventov.

      Gymnázium je všeobecne vzdelávacou inštitúciou a žiaci počas štúdia majú priestor spoznať svoje schopnosti, nadanie a následne si zvoliť pre seba tú najvhodnejšiu vysokú školu. Súčasní mladí ľudia vyrastajú v inom čase a v inom prostredí ako sme vyrastali my. Stále sú medzi nimi takí, ktorí sa radi vzdelávajú a dávajú si vysoké ciele. Práve takých naša škola a spoločnosť potrebujú.

      Naša škola už 85. rokov ponúka vzdelanie so širokým výberom voliteľných predmetov. Spolupracujeme s vysokými školami a univerzitami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy doma i v zahraničí je približne 98%.

      Stále viac a viac sa hovorí, že škola má byť kvalitnou službou, ale moje presvedčenie je, že škola by mala byť kvalitnou inštitúciou.

      Našej škole do ďalších rokov prajem, aby v priestoroch rezonovali viac slová ako vzdelanie, zodpovednosť, slušnosť, výchova, pravidlá a poriadok, tak ako v dobrej rodine. Veď škola je odrazový mostík do úspešného života každého z nás.

      Študentom prajem, aby objavili čaro vzdelávania. Aby mali radosť z premýšľania, bádania, hľadali zmysel a príčiny javov okolo nás. A, samozrejme, veľa úspechov pri štúdiu a aj v osobnom živote.

      Zamestnancom prajem, aby s radosťou chodili do školy, cítili sa dobre v pracovnom prostredí a pamätali, že na každý problém je riešenie. Želám im do budúcich rokov veľa šikovných, po vzdelaní túžiacich žiakov a radosť z učenia a učenia sa.

      Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým,  ktorí robia naše gymnázium kvalitnou a obľúbenou vzdelávacou inštitúciou.

      No a tým, ktorí si želajú byť súčasťou našej školy a nášho tímu prajem úspešný krok do lepšej budúcnosti.

      PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.

      riaditeľka školy

      Z_historie_skoly_-_Mgr._H._Kopecka.pdf

    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Vianočné sviatky majú byť o rodinnej pohode, harmónii, tradíciách a láske. A práve láska sa dá v mnohých podobách šíriť aj do zariadení sociálnych služieb, kde krajšie Vianoce môžete spraviť aj ľuďom, ktorých nepoznáte.

      Žiaci topoľčianskeho gymnázia sa aj tento rok rozhodli potešiť klientov v Zariadení sociálnych služieb Môj Domov v Topoľčanoch vianočnou poštou. Pod odborným dohľadom Mgr. Zuzany Martiškovej a Mgr. Daniely Laukovej sa žiakom I.B triedy spoločnými silami podarilo vytvoriť 230 originálnych pohľadníc, napísať vianočné vinše a potešiť nimi všetkých klientov zariadenia.

      Vianočná pošta - jeden z tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy, je pre klientov takýchto zariadení ozajstný dar. Rukou písané vianočné prianie je symbolom toho, že na týchto ľudí niekto myslí.

      Nielen pohľadnice, ale aj krásne vianočné piesne spríjemnia chvíle všetkým ľuďom už v spomínanom zariadení. O kultúrny program sa postarali Nina Bočkajová, Mária Kováčiková Lucia Petríková a Rebeka Vašková, žiačky II.OG triedy, a my veríme, že po doručení našej pošty a hudobného pozdravu urobíme týmto ľuďom Vianoce ešte radostnejšie.

      Vianočná pošta prepojila pisateľov a príjemcov. Veríme, že tieto malé prejavy ľudskej nezištnosti a lásky k blížnemu prinavrátia všetkým klientom radosť z Vianoc aj vďaka pocitu, že si na nich niekto spomenul.

       

                                                                                                                                                  Mgr. Ľubica Candráková

    • MARATÓN PÍSANIA LISTOV
     • MARATÓN PÍSANIA LISTOV

     • Milí učitelia, spolužiaci, rodičia,

            aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do akcie Maratón písania listov, ktorú organizuje celosvetová organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International.

           Maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Amnesty International ju organizuje každý rok okolo 10. decembra, keď si po celom svete pripomíname Medzinárodný deň ľudských práv.

           Keďže žijeme v čase pandémie, chceme vám ponúknuť online verziu tejto akcie. Na uvedenej adrese https://maraton.amnesty.sk/online si môžete nájsť všetky príbehy ľudí, ktorým môžete aj vy pomôcť. Jednoducho si vyberte niektorý z nich a následne podpíšte online petíciu.

           Priamo obetiam bezprávia je možné písať listy solidarity a vyjadriť im tak podporu. Výsledky sú viditeľné okamžite. Už v priebehu akcie sú ľudia oslobodzovaní z väzenia, nečinné úrady začínajú konať, zlé zákony sa menia alebo rušia. Avšak nie vo všetkých prípadoch sa podarí dosiahnuť to, čo požadujeme. Jedno však majú spoločné – listy sú obrovskou podporou pre obete nespravodlivosti a ich blízkych. Sú pre nich nádejou a dôkazom, že sa na nich nezabudlo.

           Tešíme sa a veríme, že sa v tomto predvianočnom čase zapojíte.

           Mgr. B. Margová, predsedníčka PK spoločenskovedných predmetov

     • Mikuláš 2021

     • Začiatok decembra máme už všetci spojený so sviatkom svätého Mikuláša. Keďže máme na gymnáziu mnoho šikovných a poslušných študentov, ktorí si odmenu zaslúžia, Mikuláš našu školu neobišiel a zavítal k nám v pondelok 6. decembra. V to ráno po príchode do školy sme zistili, že sa celá dlho pripravovaná udalosť možno neuskutoční, keďže nám pošta nestihla doručiť mikulášsky kostým. Stal sa ale malý predvianočný zázrak a napokon sme po zmobilizovaní množstva známych v okolí dokázali vyskladať skvelý mikulášsky outfit. Náš mini sprievod na čele s čertami neobišiel ani jednu triedu. Aj keď podľa slov paní a pánov profesorov občas nejaký žiak vystrčí rožky, anjelikovia usúdili, že sladké potešenie si zaslúžia všetci a každému sa ušla malá odmena. V niektorých triedach Mikuláša potešili decká aj pesničkou či tančekom. Všetko sa podarilo nad naše očakávania a veríme, že sme študentom spríjemnili jeden z posledných predvianočných dní v škole.

      Kristína Kyseľová, III.D

     • Retro deň

     • Deň boja za slobodu a demokraciu je sviatok, ktorý sa neodmysliteľne spája s históriou nášho štátu. Pre naše gymnázium je tak významným, že po ňom dostalo dokonca meno. Preto sme si ho aj tento rok museli pripomenúť vo veľkom štýle. 

      Tento jedinečný deň sme sa rozhodli spríjemniť žiakom už tradičným RETRO DŇOM. Keďže nám pandemické opatrenia nedovolili usporiadať veľkú „tancovačku“, zorganizovali sme aspoň súťaž o najlepšiu retro triedu. Podmienkou bolo, aby čo najviac účastníkov prišlo v originálnych retro outfitoch. Sme nesmierne radi, že sa z každej triedy rozhodlo niekoľko ľudí zapojiť, no naše srdcia s najlepšími outfitmi a najväčším počtom zapojených si získali tieto triedy:

      Mladšie ročníky OG: II.OG

      Prvý ročník: I.C

      Druhý ročník: II.C

      Tretí ročník: III.D

      Štvrtý ročník: IV.D

      Celkovým víťazom a putovnú topánku si od nás odniesla II.C. Špeciálnu cenu za najlepšieho jednotlivca sme sa rozhodli udeliť Miškovi Masarovi z I.OG. Celý deň chodili po triedach zástupcovia ŽŠR a zhotovovali fotografie, aby si každá trieda odniesla spomienku na tento obyčajne neobyčajný piatok. Taktiež sme sa počas veľkej prestávky stretli v podkroví, kde sme si aspoň trošku pripomenuli atmosféru RETRO DŇA 2019 príjemnými oldies melódiami, spoločným stretnutím a kopou smiechu. Sme naozaj radi, že sa nám podarilo tento rok zorganizovať RETRO DAY prezenčne v škole a že sme videli kopu žiakov aj učiteľov v kúskoch svojich rodičov či starých rodičov. Podľa počtu účastníkov a následných ohlasov reakcií vieme, že sa akcia tešila veľkému úspechu a už sa nevieme dočkať na ďalší ročník!

      Autor článku: Kika Kyseľová

       

      Foto: Matúš Gono, Filip Gono, Mgr. Marián Kišac

    • Online konferencia READYCON
     • Online konferencia READYCON

     • Dňa 27.10.2021 sa žiaci 4. ročníka, v rámci kariérnej prípravy na svoje budúce povolanie, zúčastnili najväčšej online konferencie READYCON, ktorá im priniesla najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce. Organizátorom konferencie bola Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní – SAIDE.

      Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť žiakom prehľad aktuálnych trendov vo svete práce, vďaka čomu budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a dokážu sa tak lepšie uplatniť v rýchlo meniacom sa pracovnom prostredí.

      Žiaci sa zapojili do prebiehajúcich panelov konferencie zameraných na oblasti  Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu.

      Vďaka konferencii sa naši žiaci dozvedeli užitočné informácie od slovenských a českých expertov pôsobiacich v medzinárodných firmách a organizáciách ako Walt Disney Studios, Netflix, Facebook, Google, Deutsche Telekom IT Solutions Slovensko, Kros, Matador Group, Tempest, Twitch, Coca-Cola, Lidl ako aj od odborníkov pôsobiacich na Oxfordskej univerzite, STU v Bratislave, Žilinskej univerzite, či Technickej univerzite v Košiciach.

      Veríme, že aj tieto informácie o trendoch vo svete práce pomôžu našim žiakom pripraviť sa na budúci svet práce a prispejú k plynulému prechodu od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.

      Mgr. Katarína Adamíková

      (výchovná poradkyňa)

       

     • Záložka do knihy spája školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 202112. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Zapojili sa doň aj študenti I. – IV. ročníka nášho osemročného gymnázia. Úloha bola jasná. Vytvoriť záložky na tému – Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

      Niektorí žiaci si vybrali postavy z knižných príbehov, ktoré prečítali, iní nakreslili známych rozprávkových hrdinov. Pre svojich rovesníkov z partnerského gymnázia  vyrobili rozmanité záložky. Pri ich výrobe používali pastelky, vodové farby, farebný papier i nanukové paličky. Do práce zapojili nielen svoje šikovné ruky, ale najmä nespútanú detskú fantáziu, kreativitu a veľkú vynaliezavosť. Dúfajú, že záložky, ktoré s nadšením vyrábali, sa budú študentom v Prahe páčiť a stanú sa ich praktickou pomôckou pri čítaní v knižnici, v škole či doma.

      Ďakujeme všetkým žiakom I. – IV. ročníka OGŠ a kolegyniam z PK SJL, ktoré sa do projektu zapojili, pretože sa im podarilo vytvoriť naozaj pestré záložky.  Zároveň naše poďakovanie patrí pani riaditeľke PaedDr. Martine Mazáňovej, PhD. a primátorke mesta Topoľčany JUDr. Alexandre Gieciovej, ktoré venovali partnerskému Gymnáziu v Prahe hodnotné suveníry.   

      Po jesenných prázdninách si vzájomne otvoríme balíčky plné originálnych knižných záložiek. Tešíme sa na ne!

      Text a fotogaléria:  Mgr. Miriam Sedláčeková, Mgr. Gabriela Grigová, Mgr. Daniela Lauková

    • Zasadnutie Žiackeho poradného výboru v Chorvátskom Grobe
     • Zasadnutie Žiackeho poradného výboru v Chorvátskom Grobe

     • Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Iuventou - Slovenský inštitút mládeže vytvorili poradný orgán, v ktorom budú žiaci základných a stredných škôl prezentovať svoje pripomienky ku vzdelávaniu.

      Žiacky poradný výbor má 16 členov zastupujúcich jednotlivé kraje na Slovensku. Jedným z členov ŽPV je aj náš študent – Matúš Hlocký, ktorý zastupuje názory stredoškolákov za Nitriansky kraj. 

      Dňa 12.- 13.10.2021 sa uskutočnilo prvé zasadnutie, na ktorom sa jednotliví členovia navzájom zoznámili a určili priority, ktoré budú pri ich rozhodovaní kľúčové.

      ,,Som veľmi rád, že historicky po prvýkrát bude vypočutý aj názor študentov ZŠ a SŠ na reformy, ktoré sa pripravujú v školstve.“ – Matúš Hlocký,III.A

      Autor: Matúš Hlocký, III.A

     • Slávnostné stužkovanie

     •  

      Trieda bez triedneho by bola ako párty bez hudby. Dá sa to, ale nikoho to nebaví.

      8. októbra nám triedni učitelia slávnostné pripli symbol dospelosti a viacerí sa neubránili emóciam. V tejto škole sme prežili štyri nezabudnuteľné roky, na ktoré budeme zbytok života spomínať. Viacerí štvrtáci nám dajú určite za pravdu, že si ich stužkovú predstavovali trochu inak. Pravdepodobne na inom mieste, v inom čase, s mladšími spolužiakmi a rodičmi.

      Áno, naša stužková bola možno iná čo sa vzhľadu týka, nechýbali však emócie, ktoré z nej spravili udalosť nezabudnuteľnú pre všetkých zúčastnených a najmä nás štvrtákov – maturantov.

      Autori: Emma Podobová, Filip Gono

      Foto: Mgr. Katarína Kuricová, Matúš Gono

     • Vyber si, čo potrebuješ

     • 10. október je svetovým dňom duševného zdravia. Pri tejto príležitosti v našej škole pribudla nová, netradičná nástenka, ktorá zdobí 2. medziposchodie. Netradičná a pútavá nielen na prvý pohľad, ale originálna aj obsahom. Ukrýva totiž mnoho prekvapení. Nie nadarmo nesie názov „Vyber si, čo potrebuješ.“  Veríme, že vám pomôže vyčariť úsmev na tvári a urobí každý deň krajším. Stačí si vybrať...

      „Šťastie pochádza z vnútra a nezáleží na vonkajších faktoroch.“  Dale Carnegie

      Viac o téme duševného zdravia sa dočítate tu:

      https://gymtop.edupage.org/a/skolsky-psycholog?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ2NSZzdWJwYWdlPTM%3D

                                                                                                                                                                                         Autor: Mgr. Daniela Lauková

                                                                                                                                                                         Text a foto: PaedDr. Natália Peciarová

     • Biela pastelka 2021

     •  

      ,,Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“

      Ľudia v bielych tričkách s nápisom BIELA PASTELKA nám pripomínajú, koľko pravdy sa skrýva v slovách spisovateľa  Exupéryho. 

      Aj naši žiaci v deň zbierky pomáhali otvárať ľudské  srdcia a ukázali, že osudy zrakovo postihnutých nám nie sú ľahostajné.    

      Sme radi, že už niekoľko rokov sme súčasťou vašich životov.

                                                                                                                          RNDr. A. Szabová, koordinátor zbierky

     • Projekt Roots&Shoots

     • Desaťčlenný žiacky tím Gymnázia v Topoľčanoch „Gympláci k pomoci“ spolu so svojimi rodičmi v sprievode pedagógov školy Mgr. S. Krajčíkovou, RNDr. M. Krajčíkom a Mgr. M. Kišacom sa v rámci projektu Roots&Shoots zúčastnili v dňoch 12.6., 19.6. a 20.6.2021 na stavbe altánku v zariadení pre seniorov Komfort n.o. v Topoľčanoch. Okrem stavby altánku sa žiaci zapojili do čistenia chodníkov v areáli zariadenia.

      Mgr. S. Krajčíková, koordinátorka projektu

  • Kontakty

   • Gymnázium , Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
   • Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany
   • 038/ 53 24747
   • 038/ 53 26447, 0911 195 626
   • Po - Pia 8.00 - 14.00 V čase letných prázdnin sú úradné hodiny pre verejnosť vymedzené od 8.00 do 12.00 hod. V období od 19. 07. 2021 do 23. 07. 2021 bude škola zavretá.
   • Pre kontakt so zamestnancami uveďte na vrátnici meno zamestnanca. Súkromné mobilné telefónne čísla neposkytujeme.
   • +421 38 53 24747, +421 911 195 626
   • sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
   • Webová stránka https://gymtop.edupage.org/ sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok – novely č. 570/2009 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu.